Zijn vrijwilligers gratis verzekerd?

Zijn vrijwilligers gratis verzekerd?

Zijn uw vrijwilligers gratis verzekerd?

Vrijwilligers verzekeren

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in samenwerking met verzekeraar Achmea een pakket ontwikkeld waarmee gemeenten alle vrijwilligers van alle vrijwilligersorganisaties in hun gemeente collectief kunnen verzekeren. De gemeenten ontvangen voor deze vrijwilligersverzekering een rijksbijdrage. Het kost jouw organisatie dan ook niets. Op deze manier wil de overheid vrijwilligerswerk populairder maken. Voorwaarde is wel dat de gemeenten zich zelf aanmelden.

De verzekerden zijn: ‘eenieder die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend’. Vrijwilligers bij de vrijwillige brandweer en -politie en mantelzorgers vallen hier niet onder.

Inmiddels sluiten steeds meer gemeenten de verzekering via VNG verzekeringen af. Informeer bij de gemeente waar jouw vereniging onder valt of deze de verzekering heeft afgesloten. Diverse gemeenten verzekeren de vrijwilligers automatisch, waardoor deze zich niet meer hoeven aan te melden. Veel gemeenten geven ook informatiebijeenkomsten voor betrokkenen.

    0
    Je winkelwagen