Sterke en zwakke punten van jouw vereniging

Sterke en zwakke punten van jouw vereniging

Sterke en zwakke punten van jouw vereniging

Het kapitaal van jouw vereniging concentreert zich in drie hoofdpunten:

  1. De mate waarin jouw goede doel aanspreekt bij het publiek;
  2. De bevlogenheid van jou en jouw medebestuursleden.
  3. De inzet van jouw vrijwilligers.

Voor het succes van jouw vereniging is het belangrijk dat je scherp zicht hebt op de sterke en de zwakke punten van jouw organisatie. Inzicht in jouw organisatie krijg je door de huidige situatie te vergelijken met anderen. Sterk en zwak zijn geen absolute begrippen: op welke punten steekt jouw vereniging goed af bij andere verenigingen? En waar zie je verbeterpunten: waar doet jouw vereniging het minder goed? Waarom is de hulp die jouw vereniging verleent beter (of slechter) dan de hulp van andere organisaties? Sterk en zwak is relatief, en intern gericht: jouw vereniging en de door jouw vereniging geboden hulp.

SWOT-analyse

Werp ook een blik in de toekomst. Liggen er volgens jou kansen voor jouw vereniging en voor de doelgroep? En waar denk je dat die kansen liggen? Kan je ook donkere wolken herkennen? Zie je bedreigingen voor jouw vereniging? Of voor haar doelgroep? Een dergelijke analyse wordt in de literatuur aangeduid als SWOT-analyse. Kansen en bedreigingen komen van buiten jouw organisatie.

Een SWOT-analyse hoef je als oprichter en/of bestuurder van een vereniging niet in je eentje te doen. Betrek indien mogelijk medewerkers, vrijwilligers en andere belangstellenden bij dit onderzoek. Door de werkelijkheid en de toekomst van zoveel mogelijk kanten te bekijken, ontstaat een zo objectief mogelijk beeld. Vergelijk je het opleidingsniveau, de expertise en de andere kwaliteiten van jouw bestuursleden met die van bestuurders van andere vereniging, dan zie je gemakkelijk dingen over het hoofd. Bekijk je de kwaliteiten van een bestuurslid met een interne bril, dan komt een vaardigheid als ‘Spreekt Roemeens, Hongaars, Engels en Nederlands’ veel gemakkelijker aan het licht.

In de volgende stap werk je de bevindingen uit. In een matrix met twee rijen (sterktes/zwaktes) en twee kolommen (kansen/bedreigingen) zet je de zaken tegen elkaar af:

 KansenBedreigingen
Sterktes12
Zwaktes34

Vestig eerst jouw aandacht op de kwadranten 1 en 4.
1: jouw vereniging is er goed in en er ligt een kans. Doen!
4: jouw vereniging is er echt niet goed in en het vormt een serieuze bedreiging. Los het probleem op!

Maar schenk ook aandacht aan de vlakken 2 en 3.
Vlak 2: er vormt zich een bedreiging op een punt waar we sterk zijn. Dit moeten we dus gemakkelijk kunnen oplossen of voorkomen.
Vlak 3: Er ligt een kans, maar onze organisatie is er niet op ingericht om die kans op te pakken. Heeft het zin de vereniging zo te veranderen dat we de kans wél kunnen benutten?

Tot slot

Slecht nieuws verspreidt zich als een lopend vuurtje. En dat doet een SWOT-analyse geen goed. Vraag je mensen naar sterktes en zwaktes, dan worden zwaktes breed uitgemeten. Informeer je naar kansen en bedreigingen, dan beschik je binnen no-time over een waslijst aan bedreigingen.
Stel het team dat de SWOT-analyse uitvoert zorgvuldig samen: kies mensen die doorvragen op sterke punten en meer willen weten over kansen.

    0
    Je winkelwagen