Toolkit vrijwilligers

Alle tools waarnaar verwezen wordt in de pocket Vrijwilligers, vinden en binden van betrokken medewerkers vindt u hier. De toolkit biedt handvatten, instrumenten en voorbeelden voor het binnenhalen van vrijwilligers, het begeleiden en behouden van de vrijwilliger voor uw vereniging of stichting en het beëindigen van vrijwilligerswerk.

De vijf P’s: bepaal uw kracht voor vrijwilligers

De vijf P’s: Product Prijs Plaats Personen Promotie 1. Wat is uw product? Wat heeft de organisatie vrijwilligers te bieden? Wat kunnen vrijwilligers bij ons doen? welke thema’s, doelen en doelgroepen heeft de organisatie? wat voor type organisatie is het? (voor-ons-door-ons, campagne, dienstverlener) welke functies/taken worden door vrijwilligers gedaan? welke projecten/activiteiten worden door vrijwilligers gedaan? welke […]

Het functionerings- en beoordelingsgesprek

Functionerings- of beoordelingsgesprek Het functioneringsgesprek Het beoordelingsgepsrek Dossiervorming Functionerings- of beoordelingsgesprek Een functioneringsgesprek is een informele manier om te toetsen of de medewerker tevreden is over zijn werk, de arbeidsomstandigheden, begeleiding en collega’s. Ook in een organisatie met vrijwilligers is het houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken inmiddels ingeburgerd.   In een functioneringsgesprek worden zowel sterke als zwakke kanten van u […]

Waar kunt u meer vinden?

Organisaties: MOVISIE is het landelijk kenniscentrum en adviesbureau voor maatschappelijk ontwikkeling. MOVISIE ondersteunt het vrijwilligerswerk door middel van advisering, trainingen, publicaties, instrumenten en onderzoek. Kijk voor meer informatie over het aanbod en gratis instrumenten op www.movisie.nl. Vereniging NOV behartigt de belangen van Nederlandse vrijwilligersorganisaties en het vrijwilligerswerk. Daarnaast organiseert de vereniigng regelmatig bijeenkomsten en conferenties. […]