Krap bij kas? Even ruim denken!

Krap bij kas? Even ruim denken!

Krap bij kas? Even ruim denken!
e-Boekhouden.nl

Krap bij kas

Als de vereniging krap bij kas zit, zijn er verschillende manieren om geld van buitenaf te verkrijgen. Je kan hierbij denken aan tijdelijk rood staan op de zakelijke rekening, een geldlening voor een grotere uitgave of aan een vorm van leasen.

Kijk eerst in de statuten!

In de statuten van de vereniging kunnen beperkende bepalingen staan over het aangaan van leningen. Bij een vereniging moet het bestuur de goedkeuring van de Algemene Vergadering vragen om financiële verplichtingen te kunnen aangaan. Als het expliciet verboden is om leningen aan te gaan, dan moeten de statuten worden gewijzigd. Dit is een tamelijk ingrijpende procedure.

Rood staan

Het is doorgaans mogelijk om ‘rood te staan’ op de rekening van de vereniging. Wel moet je hiervoor een overeenkomst aangaan. Gaat er tijdelijk meer geld uit dan er binnenkomt, dan is er hierdoor even wat meer armslag. Je kan de lopende rekeningen gewoon voldoen en betaalt alleen rente over een negatief saldo. Als het saldo positief is, kost het je niets. Maak goede afspraken met de bank

Het is raadzaam om het ‘rood staan’ vooraf met de bank af te stemmen. Anders betaal je een hoge rente en moet het tekort weer snel worden aangevuld. Meestal gaat dit via een rekening-courantkrediet, ook wel basis- of betaalkrediet genoemd.

Basis- of betaalkrediet

Banken bieden dit type krediet in verschillende vormen aan, meestal gekoppeld aan de zakelijke betaalrekening. Je spreekt vooraf een limiet en rentetarief af en ook binnen welke tijd de rekening weer positief moet staan.

Overwaardekrediet

Dit krediet wordt gefinancierd uit de overwaarde van particulier of zakelijk onroerend goed. De rente die je betaalt is vaak lager dan de rente op basis- of betaalkrediet, omdat je de bank immers extra zekerheid geeft door middel van de hypotheek op het onroerend goed. De limiet ligt doorgaans tussen € 25.000 en € 500.000. Je betaalt eenmalig afsluitkosten en daarna alleen rente over opnames uit het krediet. Vraag de bank naar de mogelijkheden.

Geld lenen

Heeft de vereniging geld nodig voor een grotere aankoop, dan kan je overwegen een lening af te sluiten. Met het lenen van geld neem je risico en dát moet het bestuur uiteraard goed afdekken!

Leningen zijn er in alle soorten en maten. Voor een eenmalige grote aankoop, een krediet om op elk moment extra geld op te nemen of voor de financiering van het club- of verenigingsgebouw.

Let op! Bedenk dat de mogelijkheden voor bestuurders van verenigingen om complexere leningen (zoals hypotheken e.d.) af te sluiten, bij de meeste banken vaak beperkt zijn. Dit heeft te maken met de complexiteit van de bestuurdersaansprakelijkheid en de vaak wisselende samenstelling van besturen. Laat je vooraf goed en breed informeren!

Doorlopend of actief krediet

Met dit krediet kan je meerdere malen geld opnemen. Net als bij rood staan betaal je alleen rente op het moment dat je gebruik maakt van het krediet. Op het openstaande bedrag los je af.

Investeringslening

Deze leenvorm is geschikt voor de financiering van bijvoorbeeld een busje of een andere grote aankoop. Of voor een verbouwing of renovatie. Je betaalt eenmalig afsluitkosten en vervolgens een vast bedrag per maand aan aflossing en rente, zodat je precies weet waar je aan toe bent.

Hypotheek

Voor de aankoop, verbouwing of renovatie van een pand is een hypotheek de aangewezen financieringsvorm. Afhankelijk van de omvang en looptijd van de hypothecaire lening betaal je rente en aflossing.

Ga niet over één nacht ijs!

In de oriëntatiefase kan je aanbieders met elkaar vergelijken. Bij de meeste banken en kredietverstrekkers kan je online snel een indicatie krijgen welke leningsvorm passend is voor jouw vereniging. Je vult een aantal gegevens in en ontvangt een advies. De meeste banken zullen de vereniging vergelijken met een onderneming. Zodra je dieper op de aanvraag ingaat, wordt de situatie specifiek voor de vereniging berekend.

Let bij het vergelijken goed op de voorwaarden. De bank zal in ruil voor het geld zekerheden vragen, bijvoorbeeld het verenigingsgebouw als onderpand of een borgstelling.

Let op! Bedenk dat je als bestuurslid door de bank hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld als de verplichtingen niet worden nagekomen!

Leasen

Heb je geld nodig om apparatuur aan te schaffen, bijvoorbeeld computers, audio- en videoapparatuur of een kopieerapparaat? Een busje of ander vervoermiddel voor de organisatie? Voor het verkrijgen van deze bedrijfsmiddelen kan leasen een uitkomst zijn. Er bestaan verschillende leasevormen, waarbij financiële en operationele lease de meest gebruikelijke zijn.

Financiële lease

Bij deze leasevorm krijg je de beschikking over een bedrijfsmiddel (auto, machine, computer) en blijft jouw liquiditeit vrijwel intact. Er is sprake van een driepartijencontract tussen de lessee (de vereniging), de leverancier van het bedrijfsmiddel en de lessor (de financieringsmaatschappij). Je betaalt maandelijks een vast bedrag. Aan het einde van de leaseperiode (meestal tussen 12 en 60 maanden) is het bedrijfsmiddel na het betalen van een symbolische koopsom jouw eigendom.

 • Je schrijft het bedrijfsmiddel zelf af, waardoor de kosten gelijklopen met de afschrijvingsperiode.
 • Omdat je fiscaal eigenaar bent, kan je van alle fiscale voordelen, zoals de investeringsaftrek, gebruikmaken.
 • Het maandelijkse rentepercentage staat vast: de maandelijkse kosten blijven dus gelijk. De betaalde rente is fiscaal aftrekbaar.
 • Er is wel een risico op waardevermindering van het bedrijfsmiddel. Na de leaseperiode is de kans groot dat het bedrijfsmiddel is verouderd.

Operationele lease

Deze leasevorm lijkt nog het meest op huren. Ook in dit geval blijft jouw liquiditeit onaangetast.

 • Je bent geen fiscaal eigenaar. Je hoeft het gefinancierde object dus niet op de balans te vermelden.
 • Voor het gebruik van het bedrijfsmiddel betaal je premies. Deze premies zijn volledig fiscaal aftrekbaar.
 • Je loopt bij deze leasevorm geen risico op waardevermindering.
 • Na afloop van de leaseperiode kan je beslissen of je het bedrijfsmiddel tegen een vooraf afgesproken restwaarde koopt of teruggeeft aan de leasemaatschappij. Ook is het mogelijk tegen een gereduceerd tarief verder te leasen of een nieuw contract af te sluiten voor modernere middelen.

  0
  Je winkelwagen