Maak uw eigen online enquête

Maak uw eigen online enquête

Maak uw eigen online enquête

Een online enquête is een snelle, makkelijke en goedkope manier om de mening van uw leden of achterban te peilen. Een aantal voorbeelden uit de praktijk:

 • Vraag uw achterban hoe zij denken over het bestuur van de gedurende de afgelopen bestuursperiode.
 • Uw organisatie heeft plannen om een nieuwe website te bouwen. Wat willen de leden daarop graag zien?
 • Peil de mening van uw leden op regelmatige basis over de laatste verenigingsactiviteiten.
 • Vraag de leden naar hun voorkeur voor de gast(en) en/of het centrale onderwerp op de eerstvolgende jaarvergadering.

Welke programma’s zijn er?
Er is genoeg keuze: er zijn simpele, uitgebreide, goedkope en dure programma’s. Met de betere kunt u niet alleen de resultaten verzamelen en downloaden, maar ook analyseren. Bovendien beschikken ze over meer functies.

Er zijn een aantal beproefde gratis online enquêteprogramma’s, waarmee een simpele enquête mogelijk is (uitsluitend vragen in een enkel tekstvak, beperkt aantal respondenten).

Voorbeelden gratis enquêteprogramma’s:

Er zijn ook een aantal redelijk betaalbare enquêteprogramma’s die u meer variëteit in vraagsoorten bieden. Denk aan meerkeuzevragen, keuzematrix, waarderingsschaal en dergelijke. Ze bieden bovendien extra’s als sjablonen en verschillende mogelijkheden om de reacties te verzamelen.

Voorbeeld betaalbaar professioneel enquêteprogramma:

 • SurveyMonkey
  Gratis versie tot 100 respondenten; 14 kleurthema’s; koppeling met Google en Twitter; kant-en-klaar sjabloon voor klanttevredenheidsonderzoek; uw eigen logo gebruiken; keuze om uw reacties te verzamelen door bijvoorbeeld een koppeling op een website te zetten; flexibel en gebruikersvriendelijk.

Betaalde enquêteprogramma’s:

Tips

 • Maak de enquête niet te uitgebreid, de drempel is voor online deelnemers lager als ze binnen een paar minuten klaar zijn met invullen.
 • Zet uw vragen eerst op papier, zodat u ze niet hoeft te bedenken op het moment dat u ze online invoert.
 • Denk vooraf goed na over het soort antwoorden dat u van de deelnemers aan de enquête wilt, zodat u niet achteraf tot de conclusie komt dat u het verkeerde programma hebt gekozen. De meeste gratis programma’s bieden bijvoorbeeld alleen de mogelijkheid tot het stellen van vragen met een enkel tekstvak als antwoord.
 • Het is aan te bevelen om vooraf te bepalen in welke volgorde de vragen worden gesteld. De betere programma’s bieden u bij het maken van de enquête de mogelijkheid om de volgorde online nog aan te passen.
 • Verzeker u ervan dat de enquêteresultaten eigendom van de stichting of vereniging blijven.