27 september 2012

TIP: Identificatieplicht

Werkgevers zijn verplicht om de identiteit van een (tijdelijke) werknemer vast te stellen voor die begint met werken. De identificatieplicht houdt simpelweg in dat een werknemer zijn paspoort of identiteitsbewijs moet laten zien bij zijn nieuwe werkgever.
De identificatieplicht geldt voor iedere werknemer boven de twaalf jaar. Als werkgever bent u verplicht de documenten te verifiëren en een kopie van het origineel te bewaren bij uw loonadministratie, tot minstens 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de werkzaamheden van de betreffende werknemer zijn beëindigd.
 
U bent verplicht de identiteit vast te stellen aan de hand van een van de volgende documenten:
  • Nederlands paspoort
  • Europese identiteitskaart
  • Identiteitskaart Nederlandse Gemeenten (VNG-kaart)
  • Paspoort van een land van de EU
  • Paspoort van een niet-EU-land met verblijfsvergunning
  • Vreemdelingenpaspoort
  • Vluchtelingenpaspoort
  • W-document (voor asielzoekers, degenen die om gezondheidsredenen niet kunnen reizen en degenen aan wie uitstel van vertrek is verleend).

U bewaart een fotokopie van het identiteitsbewijs bij uw loonadministratie en noteert de aard en het nummer van het identiteitsbewijs. Ook moet u het identiteitsbewijs controleren »

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Lees ook...