Minimumloon of minimumjeugdloon betalen?

Minimumloon of minimumjeugdloon betalen?

Wanneer moet u minimumloon of minimumjeugdloon betalen?

Wettelijk minimumloon

Het wettelijk minimumloon en de wettelijke minimumvakantiebijslag is de ondergrens (minimale beloning) van wat je jouw personeel vanaf 21 jaar aan loon mag betalen.

Voor jongere werknemers geldt het minimumjeugdloon.

De hoogte van het minimumloon vind je op de website van de Rijksoverheid.

Werknemer vanaf 21 jaar minimumloon

Elke werknemer vanaf 21 moet minimaal het wettelijk minimumloon en vakantiebijslag krijgen. Dit geldt ook voor flexwerkers, zoals thuiswerkers of oproepkrachten, en buitenlandse werknemers. Ook buitenlandse werknemers die u inhuurt of die via aan- of onderaanneming werken, moeten minstens het minimumloon krijgen.

Werknemer tussen 15 en 21 jaar: minimumjeugdloon

Voor jongeren tussen de 15 en 21 jaar geldt het minimumjeugdloon. De hoogte hiervan hangt af van de leeftijd.

Hoogte minimumloon

De bedragen van het minimumloon worden ieder half jaar (op 1 januari en 1 juli) aangepast aan de gemiddelde ontwikkeling van de cao-lonen in Nederland.

Controle door Inspectie SZW

Inspectie SZW controleert of je minimaal het wettelijk minimumloon en de verplichte vakantiebijslag betaalt. Als wordt vermoed dat je minder betaalt, dan mag deze instantie jouw administratie inzien, meenemen om te kopiëren en in beslag nemen.

Boetes en dwangsom bij onderbetaling

Je kan een boete krijgen als blijkt dat je te weinig betaalt. De hoogte hangt af van hoe ver het loon afwijkt van het minimumloon en de minimumvakantiebijslag.

Je moet binnen vier weken het achterstallige loon aan de werknemer(s) betalen, anders kan je een dwangsom krijgen.

    0
    Je winkelwagen