Nieuwe drank- en horecawet
11 december 2012

Nieuwe drank- en horecawet

Schenkt u alcohol in uw kantine, buurthuis of op een evenement? De nieuwe drank- en horecawet zorgt voor gewijzigde regels op het gebied van leidinggevenden, toezicht en ontheffing. De wet is op 1 januari 2013 ingegaan.

Verenigingen en stichtingen vallen in de Drank- en alcoholwet in de meeste gevallen onder de categorie paracommercie. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Komt er een nieuwe leidinggevende (met diploma sociale hygiëne) dan hoeft er geen nieuwe drank- en horecavergunning meer worden aangevraagd. Het doorgeven van de wijziging is voldoende.
  • Het toezicht gaat van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) over op gemeenten. De gemeenten zijn verplicht om binnen één jaar een verordening vast te stellen om de drankverstrekking binnen de paracommercie te reguleren en oneerlijke concurrentie met de horeca tegen te gaan. In de verordening staat onder meer op welke dagen en tijdstippen het mogelijk is alcohol te verstrekken. De regels kunnen verschillen per paracommerciële instelling, voor bijvoorbeeld sportverenigingen kunnen ze anders zijn dan voor studentenverenigingen of club- en buurthuizen.
  • Voor een jaarlijks terugkerend evenement wordt het mogelijk om één ontheffing drank- en horecavergunning te krijgen in plaats van deze steeds opnieuw aan te moeten vragen.

Meer informatie