27 september 2012

Checklist: Tweede sollicitatiegesprek

Het eerste gesprek met de sollicitant is goed verlopen en u heeft een afspraak voor een vervolggesprek. Dit keer gaat u samen wat meer de diepte in. Deze checklist biedt u handvatten en richtlijnen die u kunt toespitsen op uw specifieke situatie.
Voorbereiding
 • Zorg voor een rustige kamer.
 • Zorg dat u alle gegevens bij de hand heeft.
 • Bereid een aantal (liefst open) vragen voor.
 • Herlees nog eens uw notities van het eerste gesprek. Het is niet de bedoeling dat de kandidaat tweemaal hetzelfde gesprek voert.
 • Zorg dat er ten minste één persoon aanwezig is die niet bij het eerste gesprek is geweest. Anderzijds is het goed dat er ook iemand bij is die het eerste gesprek heeft bijgewoond.
Open het gesprek
 • Bedank de kandidaat voor zijn komst, stel hem op zijn gemak.
 • Stel de gespreksdeelnemers voor en leg kort uit wat hun rol is (ga er niet van uit dat de kandidaat namen van het eerste gesprek nog wel weet).
 • Leg uit wat het doel van dit tweede gesprek is.
Kom terug op punten uit het eerste gesprek

Herhaal niet de feiten, maar probeer nadere informatie te krijgen. Ga wat dieper in op zaken die in het eerste gesprek wat oppervlakkig zijn gebleven. Vermijd daarbij zoveel mogelijk vragen die met ‘waarom’ beginnen. Veel mensen hebben dan de neiging in de verdediging te gaan. Hierdoor krijgt u minder informatie.

Vraag naar eerdere ervaringen
 • Vraag niet alleen naar successen, maar ook naar minder goede ervaringen.
 • Probeer een beeld te krijgen van de reacties van de kandidaat op positieve en negatieve ervaringen.
 • Accepteer niet klakkeloos vage antwoorden: vraag zo nodig door. Stel vragen als: ‘Hoe bedoelt u dat?’ ‘Kunt u daar een voorbeeld van geven?’ ‘Wilt u dat nog eens uitleggen?’ ‘Hoe heeft u dat ervaren?’
Stel voornamelijk open vragen
Een open vraag heeft een aantal voordelen boven een gesloten vraag. In de eerste plaats moet de kandidaat zijn eigen antwoord formuleren. U krijgt daardoor een beter beeld van zijn uitdrukkingsvaardigheid en heeft kans op meer eerlijke informatie in plaats van zogenaamde ‘sociaal wenselijke antwoorden’.
Een ‘gesloten vraag’ kan gemakkelijk met ja of nee beantwoord worden. Bijvoorbeeld: “Vindt u het leuk om in een team te werken?” Vooral als hij weet dat de functie waarop hij solliciteert werken in teamverband vereist, zal hij enthousiast ‘ja’ roepen. Beter is bijvoorbeeld de vraag: “Heeft u wel eens in een team gewerkt? Hoe heeft u dat ervaren?”
Stel enkele onverwachte vragen
Een kandidaat die het tot de tweede gespreksronde heeft gebracht, is doorgaans goed voorbereid en zal ook het een en ander over de organisatie weten. Stel daarom ook enkele vragen waarop hij zich niet heeft kunnen voorbereiden. Zo krijgt u enig inzicht in zijn vermogen tot improviseren en zijn reactie op onverwachte zaken. Ook een enkele suggestieve of op een andere manier prikkelende vraag kan veel duidelijk maken. Houd hierbij wel rekening met het niveau van de functie.
Laat de kandidaat praten en vragen stellen
Vraag de kandidaat bijvoorbeeld wat hij van uw organisatie verwacht, niet alleen qua werk, maar bijvoorbeeld ook qua werksfeer en doorgroeimogelijkheden. Is hij ambitieus? Wil hij creatief kunnen zijn? Verwacht hij veel begeleiding, of wil hij juist zo snel mogelijk zelfstandig aan de gang? Probeer uit te vinden of de verwachtingen van beide partijen redelijk op elkaar aansluiten.

Ga bijvoorbeeld eens nader in op de reden om van werkkring te willen veranderen. Als hij weg wil omdat de werkdruk hem boven het hoofd groeit, is hij misschien niet de goede kandidaat voor de stressvolle  functie die u in de aanbieding hebt. Als hij vond dat hij zijn creativiteit te weinig kwijt kon, is hij waarschijnlijk niet de goede man voor een strak geleide afdeling met weinig vrijheid.

Vermijd het geven van een oordeel over de antwoorden
Reageer niet positief of negatief. Laat de kandidaat rustig zijn standpunten en visies naar voren brengen. Voorkom dat hij dichtklapt door een negatieve reactie.
Ga nader in op hobby’s en interesses
Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. In de eerste plaats kan het praten over hobby’s een manier zijn om een niet al te spraakzame kandidaat ‘los’ te krijgen. Daarbij kan de manier waarop iemand over zijn hobby vertelt veel informatie over die persoon geven. In de tweede plaats kan een bepaalde hobby direct of in de toekomst voor de organisatie zijn nut hebben.
Geef (indien van toepassing) informatie over:
 • Auto
 • Onkostenvergoedingen
 • Pensioen
 • CAO
 • Werktijden
 • Vakantie
 • Concurrentiebeding
 • Geheimhoudingsbeding, verbod van nevenarbeid
Afsluiting
 • Maak duidelijke voortgangsafspraken.
 • Vraag desgewenst toestemming voor het navragen van referenties (hiervoor is expliciet toestemming van de kandidaat nodig, ook al heeft de kandidaat de referenties zelf aangedragen).
 • Vraag naar eventuele opzegtermijn bij huidige werkgever.
 • Bedank de sollicitant voor zijn komst.
Werk uw aantekeningen uit
Doe dit voordat het volgende gesprek begint. Na een paar gesprekken bent u absoluut details vergeten van de voorgaande gesprekken. Schrijf daarom na afloop van het gesprek niet alleen de belangrijkste zakelijke punten op, maar ook een paar steekwoorden aan de hand waarvan u zich de kandidaat weer voor de geest kunt halen.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Lees ook...