Onduidelijkheid over uitgaven en beloning voorkomen

Onduidelijkheid over uitgaven en beloning voorkomen

Onduidelijkheid over uitgaven en beloning voorkomen

Er zijn een aantal manieren om te zorgen dat betalingen en beloningen binnen een vereniging of stichting transparant blijven: 

Een goede betalingsorganisatie
Hoe kan een goede betalingsorganisatie binnen een vereniging of stichting er uitzien?

  1. U laat de facturen niet alleen naar de penningmeester sturen, maar ook naar een ander bestuurslid. Dat kan de tweede penningmeester zijn of elk willekeurig bestuurslid.
  2. De penningmeester mag alleen facturen betalen, die zijn geautoriseerd door een ander bestuurslid (handtekening op factuur).
  3. De penningmeester controleert de geautoriseerde facturen (Is de aanschaf bestemd voor de vereniging? Zijn de prijzen in overeenstemming met de afspraken? Is de factuur rekenkundig juist?), betaalt de facturen per bank en verwerkt de betaling in de verenigingsadministratie.
  4. Periodiek (bijv. bij elke bestuursvergadering) controleert iemand uit het bestuur (dat kan weer de tweede penningmeester zijn) alle betalingen aan de hand van de bankafschriften. Of nog beter: de tweede penningmeester heeft bij internetbankieren ook toegang tot de rekening en controleert periodiek de betalingen. Hierbij is met name van belang te kijken naar de bij de overboeking vermelde naam van degene die geld ontvangt.
  5. Tenminste jaarlijks controleert de kascommissie de betalingen aan de hand van de originele facturen. Daarbij gebruikt de kascommissie een deugdelijke checklist factuurcontrole. De checklist factuurcontrole die bij De Kascommissiegids hoort, bevat 12 controlepunten voor elke betaling. Een kascommissie die geen checklist gebruikt, ziet zeer waarschijnlijk essentiële controles over het hoofd!
  6. De kascommissie gaat bij de jaarlijkse controle ook na of alle betrokkenen de afgesproken regels van de betalingsorganisatie hebben nageleefd. Als dat zo is, kan de kascommissie bijvoorbeeld besluiten om niet alle facturen te controleren, maar een steekproef te nemen.
    Lees ook: Voorkom fraude door functiescheiding deel 2 >>

De kas onder controle 
Bij het opzetten van een goed kasbeheer dient u rekening te houden met de volgende zaken >>

Het belonen van bestuursleden 
Het belonen van het bestuur wordt bezoldiging genoemd. Er zijn verschillende manieren om met bestuurdersbeloningen om te gaan >>