Hoe bereik je senioren als vrijwilligers?

Hoe bereik je senioren als vrijwilligers?

Hoe bereikt u senioren als vrijwilligers?

Senioren vrijwilligers

Het human capital van mensen in de derde levensfase (60 tot 80 jaar) vertegenwoordigt een grote maatschappelijke waarde die niet gezien wordt volgens de studie Zin in meedoen. Veel verenigingen zijn hard op zoek zijn naar vrijwilligers. Hoe bereik je deze groep senioren? Door rekening te houden met de volgende zaken:

  • Het onderzoek onderscheidt vier ver­schillende motivatietypen voor vrijwillige inzet bij mensen in de derde levensfase: de zelfzorgers, de zelfontplooiers, de hulpver­leners en de ondernemers. Een belangrijke aanbeveling is om niet alleen bij de werving, maar ook bij de begeleiding van vrijwilligers rekening te houden met deze vier verschillende typen motieven.
  • Ook belangrijk blijkt het bieden van een goed georganiseerde werkomgeving. Met een welgemeend oog voor de behoeften van de vrijwilligers, het zorgvuldig omgaan met elkaar en het voorkomen van het gevoel dat men ‘ergens voor gebruikt’ wordt.
  • Tussen autochtone en allochtone ouderen zijn opvallende verschillen gevonden. Allochtonen willen zich graag inzetten voor de samenleving en toekomstige generaties. Autochtonen geven vaker aan dat ze iets zinvols willen doen waar zij zelf ook plezier aan beleven.
  • Het aantal mensen in de derde levensfase stijgt de komende jaren flink. Van 4 miljoen 55-plussers in 2005 tot 6 miljoen in 2035. Het gaat hierbij vaak om vitale, hoog opgeleide mensen met veel vrijheid en weinig verantwoordelijkheid in het publiek domein. Voor hen is vrijwillige inzet niet verplicht en ook niet vanzelfsprekend. Er bestaat geen maatschappelijke stage of dienstplicht voor senio­ren. Het komt er voor vrijwilligersorganisaties op aan om hen te ‘verleiden’ zich actief in te zetten voor het maatschappelijk doel. Daarbij is een actieve benadering met oog voor diversiteit een belangrijk werkzaam element. Want ‘de oudere’ bestaat niet.

    Je winkelwagen