25 maart 2013

Uitleg over lager btw-tarief renovatie en herstel woningen

Per 1 maart 2013 is het btw-tarief voor renovatie en herstel van woningen 6%, waardoor VvE's kunnen besparen op onderhoudskosten. De verlaging geldt echter alleen voor de kosten van arbeid en overhead. Uitleg over de btw-verlaging en welke werkzaamheden er precies onder vallen.

Lager btw-tarief renovatie en herstel woningen
Per 1 maart 2013 is het btw-tarief voor verbouwingen en onderhoud van woningen in de bestaande bouw omlaag gegaan van 21% naar 6%. Hierdoor kunnen kosten van gepland onderhoud een stuk lager uitvallen. Het  lagere btw-tarief van 6% geldt alleen voor de kosten van arbeid en overhead. Voor gebruikte materialen blijft het btw-tarief  21%.
 
De maatregel is tijdelijk. Hij geldt vanaf 1 maart 2013 en loopt tot 31 december 2014. Bijna elke Vereniging van Eigenaren heeft onderhoudswerkzaamheden op de planning staan. Het kan slim zijn om deze voor 31 december 2014 uit te laten voeren. Werkzaamheden die na die datum gepland staan kunnen wellicht naar voren gehaald worden om met uw VvE van de tijdelijke btw-verlaging te profiteren.
 
Renovatie- en herstelwerkzaamheden
Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden wordt verstaan:
Het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning. De woning moet meer dan 2 jaar geleden in gebruik zijn genomen.
 
Een woonboot of woonwagen wordt ook als woning gezien als:
 – hij bestemd is voor permanente bewoning door particulieren;
 – aangesloten is op (nuts)voorzieningen;
 – uitsluitend bestemd is om duurzaam op één plek te worden gebruikt als woning.
 
Woon-/winkelpanden
Panden die deels woning, deels bedrijfspand zijn (bijvoorbeeld woon-/winkelpanden) gelden geheel als woning als ze voor meer dan 50% voor particuliere bewoning worden gebruikt. Onder de 50% mag het particuliere deel voor de toepassing van het lagere tarief worden afgesplitst.
 
Niet als woning zijn aan te merken:
 – Bedrijfsgebouwen en -ruimtes;
 – Afzonderlijke garageboxen;
 – Vakantiewoningen waarvan permanente bewoning niet is toegestaan;
 – Hotels/pensions;
 – Asielzoekerscentra;
 – Ziekenhuizen, internaten.
 
Het verlaagde tarief geldt ook voor:

  •  Ontwerp en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten, als die ook de renovatie van de woning begeleiden.
  • Arbeidskosten van in opdracht op maat gemaakte goederen die onderdeel gaan vormen van de woning (bijvoorbeeld inbouwkasten, deuren, kozijnen en dakkapellen).
  • De arbeidskosten van hoveniers voor aanleg en onderhoud van tuinen.

Onderhoud cv-ketel
Indien een particulier, VVE of woningcorporatie opdracht geeft voor het onderhoud van een algemene cv-ketel in een huizenblok of flat, dan vallen de arbeidskosten onder het verlaagde btw-tarief. De dienst moet wel zijn afgerond tussen 1 maart 2013 en 1 maart 2014.
 
Moment van tariefbepaling en deelfacturen
Het verlaagde tarief van 6% geldt alleen als de dienst op of na 1 maart 2013 en vóór 1 maart 2014 afgerond is.
Voor deelfacturen die worden uitgereikt tussen 1 maart 2013 en 28 februari 2014, terwijl de dienst wordt afgerond in maart 2014, geldt het algemene btw-tarief.
Als er vóór 1 maart 2013 deelfacturen zijn uitgereikt met een btw-tarief van 21%, maar de dienst wordt afgerond in de periode ná 28 februari 2013 tot 1 maart 2014, dan moet op de definitieve factuur het verlaagde btw-tarief worden toegepast.
 
Voorbeeld berekening btw

A (arbeidsuren) € 10.000  
B (materialen) € 2.500  
C (arbeid en materiaal) € 12.500  
D (overheadkosten) € 1.500  
E (aanneemsom excl. btw) € 14.000  
Toerekenen overheadkosten:    
F (overheadkosten arbeid) (A/C x D) € 1.200
G (overheadkosten materiaal) (B/C x D) € 300
De btw bedraagt:    
Arbeidskosten (A + F) x 6% € 672
Materiaalkosten (B + G) x 21% € 588
Aanneemsom incl. btw E + € 672 + € 588 € 15.260


Veelgestelde vragen
In de pdf staat een uitgebreid overzicht met veelgestelde vragen over het lagere btw-tarief.
 
M.m.v. Flynth

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Lees ook...