Maak je eigen online enquête

Maak je eigen online enquête

Maak uw eigen online enquête

Enquête maken

Een online enquête is een snelle, makkelijke en goedkope manier om de mening van de leden of achterban te peilen. Een aantal voorbeelden uit de praktijk:

  • Vraag jouw achterban hoe zij denken over het bestuur van de gedurende de afgelopen bestuursperiode.
  • Jouw organisatie heeft plannen om een nieuwe website te bouwen. Wat willen de leden daarop graag zien?
  • Peil de mening van de leden op regelmatige basis over de laatste verenigingsactiviteiten.
  • Vraag de leden naar hun voorkeur voor de gast(en) en/of het centrale onderwerp op de eerstvolgende jaarvergadering.

Welke programma’s zijn er?

Er is genoeg keuze: er zijn simpele, uitgebreide, goedkope en dure programma’s. Met de betere kan je niet alleen de resultaten verzamelen en downloaden, maar ook analyseren. Bovendien beschikken ze over meer functies. Online zijn er meerdere programma’s te vinden.

Tips

  • Maak de enquête niet te uitgebreid, de drempel is voor online deelnemers lager als ze binnen een paar minuten klaar zijn met invullen.
  • Zet de vragen eerst op papier, zodat je ze niet hoeft te bedenken op het moment dat je ze online invoert.
  • Denk vooraf goed na over het soort antwoorden dat je van de deelnemers aan de enquête wilt, zodat je niet achteraf tot de conclusie komt dat je het verkeerde programma hebt gekozen. De meeste gratis programma’s bieden bijvoorbeeld alleen de mogelijkheid tot het stellen van vragen met een enkel tekstvak als antwoord.
  • Het is aan te bevelen om vooraf te bepalen in welke volgorde de vragen worden gesteld. De betere programma’s bieden je bij het maken van de enquête de mogelijkheid om de volgorde online nog aan te passen.
  • Verzeker je ervan dat de enquêteresultaten eigendom van de vereniging blijven.