“Voor goede sponsoring is continuïteit cruciaal”

“Voor goede sponsoring is continuïteit cruciaal”

"Voor goede sponsoring is continuïteit cruciaal"

Hoeveel sponsors heeft AFC?Momenteel hebben we 27 hoofdsponsors, die wij AFC Vriendelijke Bedrijven noemen. Daarnaast zijn er nog ongeveer 60 bordsponsors en adverteerders.”

Wat is de bijdrage per sponsor?
“Dat varieert. Wij ontwikkelen samen met het bedrijf een pakket op maat, toegesneden op de wensen van het bedrijf en de mogelijkheden binnen AFC. Afhankelijk van de invulling van het sponsorpakket gaat het om een bedrag tussen 1.000 en 10.000 euro per jaar. Soms wordt ook gesponsord in goederen, zoals een kopieerapparaat of poeders en bidons.”

Wat krijgen de bedrijven daarvoor terug?
“De hoofdsponsors gaan mee in alle gedrukte uitingen van de club: het clubblad ‘De Schakel’, het programmablad AFC-Thuis, affiches en de jaarlijkse persmap. Verder krijgen ze een link op onze website, een vlag en een reclamebord op het complex en toegang tot het parkeerterrein. Verder mogen ze aanwezig zijn op het jaarlijkse Heerendiner ter gelegenheid van de verjaardag van AFC op 18 januari. Het is een exclusieve gelegenheid die alleen toegankelijk is op uitnodiging van het bestuur. Voor een aantal sponsors is dat zelfs de belangrijkste reden van hun sponsorschap. Daar willen ze allemaal bij zijn. Verder zijn wij ook heel actief in het met elkaar in contact brengen van onze relaties, zodat de sponsoring ook op die manier een meerwaarde krijgt.”

Tim Timmerman voor een sponsorbord

En de borden langs het veld?
“De bordsponsors vormen ook een belangrijke groep voor AFC. Samen met het bedrijf bekijken we welk veld gezien de bedrijfsactiviteiten het meest geschikt is voor een reclamebord, het hoofdveld waar veel volwassenen langs de kant staan, of een van de kunstgrasvelden waar de hele zaterdag jeugd speelt.”

Hoe zijn de afspraken vastgelegd?
“Alles ligt vast in een sponsorovereenkomst. Die gaan we bij voorkeur aan voor drie of vijf jaar. Voor goede sponsoring is continuïteit cruciaal, dan brengt het zowel voor de club als de sponsor het meeste op.”

Hoe werft AFC sponsors?
“Onze sponsors zijn een mix van eigen bedrijven van AFC’ers en aansprekende bedrijven. Doorgaans is er een link met de club, omdat een van onze leden er werkt of er zakelijke contacten mee heeft. Leden geven ons soms een tip om eens met iemand te gaan praten. Maar bedrijven melden zich ook zelf bij ons. Alles verloopt op basis van persoonlijk contact, met een aantal gesprekken waarin we de wensen en mogelijkheden bespreken.”

Hoe verloopt de betaling van het sponsorgeld?
“Een keer per jaar, aan het begin van het voetbalseizoen, sturen we een rekening naar de sponsor en dan wordt het geld overgemaakt op de rekening van AFC bij ING. Wij zijn btw-plichtig, dus we heffen btw over het sponsorbedrag.”

Biedt AFC nog andere mogelijkheden om de club te steunen?
“Voor leden of bedrijven die specifiek de jeugdafdeling willen ondersteunen, hebben we het Lieverdjes-fonds. Verder is er de supportersclub ‘The Reds’, ooit opgericht om de positie van de club op topamateurniveau te ondersteunen. Zij organiseren onder meer busreizen naar uitwedstrijden en thema-avonden voor de leden. The Reds kun je steunen voor 450 euro per jaar en als je dat notarieel voor vijf jaar vastlegt, is het fiscaal nog aftrekbaar ook. En voor die vastlegging verwijzen we dan uiteraard graag door naar notariskantoor Sterel c.s., een van onze hoofdsponsors.”

Heeft de financiële crisis gevolgen gehad voor de sponsorinkomsten?
“Gelukkig nauwelijks. Toen de crisis doorbrak, zijn we met al onze sponsors gaan praten en hebben gevraagd of er problemen te verwachten waren. Als dat nodig mocht zijn, is betaling in termijnen mogelijk. We vinden dat we onze partners in moeilijke tijden moeten steunen, net zoals zij ons steunen. Er zijn twee of drie bordsponsors in de crisis ten onder gegaan, voor hen is dat vele malen erger dan voor ons.”

AFC is een van de weinige clubs zonder shirtsponsor. Waarom?
“Ons shirt is heilig, daarop willen we geen sponsornaam. Net zoals FC Barcelona dat heel lang niet wilde. En gelukkig is het ook niet nodig, wij kunnen onszelf ook zonder shirtsponsor financieel bedruipen.”