Roken en de Tabakswet

Roken en de Tabakswet

Roken en de Tabakswet

Rookverbod

Meeroken is ongezond en (vrijwillig) personeel heeft recht op een rookvrije werkplek, redeneert het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het rookverbod geldt voor de hele accommodatie. Dit betekent dat rokers alleen nog buiten of in speciale rookruimten mogen roken. Roken in het verenigingsgebouw is taboe. Oók in de kantine, óók als alle aanwezigen toestemming geven en óók als er alleen maar rokers in het gebouw zijn. Alle plekken die voor gemeenschappelijk gebruik zijn of voor het publiek toegankelijk zijn, horen rookvrij te zijn. Hieronder vallen ook wachtruimten, gangen, kleedkamers, vergaderruimten en kantines. De stelregel is dat waar mensen werken, niet gerookt mag worden.

Afgescheiden rookruimte

Als een gebouw meerdere ruimten heeft, is het mogelijk om van de kleinste een speciale rookruimte te maken. Dit moet een afgesloten ruimte zijn waarvan voor iedereen duidelijk is dat het een rookruimte is. Verder zijn er geen eisen aan de ruimte gesteld, zolang hinder of overlast van de tabaksrook maar tot een minimum is beperkt. In de rookruimte mogen de rokers ook niet door (vrijwillig) personeel bediend worden.

Het rookverbod omzeilen

Het oprichten van een rokersvereniging, jouw organisatie verklaren tot besloten club en andere initiatieven om het rookverbod te omzeilen zijn helaas niet haalbaar. De wet is streng op dit punt. En duidelijk: in ruimten waar wordt gewerkt, mag het (vrijwillig) personeel niet worden blootgesteld aan rook. Als bijvoorbeeld in het gebouw waar jouw rokersvereniging huist wordt gewerkt, is roken -óók na werktijd- verboden. In een privésituatie, bij een bestuurslid thuis bijvoorbeeld, mag uiteraard wel een sigaret worden opgestoken.   

Buiten roken

Wel toegestaan is buiten roken onder een overkapping (mits er een zijde open is) of onder een luifel. Maar als relaties, leden of gasten buiten roken, is het niet altijd vanzelfsprekend dat zij ook buiten mogen drinken. Soms hebt je een terrasvergunning nodig, soms niet. Informeer bij de gemeente, want de regelgeving verschilt per stad. Houd rekening met geluidsoverlast als jouw organisatie zich in of bij een woonwijk bevindt.

Controles en boetes

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) controleert of de Tabakswet wel wordt nageleefd. Bij overtreding krijgt de beheerder van de accommodatie een boete opgelegd wegens ‘het veronachtzamen van het toezicht op de naleving van het rookverbod’ van € 300. Dit bedrag kan oplopen tot € 2400 als de overtreder eerder is beboet. De roker zelf blijft buiten schot. Je kan wel jouw huisregels aanpassen en melden dat je de boetes op de overtreders zelf verhaalt. De NVWA heeft ook een klachtenprocedure waar mensen overtredingen (anoniem) kunnen melden.

    Je winkelwagen