Hoe zorg je voor publiciteit?

Hoe zorg je voor publiciteit?

Hoe zorgt u voor publiciteit?

Imago

Een goed imago is belangrijk. Het is een van de onderscheidende elementen die bepalen of particulieren, bedrijven en/of gemeente:

  • Jouw vereniging steunen door middel van donaties en sponsoring;
  • Lid worden van een vereniging;
  • Je een warm hart toedragen;
  • Je in staat stellen zaken voor elkaar te boksen (verkrijgen van vergunningen, etc).

Hoe verkrijg je publiciteit?

Het antwoord is simpel: door te communiceren met de voor jou belangrijke partijen, zoals potentiele leden en sponsors. Maar bijvoorbeeld ook de gemeente waarin je opereert of overkoepelde organisaties waar je mee te maken hebt.

Meestal gebeurt dit via de media (krant, omroep, vakbladen) door middel van persberichten. Maar het kan ook door e-mailacties en posters. Er zijn talloze vormen waarmee je publiciteit kan verkrijgen.

Begin met een plan

Publiciteit maken begint bij een plan. Hieronder een aantal tips die uw gedachten helpen structureren:

  • Houd rekening met het beschikbare budget en de inzetbare werkkracht. Maar bedenk vooral ook goed wie je wilt bereiken, met welke boodschap en via welk specifiek medium dat het beste kan.
  • Zorg dat helder is wat je gaat vertellen voordat je naar buiten treedt. Informatie moet concreet zijn, goed geformuleerd en niet langdradig.
  • Maak van tevoren een begroting waarin inkomsten en uitgaven ten aanzien van activiteiten overzichtelijk onder elkaar staan. Een kostenoverzicht kan voorkomen dat je halverwege, door geldnood gedwongen, de publiciteitscampagne op de schop moet nemen.
  • Gebruik een draaiboek waarin je vastlegt welke taken door wie gedaan worden.
Doelgroepregels

Hoe breder de te benaderen groep is, hoe strikter de volgende twee regels gelden:

  • Het is zinnig om te proberen een boodschap op diverse manieren uit te dragen. Affiches, brieven, aankondigingen, krantenartikelen, enzovoort. Liefst tegelijkertijd en als dat niet kan, kort na elkaar. Aldus ontstaat een ‘klimaat’ voor de activiteiten.
  • Een boodschap één keer op mensen loslaten is goed. Maar verschillende keren is beter, liefst met wat variatie. Bij publiciteit geldt de ‘kracht van de herhaling’: een boodschap heeft tijd nodig om te beklijven.
0
Je winkelwagen