is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Belasting betalen door de vereniging

Belasting betalen door de vereniging

Welke belasting betaalt een vereniging?

Een vereniging kan met verschillende soorten belasting te maken hebben. Maar het kan bij een kleine vereniging ook zo zijn dat ze helemaal geen belasting betalen. De meeste kans is er op het betalen van BTW over bijvoorbeeld kantine-inkomsten.

Soorten belasting

belasting

Een vereniging kan in het algemeen met de volgende soorten belastingen te maken krijgen:

  • Btw;
  • Loonbelasting en premieheffing;
  • Vennootschapsbelasting;
  • Speciale regeling voor sportevenementen.

Btw

De vereniging kan als ondernemer voor de omzetbelasting (ook wel btw) worden aangemerkt. Is er sprake van ondernemerschap dan moet de vereniging btw afdragen over de diensten die de vereniging verricht of de goederen die zij verkoopt. Het kan ook een voordeel zijn, als je btw afdraagt mag je het ook aftrekken van de goederen en diensten die je afneemt.

Loonbelasting en premieheffing

Elke vereniging die werknemers op de loonlijst heeft, krijgt te maken met loonbelasting en premieheffing. Je bent in dat geval een werkgever en moet belasting inhouden en afdragen.

Wanneer iemand valt onder de noemer medewerker hangt weer af van de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking.

Voor vrijwilligers hoef je geen belasting af te dragen, mits ze aan de voorwaarden voor een vrijwilliger voldoen. Je mag ze dan belonen met een belastingvrij bedrag volgens de
vrijwilligersregeling.

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting (kortweg Vpb) is een jaarlijkse belasting op de winst van rechtspersonen of daarmee vergelijkbare samenwerkingsverbanden. De Vpb is van toepassing als je door de Belastingdienst als ondernemer wordt gezien of in concurrentie treedt met anderen.

Sport en belasting

Onder Sport en belasting van de Belastingdienst vind je informatie voor bestuurders van sportverenigingen en organisatoren van sportevenementen. Over jouw rechten en plichten en met welke belastingen je te maken kan krijgen, zoals btw en loonheffingen. Ook vind je de contactpersonen voor sport-gerelateerde belastingvragen per regio.

Organiseer je een sportevenement, dan zijn daar speciale belastingregels voor. Je leest er meer over in de speciale brochure van de Belastingdienst: ‘Sportevenementen en belastingen‘.

Opgeven bij de Belastingdienst

Het is heel moeilijk om aan te geven welke belasting de vereniging precies moet betalen, omdat dit per geval verschilt. De enige manier om er achter te komen is door de organisatie op te geven bij de Belastingdienst. Dit doe je via de ‘Opgaaf startende rechtspersoon’.

Nadat je de vereniging op hebt gegeven bij de Belastingdienst krijg je bericht in hoeverre je belastingplichtig bent. Je geeft onder meer aan of je vrijwilligers in dienst heeft, een kantine runt, onroerend goed bezit, et cetera. Aan de hand daarvan neemt de Belastingdienst een besluit over welke belastingen je moet betalen. De situatie is dus per vereniging verschillend.

    0
    Je winkelwagen