Website In veilige handen

Website In veilige handen

Website In veilige handen

Ouders vertrouwen erop dat hun kinderen bij de speeltuinvereniging, de sportclub of bijvoorbeeld de scouting in veilige handen zijn. Minister Rouvoet (Jeugd en Gezin) benadrukte bij de lancering dat binnen het vrijwilligerswerk seksueel misbruik niet aan de orde van de dag is. ‘Maar we kunnen en mogen onze ogen niet sluiten voor de keren dat het wél voorkomt en moeten dit onderwerp overal bespreekbaar maken. Iedereen moet weten wat seksueel misbruik is en belangrijker nog: dat het onder geen enkel beding aanvaardbaar is! Ook van organisaties die werken met vrijwilligers verwacht ik een professionele en accurate benadering.’

De website is een samenwerking tussen de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), Movisie, Scouting en NOC*NSF. Het is onderdeel van het gelijknamige project dat handreikingen doet om te voorkomen dat kinderen en jongeren in vrijwilligersorganisaties slachtoffer worden van seksueel misbruik of ongewenst gedrag. Dit project is ingezet door de ministers Rouvoet en Hirsch Ballin (Justitie) en staatssecretaris Bussemaker (VWS).

Inveiligehanden.nl


De website biedt bestuurders van vrijwilligersorganisaties handvatten om:

  • informatie in te winnen over seksueel misbruik: wat is het, hoe herken je het, etc.;
  • met een stappenplan een veilige organisatie te creëren; in het plan staan omgangsregels, een gedragscode en een meldprotocol;
  • maatregelen te treffen als zich een incident voordoet: wat moet je doen na een melding, hoe ga je om met strafrecht en tuchtrecht, en wat moet je vooral niet doen.

Bron: Ministerie voor Jeugd en Gezin