Opzet voor vrijwilligersenquête
30 september 2012

Opzet voor vrijwilligersenquête

Opzet voor een enquête onder vrijwilligers (mondeling of schriftelijk toe te passen). Met voorbeelden van vragen over onder andere begeleiding en scholing, taken, informatie en inspraak.