12 maart 2013

Werkboek voor de inzet van jonge vrijwilligers

Bij veel verenigingen en stichtingen zetten jonge vrijwilligers zich in voor de organisatie. Dit werkboek helpt in het bewust(er) werken met jongeren en er meer rendement uit te halen.

Jonge vrijwilligers kunnen om vele redenen een aanvulling zijn op het vrijwilligersbestand van verenigingen en stichtingen. En mede door de verplichte maatschappelijke stage voor scholieren hebben veel organisaties de afgelopen jaren ervaren wat de meerwaarde is van het werken met jongeren. Ook werd duidelijk dat er een investering aan vooraf gaat. Want werken met jonge vrijwilligers betekent dat organisaties moeten leren omgaan met jongeren, hun vrijwilligers erop moeten voorbereiden en open moeten staan voor verandering en vernieuwing.
Maar verenigingen en stichtingen die bewuste keuzes maken over waarom, waar en hoe zij jongeren inzetten merken absoluut positieve effecten van de inzet van jonge vrijwilligers. Zoals:

  • vernieuwing van activiteiten
  • werving van nieuwe vrijwilligers (ook ouders/kennissen van jongeren)
  • kennismaking met nieuwe media
  • beter imago van de vereniging of stichting
  • verbreding van het netwerk van de organisatie

Dit werkboek ‘Verzilver de inzet van jongeren’ helpt u bepalen wat het effect van jongeren op uw vereniging of stichting kan zijn.  Download het werkboek >>

Bron: Movisie

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Lees ook...