27 september 2012

Benaderen van potentiële leden

Hoe benadert u het beste potentiële leden in een wervingscampagne? Waar moet u op letten en wat zet u in de wervingsbrief?
Persoonlijke benadering
 • Het persoonlijk benaderen van potentiële leden heeft het meeste effect. Dit kan gebeuren door een brief, gesprek of via de telefoon. Dat gesprek, het persoonlijk contact kan plaatsvinden door de leden: leden werven leden.
 • Ook tijdens informele momenten zoals een verjaardag kan een gesprek worden aangeknoopt over uw organisatie.
Benaderen van sympathisanten
Een effectieve manier van ledenwerven is het benaderen van personen die sympathiek staan tegenover uw organisatie. Het inventariseren van deze potentiële leden kan op verschillende manieren:
 • Vraag aan uw leden om namen en adressen van sympathisanten door te geven. Bijvoorbeeld minimaal vijf nieuwe leden per persoon. Deze kunnen zij per mail doorgeven of op een formulier dat u hier speciaal voor ontwikkelt.
 • U kunt ledenwervers ook belonen. Bijvoorbeeld door een bonus toe te kennen bij iedere vijf nieuwe leden en/of door prijzen te verloten. Hoe meer leden iemand werft, hoe meer deze persoon kans maakt op een prijs.
 • Doe mee aan markten, beurzen en bijeenkomsten waar u uw organisatie kunt presenteren. Zorg dat mensen zich ter plekke als lid kunnen aanmelden. Bedenk ook acties waarmee u e-mailadressen verkrijgt. Bijvoorbeeld door een prijs te verloten aan mensen die hun adresgegevens bij u achterlaten.  
 • Belangstellenden die informatie hebben aangevraagd of aan een activiteit hebben meegedaan zijn ook potentiële leden. Voer eens een gesprekje met hen. 
 • Stel activiteiten die u speciaal organiseert voor vaste leden ook eens open voor ‘buitenstaanders’. Zorg voor een warm welkom.
Opstellen van een wervingsbrief
De wervingsbrief is een belangrijk instrument bij het benaderen van potentiële leden. Let daarbij op het volgende:
 • Maak de brief niet te lang.
 • Geef duidelijk aan waarom degene de brief ontvangt en wat er van hem/haar wordt verwacht.
 • Maak helder wat de motieven zijn voor een lidmaatschap.
 • Verdiep u in wat de ontvanger wil weten en sluit daar op aan. 
 • Gebruik zoveel mogelijk een persoonlijke adressering en aanhef.
 • Gebruik zoveel mogelijk een ontvangersgerichte persoonlijke stijl met woorden als: u, wij, ons en uw. 
 • Bedenk altijd een persoonlijke afsluitende zin.
 • Zorg voor een persoonlijke ondertekening met de hand.
 • Zorg voor een reageermogelijkheid. Geef aan waar u op te bereiken bent. Of nog beter: sluit een antwoordcoupon bij.
 • Persoonlijke contacten zijn nog altijd het meest effectief bij het werven van leden. Dat geldt ook als u brieven stuurt. Laat ‘ledenwervers’ in dat geval één of twee weken na het versturen van een brief contact opnemen met de geadresseerden via een telefoongesprek of bezoek.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Lees ook...