Publiciteit

Publiciteit is van groot belang om uw vereniging of stichting op de kaart te zetten. U kunt daarbij gebruikmaken van onder meer een persbericht, folder, clubblad of free publicity.

Checklist: Een perfect persbericht

Is het nieuws?  Over de vraag wat nieuws is, zijn lange discussies mogelijk. Verstuur alleen een persbericht als u écht iets te melden heeft. Stel uzelf steeds de vraag: ‘Wat is het nieuws en waarom is het belangrijk dat anderen dit weten?’ Heeft uw vereniging een nieuwe commissie ingesteld dan is dat voor u belangrijk, […]

Checklist: Communiceer ook in slechte tijden

Niet alleen successen melden Een grote valkuil is het breed uitmeten van uw successen en uw tegenslagen te verzwijgen. Ga dus net zo met negatief nieuws om als met positief nieuws. Leden, pers en belanghebbenden zullen u er uiteindelijk voor belonen. Toon vastberadenheid en compassie Bent u genoodzaakt vervelende maatregelen te nemen? Dan mag u […]

Hoe zorgt u voor publiciteit?

Imago Een imago is belangrijk. Het is een van de onderscheidende elementen die bepalen of particulieren, bedrijven en/of gemeenten: Uw vereniging of stichting steunen door middel van donaties en sponsoring Lid worden van een vereniging U een warm hart toedragen U in staat stellen zaken voor elkaar te boksen (verkrijgen van vergunningen, etc) Grote vraag […]

Checklist: Hoe krijgt u ‘free publicity’?

Zeil mee op de actualiteit Haak in op actuele thema’s die ‘hot’ zijn in de pers. Anticipeer op ontwikkelingen in de media en signaleer nieuwswaardige onderwerpen. Het werkt ook goed om publicaties in de gaten te houden die om een reactie vragen en daar vervolgens op te reageren. Bied een reden om de redactie te […]

Helder communiceren: het opstellen van een communicatieplan

Elementen communicatieplan Situatieanalyse Communicatiedoelstelling Doelgroepen Communicatiestrategie Boodschap Plan van aanpak Termijnplanning Kosten Evaluatie   1. Situatieanalyse Beschrijf wat de aanleiding is. Hoe is de huidige situatie? En hoe ziet de gewenste situatie eruit? Wat is er al aan communicatie gedaan? Welke communicatiebehoefte wilt u verbeteren: Relationeel aspect (de relatie is niet goed) Communicatief aspect (de […]

Tips voor een goed communicatieplan

Voordat u het plan gaat maken Tips bij het opstellen van het plan Tips voor de inhoud en uitvoering van het plan Voordat u het plan gaat makenCommunicatie wordt vaak bewust ingezet om een knelpunt op te lossen. U wilt bijvoorbeeld meer bekendheid, u wilt dat mensen positiever tegenover uw organisatie staan, of u wilt […]

TIP: Gratis adverteren met een ‘stoppertje’

Een stoppertje is een advertentie of kort bericht dat kranten, tijdschriften en huis-aan-huisbladen gratis plaatsen om een pagina op te vullen. Voor uw organisatie betekent dit gratis reclame!   Bij de opmaak van kranten, tijdschriften en huis-aan-huisbladen heeft de vormgever wel eens ruimte op een pagina over die wordt opgevuld met een ‘stoppertje’. Het voordeel […]