Onmisbaar: een professionele huisstijl

Onmisbaar: een professionele huisstijl

Onmisbaar: een professionele huisstijl
Wat is een huisstijl?

Een huisstijl is de manier waarop een organisatie zich presenteert. Dat kan natuurlijk op veel manieren. Allereerst visueel: een logo is een van de meest herkenbare en belangrijke onderdelen van een huisstijl. Vaak is er naast de naam een afbeelding in verwerkt die past bij de organisatie, zoals een zeilboot bij een zeilvereniging of een muziekinstrument bij een muziekvereniging.
 
Maar ook door gebruik te maken van vaste kleuren en standaard lettertypes die op meerdere dragers worden geplaatst, krijgt een organisatie een ‘gezicht’. De keus aan huisstijldragers is onbeperkt. Bekende voorbeelden zijn briefpapier, enveloppen, folders, brochures, visitekaartjes en websites.

Maar een huisstijl bestaat niet alleen uit visuele uitingen. De presentatie van uw organisatie heeft ook met gedrag te maken. Bijvoorbeeld de manier waarop met interne en externe relaties wordt gecommuniceerd is ook onderdeel van een huisstijl.

Waarom heeft u een huisstijl nodig?
Een professionele huisstijl kent een aantal belangrijke voordelen:
  • Een huisstijl stelt u in staat een goed imago op te bouwen bij alle doelgroepen die voor uw organisatie van belang zijn.
  • Een huisstijl zorgt voor onderscheidend vermogen: uw organisatie wordt zo herkenbaar.
Wat is een goede huisstijl?
Een goede huisstijl is vooral een zichtbare huisstijl. Probeer dus zo veel mogelijk manieren te bedenken om uw huisstijl te tonen. Briefpapier en uw website liggen voor de hand, maar er zijn nog veel meer mogelijkheden zoals uw folder, clubblad en logo op uw pand. Breng in kaart op welke manieren uw organisatie naar buiten treedt, en op welke wijze onderdelen van uw huisstijl onder de aandacht kunnen worden gebracht.
Natuurlijk worden er specifieke en technische eisen aan de verschillende onderdelen van een huisstijl gesteld. Een logo moet bruikbaar zijn voor alle dragers van uw huisstijl. Het moet zowel op briefpapier als op uw website goed overkomen, en in verschillende formaten afdrukbaar zijn.

Wie maakt uw huisstijl?

Niet alle organisaties hebben de financiele middelen om een ontwerpbureau in te schakelen, of hebben niet veel uitingen om de huisstijl op terug te laten komen waardoor de kosten zich niet verhouden tot de baten. U kunt er dan voor kiezen om de huisstijl zelf te ontwikkelen of iemand hier in de organisatie te vragen die er ervaring mee heeft.

 
Als u op zoek gaat naar een ontwerpbureau om uw huisstijl te laten ontwikkelen, moet u met een aantal belangrijke zaken rekening houden. Hoe vindt u de juiste partij om mee samen te werken?
Kijk op de website van mogelijke partners voor welke opdrachtgevers zij hebben gewerkt en wat zij voor deze organisaties of bedrijven gemaakt hebben. Uw persoonlijke voorkeur speelt immers ook een rol. Op deze manier kunt u bepalen of de aanpak van een huisstijlontwerper bij u past.
Een goed bureau is ook een flexibel bureau dat snel kan inspelen op uw wensen. Dit is natuurlijk tijdens, maar vooral ook na het gereedkomen van de huisstijl van belang. U kunt op een gegeven moment nieuwe huisstijldragers nodig hebben. Bijvoorbeeld posters en vlaggen als u voor het eerst aan een bepaald evenement – bijvoorbeeld een regionaal toernooi – deelneemt.

Belangrijke momenten tijdens de samenwerking met een bureau:

De briefing
Een bureau heeft veel informatie over uw organisatie nodig om een geschikte huisstijl te ontwerpen. Deze informatie zet u in een briefing. Enkele belangrijke onderdelen van dit document: de geschiedenis van uw organisatie, de doelstellingen en een beschrijving van het ledenbestand.  Een briefing maken is geen alledaagse bezigheid. Een professioneel bureau zal aanbieden om hierbij ondersteuning te bieden.

De conceptfase
Op basis van de informatie in de briefing en uw wensen werkt een ontwerper een eerste concept uit voor uw huistijl. Hij doet een voorstel voor onder meer een logo, lettertypes en kleurgebruik. Vraag zonodig om een aantal voorstellen en bepaal waar u het beste gevoel bij heeft. U kunt hier natuurlijk een paar dagen over nadenken, maar wacht geen weken met het sein op groen zetten. Leg het concept aan een aantal mensen voor en vraag of zij de huisstijl passend vinden.

Wat kost een huisstijl?

Wat u voor een huisstijl moet betalen is natuurlijk sterk afhankelijk van wat u wilt hebben. Er zijn bureaus of ontwerpers die voor enkele honderden euro’s hun diensten aanbieden. Maar wat mag u daarvoor verwachten? Wilt u samenwerken met een bureau dat echt de tijd voor u neemt, ga dan voor het voortraject van een huisstijl (bepalen vormgeving en ontwerpkosten) uit van een bedrag van € 1200,- tot € 2200,-.

Maak goede afspraken
Zorg dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over wat u betaalt aan een ontwerpbureau, en zet deze afspraken zwart op wit, ook wat u voor een bepaald bedrag krijgt. Er zijn bureaus die werken met een vast tarief voor een geheel huisstijlproject, maar ook partijen die met uurtarieven werken. Wat krijgt u precies voor een totaalprijs? Is dat inclusief productiekosten en drukwerk? Wat kost een ontwerper per uur en op welk moment gaat de teller lopen? Moet u het logo iedere keer dat u het nodig heeft opvragen?
 
Hoe gek het ook klinkt, een huisstijl is niet automatisch uw eigendom. U heeft strikt genomen alleen het gebruiksrecht. Het auteursrecht is van de ontwerper. Als u daar geen afspraken over maakt, blijft het ontwerp van de huisstijl het geestelijk eigendom van het bureau. Een manier om conflicten uit te sluiten is het afkopen van auteursrecht. Denk ook aan de wettelijke bescherming van uw huisstijl. Laat uw logo als merk deponeren om te voorkomen dat andere partijen er misbruik van kunnen maken.    

   

Met dank aan Johan van den Berg en Maurice Griffioen van Stretta, bureau voor visuele communicatie in Utrecht.