Handig

Hier vindt u allerlei handige zaken die uw taken als bestuurder een stuk makkelijker maken. Modelbrieven, voorbeelden, checklists, tips, tools, handige sites en vraag en antwoord. Allerlei handigheden die u voor het besturen van uw vereniging of stichting in kunt zetten.

Checklist: Eerste sollicitatiegesprek

Voorbereiding Zorg voor een rustige kamer; Zorg dat je alle gegevens bij de hand hebt; Bedenk vooraf de criteria waarop je de kandidaten wilt vergelijken. Schrijf die op en ‘scoor’ de kandidaten daarop; Bereid een aantal (liefst open) vragen voor. Het stellen van open vragen is veel nuttiger dan gesloten vragen. Die geven de kandidaat de kans om […]

Het functionerings- en beoordelingsgesprek

Functionerings- en beoordelingsgesprek Een functioneringsgesprek is een informele manier om te toetsen of de medewerker tevreden is over zijn werk, de arbeidsomstandigheden, begeleiding en collega’s. Ook in een organisatie met vrijwilligers is het houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken inmiddels ingeburgerd.  In een functioneringsgesprek worden zowel sterke als zwakke kanten van jou als van de werknemer besproken en kijk je samen naar de toekomst. […]

Checklist: 10 tips voor een goede gespreksvoering

Voorbereiding Besteed evenveel aandacht aan een gesprek met een medewerker als aan een gesprek met een donateur of (bestuurs)lid. Zorg ervoor dat je ongestoord kan praten en voorkom dat anderen kunnen meeluisteren. Stel zorgvuldig de punten op die besproken moeten worden en vraag jouw gesprekspartner eventueel welke onderwerpen hij/zij aan de orde wil laten komen. Opening […]

Checklist: Slecht nieuws goed gebracht

Struisvogelpolitiek is niet de oplossing als u slecht nieuws moet overbrengen. Het maakt de uiteindelijke kater voor beide partijen alleen maar groter. Vat de koe bij de horens en ga dat slechtnieuwsgesprek aan. Daar komt meer bij kijken dan je wellicht denkt: je moet óók emoties kunnen managen. Bereid het gesprek goed voor Oefen het gesprek […]

Vrijwilligers en de Arbowet

Werkt u uw organisatie uitsluitend met vrijwilligers? Dan is dit artikel van toepassing. Heeft u betaalde krachten in dienst, dan is het artikel Arbeidsomstandigheden: de Arbowet van toepassing. Werkt uw organisatie zowel met betaalde krachten als vrijwilligers, dan is het raadzaam om ze zoveel mogelijk hetzelfde te behandelen. Voordelen van een goed arboklimaat De Arbowet Algemene verplichtingen […]

Checklist: Dit heb je nodig voor de jaarvergadering

Checklist Het aantal stoelen en tafels Maak een reële voorstelling van het aantal leden dat op de vergadering aanwezig zal zijn. Controleer vervolgens of er op de locatie waar de vergadering zal worden gehouden, voldoende stoelen zijn. Mogelijk moet je stoelen bijzetten. Zijn die in hetzelfde gebouw aanwezig? En kunnen die makkelijk naar de bewuste […]

Checklist aansprakelijkheid

Bestuurlijke verantwoordelijkheid In principe bent u als bestuur verantwoordelijk voor alles wat er binnen de organisatie gebeurt. Stel dat het bestuur iemand aanstelt om de financiën te doen en die persoon maakt fouten in de boekhouding, dan is dat uw verantwoordelijkheid, omdat u als bestuur toezicht dient te houden. Of u als bestuurder ook persoonlijk […]

Een actielijst voor vergaderingen in Excel

Tijdens bestuursvergaderingen worden vaak meerdere projecten besproken. Na een tijdje heerst er onduidelijkheid over wie waar mee bezig is of wat er al gedaan is. Door een actielijst te gebruiken behoort spraakverwarring tot het verleden en verlopen vergaderingen aanmerkelijk soepeler. Actielijst Waar moet een actielijst aan voldoen: Unieke code per actieDoor elke regel een nummer […]

Kies de beste arbodienst

Inventariseer en beoordeel  Houd het contract dat u met de arbodienst heeft afgesloten eens tegen het licht: waar betaalt u precies voor en neemt u bepaalde onderdelen van de dienstverlening daadwerkelijk af? Bent u tevreden over de huidige dienstverlener? Kijk hierbij naar zaken als snelheid van handelen, kwaliteit van de dienstverlening, inzet van de bedrijfsarts […]