Wat te doen bij fraude: het overzicht

Wat te doen bij fraude: het overzicht

Wat te doen bij fraude: het overzicht

In de meeste gevallen gaat de fraude om een penningmeester die geld heeft ontvreemd. We hebben de fraudegevallen waarover de afgelopen vier maanden in de pers is gepubliceerd, voor u op een rij gezet.
Het gaat in totaal om 16 gevallen, een alarmerend aantal. Bij 10 van die 16 gevallen wordt het fraudebedrag genoemd, bij elkaar opgeteld is dat een bedrag van maar liefst €  2.065.000.
Bedenk daarbij dat dit nog maar het topje van de ijsberg is. Door contacten die ik heb via de vraagbaak op www.kascommissiegids.nl ken ik diverse fraudegevallen die niet in de pers verschijnen.

Mocht u binnen uw vereniging of stichting ooit met fraude geconfronteerd worden, dan kunt u de serie “Wat te doen bij fraude” raadplegen om te bedenken wat u moet doen en de stappen volgen die worden beschreven:

Natuurlijk is het veel beter om fraude te voorkómen! Het motto daarbij is: Vertrouwen is goed, de controle moet óók goed zijn en de organisatie ook!
Opvallend is dat veel fraudes jarenlang kunnen voortduren. Opvallend, omdat immers ieder jaar een kascommissie (bij alle verenigingen en bij veel stichtingen) de financiën controleert. Die kascommissie weet echter nog te vaak niet hoe ze de controle gedegen kan uitvoeren. De Kascommissiegids kan daarbij helpen. Daarin staan vrijwel kant-en-klare checklists voor de jaarlijkse controle. Voor elk kascommissie- en bestuurslid is de Kascommissiegids een handig hulpmiddel bij het voorkomen van fraude.

Ook workshops voor kascommissieleden kunnen veel leed binnen elke vrijwilligersorganisatie voorkomen.

In de Kascommissiegids staan ook een aantal tips voor de organisatie van verenigingen en  stichtingen. Tips die u merendeels eenvoudig kunt toepassen bij uw eigen vereniging of stichting om fraude te voorkomen. Een aantal van die tips kunt u nalezen in eerdere artikelen:
–    Foefelen bij een Vereniging van Eigenaars
–    Samenwerking tussen bestuur en kascommissie
–    Voorkom fraude en fouten door functiescheiding
–    Jarenlange fraude binnen een vereniging
–    Contant geld afschaffen?