Tips in tijden van recessie

Tips in tijden van recessie

Tips in tijden van recessie

Hieronder vind je een overzicht met tips:

  • Reageer alert op openstaande betalingen. Wees vriendelijk maar streng, zodat je jouw geld zo snel mogelijk binnenkrijgt.
    Lees meer in het artikel Als er niet betaald wordt »  
  • Denk ook aan het ‘op rekening’ bestellen in de kantine. Spoor leden aan de openstaande bon te betalen en schaf zo nodig het systeem af. De mogelijkheid bieden van het betalen met een pinpas kan hierbij helpen.  
  • Blijf actief sponsors werven. Of probeer ze voor een lager bedrag langere tijd te binden. Sponsoring in goederen is ook een optie Bedenk samen welke tegenprestaties worden geleverd. Bijvoorbeeld zichtbaarheid, folderen door leden, bedrijfsterrein opruimen enzovoort.  
  • Geld voor verenigingen of stichtingen wordt steeds meer op projectbasis beschikbaar gesteld, in plaats van als structurele subsidie. In Nederland zijn er uiteenlopende subsidies en fondsen die projecten met een ideëel, maatschappelijk of cultureel doel steunen.  
  • Bedenk originele manieren om aan extra inkomsten te komen. Zo organiseerde het bestuur van een hockeyclub een modeshow om geld op te halen, maar ook clinics, veilingen of verkiezingen (de beste, mooiste etc.) staan vaak garant voor extra inkomsten en gezelligheid. Een brainstorm levert vaak veel creatieve ideeën op.  
  • Zoek samenwerking met andere verenigingen of stichtingen. Organiseer bijvoorbeeld samen activiteiten of huur gezamenlijk een ruimte. Hierdoor kan je de kosten delen. Leg de afspraken van tevoren wel goed vast om misverstanden te voorkomen. Een vergaande vorm van samenwerking is een fusie met een instelling die een soortgelijk doel nastreeft. Dat zijn geen eenvoudige processen, maar het kan jouw organisatie enorm versterken. Fuseren of samenwerken: de mogelijkheden »  
  • Kijk kritisch naar kostenbesparingen. Bijvoorbeeld de inkoop van boodschappen, materiaal, energie-, telefoon-, print- of internetkosten. Het kan bijna altijd goedkoper. Probeer kortingen te bedingen of op grotere schaal met kwantumkorting in te kopen.