Werken met een oproepcontract

Werken met een oproepcontract

Werken met een oproepcontract

Algemeen

Werkgevers zijn verplicht om per oproep minimaal drie uur uit te betalen, ongeacht of die uren zijn gewerkt. Deze regeling geldt als:

  • Er een contract is van minder dan 15 uur per week en als niet duidelijk is op welke tijdstippen de werknemer wordt ingeschakeld.
  • Er een overeenkomst is, maar het niet duidelijk is hoeveel uur per week er is gewerkt.

De werknemer kan dus geen aanspraak maken op drie uur loon als er een contract is van minder dan vijftien uur per week, maar waarbij hij wel op vaste tijden aan de slag gaat (bijvoorbeeld op maandag, woensdag en vrijdag van tien tot twaalf).

Voor alle duidelijkheid: de regeling is niet van toepassing voor contracten van meer dan vijftien uur per week. Ook al wordt daarbij op onregelmatige tijden gewerkt.

Zie ook artikel 7:628a van het Burgerlijk Wetboek.

Oproepcontracten met voorovereenkomst

De flexwerker mag zelf bepalen of hij gehoor geeft aan een oproep als de oproep niet ten minste vier dagen van tevoren schriftelijk is bekend gemaakt. Zolang hij aan het werk is, geldt een tijdelijk arbeidscontract. Bij elke oproep ontstaat een nieuw arbeidscontract. Houdt er rekening mee dat er bij vier opeenvolgende contracten een vast dienstverband ontstaan.

Nulurencontracten

De flexwerker moet aan het werk als je hem oproept. Er bestaat geen afspraak over het aantal uren, maar er is wel een doorlopende arbeidsovereenkomst. De werknemer valt onder de bescherming van het arbeidsrecht en is dus ook verzekerd als hij werkt. Je houdt dan ook premies in op het loon. Daarnaast betaal je alleen de uren die zijn gewerkt. Deze afspraak moet op papier staan. Het contract is alleen geldig tijdens de eerste zes maanden van de arbeidsrelatie. Daarna moet je loon doorbetalen, ook als je minder of geen werk voor de flexwerker hebt.

Min-maxcontracten

Hiervan is sprake als er een minimaal aantal uren per week of maand gegarandeerd (door oproep) wordt gewerkt. Maar er zit ook een maximaal aantal uren aan. Je bent verplicht het minimale aantal uren te betalen, ongeacht of de flexwerker dit aantal heeft gewerkt. Het verschil met een min-kracht is de uitbreiding van een gegarandeerd aantal uren met een overeengekomen aantal uren, dat je de werknemer ten hoogste per week of maand zal oproepen. Er is dus ook sprake van een doorlopend contract.

Min-contracten

Hierbij is een minimaal aantal uren per week of per maand gegarandeerd (door oproep). Je bent verplicht het minimale aantal uren te betalen, ongeacht of dit is gewerkt. Er is sprake van een doorlopende arbeidsovereenkomst.