1 oktober 2012

TIP: Actieve ouders

Een vereniging kan niet draaien zonder de inzet van vrijwilligers. Bij Scouting en sportverenigingen bijvoorbeeld, is het over het algemeen de bedoeling dat ouders van de leden ook regelmatig helpen. Al is het maar met een bardienst of het vervoer van de kinderen. Maar hoe krijgt u ouders zo gek?

Succesfactoren
Dat de kinderen lid zijn, betekent niet (meer) automatisch dat ouders zich verbonden voelen met de club. Zorg er dus voor dat de vereniging duidelijk is over wat van ouders wordt verwacht of gevraagd, bij voorkeur voordat het kind lid wordt. Als het moment dan is aangebroken om inzet te vragen, zijn de volgende aandachtspunten belangrijk:
– Overzichtelijkheid
– Persoonlijk contact
– Beloning
Overzichtelijkheid Denk eraan dat vele handen licht werk maken. De kans op succes is groter als mensen zich niet al te vaak hoeven in te zetten. Een ander aspect van overzichtelijkheid is, dat de taak duidelijk is omschreven en afgebakend. Ouders willen graag lang van tevoren weten wat er precies van ze wordt verwacht en hoeveel tijd of inspanning dat vraagt.
Persoonlijk contact Het werkt het beste om mensen persoonlijk te benaderen met een verzoek of uitnodiging. Doe dit het liefst ‘live’ of anders per telefoon. Op die manier kunt u meteen vragen beantwoorden, eventuele weerstanden wegnemen en afspraken maken.  
Beloon alle inzet Bedank de ouders direct voor elke bijdrage, hoe klein ook. Aan het eind van het (verenigings)jaar is het een goed idee om  een kleine attentie te geven voor de inzet in de afgelopen periode. Of bedank ze via een brief of mailtje, het kost bijna niets, maar geeft mensen wel het gevoel dat ze gewaardeerd worden. Dat versterkt de band met de vereniging en vergroot de kans aanzienlijk dat het antwoord een volgende keer weer ‘ja’ is.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Lees ook...