Investeer in de toekomst: neem een jongere aan

Investeer in de toekomst: neem een jongere aan

Investeer in de toekomst: neem een jongere aan

Leerbanen en stageplaatsen

Leerbanen en stageplaatsen mogen alleen worden aangeboden door organisaties die erkend zijn als leerbedrijf door het kenniscentrum uit de bedrijfstak of beroepscategorie.

Als erkend leerbedrijf kan je een jongere die een MBO-opleiding volgt op twee manieren tijdelijk in dienst nemen: via een leerbaan (BBL) of een stageplaats (BOL).

Leerbaan

Leerbanen combineren werk en studie. Een jongere die een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) volgt, werkt vier dagen in de week bij jou en gaat op de resterende dag naar school. De leerling is bij jou in dienst en jij sluit een leerarbeidsovereenkomst met en beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO) af en betaalt hem/haar salaris. In een BPVO staan de afspraken tussen de leerling, de school en jou zoals:

 • De werkzaamheden van de leerling in jouw organisatie
 • De leerdoelen
 • De stagebegeleiding vanuit school en jouw organisatie

Er wordt van je verwacht dat je de leerling intensief begeleidt, maar daarvoor krijg je een leergierige werknemer terug. De insteek van een leerwerkplek is:

 • Een leerbaan verbetert de aansluiting tussen scholen en de beroepspraktijk;
 • Het talent van leerlingen met een praktische leerstijl wordt goed benut;
 • De motivatie van de leerlingen wordt behouden, waardoor ze zich beter voorbereiden op hun loopbaan.;
 • Potentiële werknemers kunnen op jonge leeftijd worden beoordeeld op hun geschiktheid, zo wordt voorkomen dat talent weglekt naar andere branches of beroepen.;
 • Binnen de samenwerkingsrelaties met scholen kan je een bijdrage leveren aan meer praktijk- en beroepsgerichte invulling van het vmbo.

Stageplaats

Een jongere met een Beroepsopleidende Leerweg (BOL) gaat vier dagen naar school en werkt één dag per week in jouw organisatie. Je sluit een stageovereenkomst af. Een arbeidsovereenkomst is niet nodig.

Afspraken met de school

De eindverantwoording voor de leerbaan of stageplaats blijft bij de school, maar maak goede afspraken met de school over:

 • De doelstelling en de inhoud van het buitenschoolse leertraject.
 • De wijze waarop de leerling wordt voorbereid op het buitenschoolse traject.
 • De kennis en vaardigheden waarop je mag rekenen.
 • De wijze van plaatsing van leerlingen op praktijkplaatsen. Is er een sollicitatieprocedure? Kan je kandidaten weigeren?
 • Wie is verantwoordelijk voor de begeleiding vanuit school?
 • Wie treedt op als praktijkbegeleider binnen de organisatie?
 • Bij welke contactpersoon moeten problemen worden gemeld?
 • Wat zijn de werktijden van de leerling en volgt hij/zij de schoolvakanties?
 • Is er sprake van een stageovereenkomst en van een stagevergoeding of wordt gekozen voor een arbeidsovereenkomst?
 • Hoe is de (wettelijke) aansprakelijkheid geregeld voor de leerling, de school en de organisatie en welke verzekeringen zijn eventueel van toepassing?

Fiscaal voordeel

Het aanbieden van een leerbaan kan je fiscaal voordeel opleveren. Via de fiscus worden de kosten (zoals voor het scholen en vrijstellen van leermeesters) gecompenseerd: werkgevers hebben recht op een financiële tegemoetkoming in het kader van de WVA (Wet Vermindering Afdracht) die kan oplopen tot € 4000 per jongere per kalenderjaar.

Als je een jongere in het kader van een BBL-opleiding een leerbaan aanbiedt, ontvangt je maximaal € 2500 korting. Ook kan je in aanmerking komen voor de WVA-kwalificatie van € 1500. Daar zijn voorwaarden aan verbonden. De jongere die bij jou een leerbaan krijgt, moet als werkloos werkzoekende staan ingeschreven bij het CWI en via de leerbaan worden opgeleid tot een startkwalificatie.

De Wet Vermindering Afdracht (WVA) maakt het mogelijk om een korting van € 1200 te krijgen op een jongeren die een BOL volgt. Voorwaarde is dat de stage minstens twee maanden duurt. 

HBO-studenten in dienst

HBO-services, een initiatief van arbeidsmarktbemiddelaar USG People, bemiddelt tussen werkgevers en HBO-studenten die een baan zoeken die aansluit op hun studie. Je mag een student voor maximaal twaalf uur per week als uitzendkracht in dienst nemen. Jouw voordeel ligt bij het hebben van een gemotiveerde werknemer met actuele kennis. Mocht de samenwerking niet bevallen, dan zit je nergens aan vast. HBO-services heeft loketten in de vestigingen van de Hogescholen INHOLLAND, Fonteys en de Noordelijke Hogeschool.

Nog meer belastingvoordeel

De overheid wil iets doen aan de jeugdwerkloosheid. Subsidies moeten werkgevers over de streep trekken om een jongere aan te nemen.

Werkloze jongere

Als je een voormalig werkloze jongere in dienst neemt die scholing volgt om zijn startkwalificatie te halen, komt je in aanmerking voor een subsidie van € 3000. Deze kan je combineren met de eerste afdrachtskorting.

De helft korting

De regeling Beroepsonderwijs in Bedrijf (BiB) heeft als doel een betere aansluiting tussen organisaties en het praktijkleren in het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs. In principe is deze regeling opgezet voor mkb-ondernemers, maar jouw organisatie kan ook subsidie aanvragen als je bijvoorbeeld een stageplek of andere manier van praktijkleren in de aanbieding heeft. Voorwaarde is dat je dit samen met een (v)mbo-school of een Roc (regionaal opleidingscentrum) aanvraagt. Het ministerie van Economische Zaken betaalt 50% van de kosten terug.

0
Je winkelwagen