Nieuwsbrief: online of op papier

Nieuwsbrief: online of op papier

Nieuwsbrief: online of op papier
Wat is een nieuwsbrief?

Met een nieuwsbrief verspreidt u snel actuele informatie op papier of per e-mail. Het doel van een nieuwsbrief is niet alleen om uw relaties op de hoogte te houden, maar ook om het contact warm te houden door regelmatig iets van u te laten horen. U doet bijvoorbeeld verslag van de resultaten van de afgelopen periode en kondigt aan wat uw relaties de komende tijd kunnen verwachten. Nieuwe benoemingen in het bestuur, het voorstellen van nieuwe vrijwilligers, uitbreiding van uw taken of diensten, successen, speciale acties; het is allemaal informatie die u in uw nieuwsbrief verwerkt. Afhankelijk van de hoeveelheid nieuws bepaalt u hoe vaak u met een nieuwsbrief uitkomt.

Tips

 • Houdt de informatie kort en bondig.
 • Zorg voor een herkenbare vormgeving.
 • Kies voor een vaste regelmaat zodat de geadresseerden weten wanneer ze een nieuwe nieuwsbrief kunnen verwachten.
 • Gebruik zoveel mogelijk een ontvangersgerichte persoonlijke stijl met woorden als: u, wij, ons en uw.
 • Verdiep u in wat de ontvanger wil weten en sluit daar op aan.
Digitale nieuwsbrief  

Een digitale nieuwsbrief wordt periodiek per mail verzonden aan een groep geïnteresseerden die zich hebben geabonneerd. Deze e-mailadressen plaatst u in een mailinglist. Een e-mailnieuwsbrief is een prima medium om bezoekers naar uw website te trekken en door te linken naar interessante pagina’s. Ook bespaart het u – in vergelijking met een papieren nieuwsbrief – kosten en tijd. U heeft bijvoorbeeld geen druk-, print- en portokosten en is snel te versturen.

Verspreiding van een digitale nieuwsbrief

 • Volledig via mail: Dit houdt in dat u de gehele tekst – al dan niet met illustraties –  via mail naar de abonnees stuurt.
 • On-line: Dit betekent dat u alleen een link naar de mailadressen van de abonnees stuurt. Deze kunnen vervolgens de link aanklikken en daarna de E-zine lezen op een site. In dat geval spreken we van een Web-zine.

Opmaak Er zijn verschillende programma’s om nieuwsbrieven op te maken, soms zijn ze al ingebouwd in uw website beheerpakket. Meer informatie vindt u op
www.e-zine.pagina.nl of
www.e-zine.boogolinks.nl.

Tips

 • Zorg dat foto’s in klein formaat zijn en lage kwaliteit (genoeg voor internet) hebben, anders wordt het bestand (aantal kb’s) te groot.
 • Maak gebruik van deeplinks voor het doorverwijzen naar webpagina’s waar meer informatie te vinden is.
 • Zorg voor een responsemogelijkheid en zorg er voor dat u ook wat doet met de reacties.

Toestemming van de ontvanger


Een gouden regel bij het versturen van e-mail is dat u toestemming vraagt aan de ontvanger of u hem of haar e-mails mag sturen. Dat geldt vooral wanneer het gaat om commerciële boodschappen die u gelijktijdig aan een grote groep verstuurt. Er zijn verschillende vormen met een oplopende mate van permissie:
 • Spam: mensen ontvangen ongevraagd een e-mail.
 • Opt-in: mensen geven vooraf aan dat ze prijs stellen op een mailing of informatie, bijvoorbeeld op uw website.
 • Dubbele opt-in: mensen ontvangen na een aanvraag nogmaals een e-mail met het verzoek te bevestigen dat ze de e-mail echt willen ontvangen. Hiermee voorkomt u dat iemand onbedoeld een e-mailadres opgeeft. 

Er moet ook altijd een mogelijkheid in de nieuwsbrief om af te melden/uit te schrijven, zodat in het vervolg de e-mail niet meer naar die persoon wordt verstuurd.