Meer actieve ouders

Meer actieve ouders

TIP: Actieve ouders
Hoe kunnen we ouders bij de vereniging betrekken?

Met een paar vuistregels kan je zorgen dat er meer ouders zich inzetten voor de vereniging. Zorg voor duidelijke concrete taken die ruim van tevoren bekend zijn. Beloon de ouders die zich inzetten.

Succesfactoren

Dat de kinderen lid zijn, betekent niet (meer) automatisch dat ouders zich verbonden voelen met de club. Zorg er dus voor dat de vereniging duidelijk is over wat de vereniging van ouders verwacht. Doe dat bij voorkeur voordat het kind lid wordt. Als het moment dan is aangebroken om inzet te vragen, zijn de volgende aandachtspunten belangrijk:

  • Overzichtelijkheid;
  • Persoonlijk contact;
  • Beloning.

Overzichtelijkheid

Denk eraan dat vele handen licht werk maken. De kans op succes is groter als mensen zich niet al te vaak hoeven in te zetten. Een ander aspect van overzichtelijkheid is, dat de taak duidelijk is omschreven en afgebakend. Denk bijvoorbeeld aan kantinedienst. Het helpt als je op voorhand aangeeft: alle ouders moeten twee keer per jaar een kantinedienst draaien. Een dergelijke dienst duurt van 9-13 uur bij een ochtenddienst en van 13-17 bij een middagdienst. Dit is natuurlijk een voorbeeld, maar het geeft goed aan hoe concreet je het moet maken.

Ouders willen graag lang van tevoren weten wat er precies van ze wordt verwacht en hoeveel tijd of inspanning dat vraagt.

Persoonlijk contact met ouders

Het werkt het beste om mensen persoonlijk te benaderen met een verzoek of uitnodiging. Doe dit het liefst ‘live’ of anders per telefoon. Op die manier kun je meteen vragen beantwoorden, eventuele weerstanden wegnemen en afspraken maken. 

Realiseer je dat mensen tegenwoordig individualistischer zijn dan vroeger. Heb dus begrip voor het feit dat mensen vaak een druk leven hebben. Ouders van kinderen moeten overal bijspringen. Op de club, maar ook op de school, de zwemles, noem maar op.

Veel verenigingen bieden de mogelijkheid dat ouders onderling kunnen ruilen van vrijwilligersdiensten. Bij een enkele vereniging kunnen mensen de diensten zelfs afkopen. Dat laatste is een principiële keuze. Veel organisaties vinden het vrijwilligerswerk een kernwaarde van de vereniging.

Beloon alle inzet

Bedank de ouders direct voor elke bijdrage, hoe klein ook. Aan het eind van het verenigingsjaar is het een goed idee om  een kleine attentie te geven voor de inzet in de afgelopen periode. Of bedank ze via een brief of mailtje, het kost bijna niets, maar geeft mensen wel het gevoel dat ze gewaardeerd worden. Dat versterkt de band met de vereniging en vergroot de kans aanzienlijk dat het antwoord een volgende keer weer ‘ja’ is.