Kies de beste arbodienst

Kies de beste arbodienst

Kies de beste arbodienst
Inventariseer en beoordeel 

Houd het contract dat u met de arbodienst heeft afgesloten eens tegen het licht: waar betaalt u precies voor en neemt u bepaalde onderdelen van de dienstverlening daadwerkelijk af?
Bent u tevreden over de huidige dienstverlener? Kijk hierbij naar zaken als snelheid van handelen, kwaliteit van de dienstverlening, inzet van de bedrijfsarts en bereikbaarheid.
Maak ook een analyse van de resultaten van uw huidige verzuim- en arbobeleid. Bent u van mening dat het (nog) beter kan?

Bepaal uw wensen en eisen
Zet op papier wat u verwacht van de samenwerking met een arbodienst en welke eisen u daaraan stelt: op welke manier wilt u geadviseerd worden, hoe vindt terugkoppeling plaats? 
Van belang is verder dat een dienstverlener zich verdiept in uw organisatie, kennis heeft van de branche en commitment toont aan uw verzuimbeleid.
Gebruik uw verzuimprotocol 
Hanteer bij het bepalen van uw wensen en eisen uw verzuimprotocol, het beleidsdocument waarin uw verzuimbeleid is vastgelegd. Heeft ú het al op papier staan? Dit document is de basis voor de vragen die u stelt aan de mogelijke partner. Zoals welke deskundigen u nodig heeft: een verzuimconsulent, een bedrijfsarts, een arbeidsdeskundige, een bedrijfspsycholoog of fysiotherapeut.
Oriëntatie
Er zijn meer dan honderd arbodiensten in de markt. Oriënteer u dus goed op de verschillen en de mogelijkheden. Sommige arbodiensten zijn al langer actief, maar kijk ook eens naar wat nieuwe organisaties te bieden hebben. Hulp nodig bij het kiezen? Er zijn informatiemarkten om bestaande en nieuwe spelers te leren kennen, zoals de ArboParade in september
Vraag offertes aan
Het succes van uw gezondheidsbeleid staat of valt met goede verzuimondersteuning. Neem ruim de tijd voor het aanvragen en beoordelen van offertes. Dat is van cruciaal belang om een partij te vinden die optimaal aansluit bij uw wensen. Samenwerking met een organisatie die precies biedt wat u nodig heeft kan een aanzienlijke kostenbesparing opleveren. Veel bedrijven nemen nog standaardpakketten af, en betalen voor dienstverlening die ze nooit gebruiken.  In de offerteaanvraag kijkt u naar zaken als tarieven, ondersteuning, kwaliteit en beschikbaarheid van de professionals. Maar ook naar advies, overleg en het gebruik van protocollen.
Nodig potentiële partners uit
Laat twee of drie van de meest veelbelovende partijen langskomen voor een presentatie. Vraag een duidelijke toelichting op de offerte. Komt wat men offreert overeen met de presentatie en de toelichting? Wat zijn de praktijkervaringen? Heeft men zich verdiept in uw bedrijf en uw specifieke wensen? Hoe denkt men doelstellingen te gaan bereiken? Vraag eventueel een schriftelijke bevestiging van de afspraken tijdens de presentatie.
Kies niet meteen de goedkoopste
Ondernemers kiezen vaak de partij die de laagste prijs hanteert. De kwaliteit van de geleverde diensten of de mogelijkheid voor het maken van resultaatafspraken zijn echter veel belangrijker: door een afname van het verzuim met 1% bespaart u ruim € 700,- per medewerker per jaar. Dat is veel meer dan de paar tientjes voordeel bij die ‘goedkope’ arbodienst.
Contract opstellen 
Leg in het contract met de arbodienst vast welke doelstellingen u wilt bereiken, en zorg dat dit meetbaar is. Met welk percentage wilt u bijvoorbeeld het ziekteverzuim terugdringen? Andere zaken die in een contract kunnen worden opgenomen zijn bonus- en sanctieregelingen voor de arbodienst.