Statutenwijziging en sportrecht

Statutenwijziging en sportrecht

Wijzigingen in de sportrechtspraak

In de afgelopen jaren hebben veel sportbonden zich aangesloten bij het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR). Hiermee is een forse wijziging in het sportrecht ingetreden. Dat wil zeggen dat bij bepaalde zaken het ISR namens de sportbonden rechtspreekt. Het staat iedere bond vrij om voor alle onderwerpen of slechts voor een deel zich aan te sluiten. Inmiddels zijn er 70 aangesloten sportbonden. Waaronder alle groter bonden. Door de aansluiting bij het ISR wordt het tuchtrecht professioneler. Er is meer juridische en specialistische kennis aanwezig dan er was bij de afzonderlijke bonden. De jurisprudentie wordt gepubliceerd op de site.

Rechtsmacht

De bonden kunnen ervoor kiezen om ook de aanklager van de ISR zelfstandig zaken aan te laten brengen. Praktisch alle bonden zijn aangesloten voor het onderdeel doping. Dat wil zeggen dat de rechtspraak over doping niet meer in handen is van de zelfstandige bonden.
Om nu te zorgen dat de leden van de sportkoepels ook gebonden zijn aan deze rechtspraak moeten de aangesloten verenigingen dit opnemen in hun statuten. Dus om een lid van de schaatsbond te kunnen berechten, moet dat lid wel gebonden zijn aan deze rechtspraak. Daarvoor moeten de statuten van de vereniging daarvoor geschikt zijn.