Belasting betalen

Belasting betalen

Belasting betalen

Soorten belasting

Een vereniging kan in het algemeen met de volgende soorten belastingen te maken krijgen:

  • Btw
  • Loonbelasting en premieheffing 
  • Vennootschapsbelasting
  • Speciale regeling voor sportevenementen

Btw

Uw organisatie kan als ondernemer voor de omzetbelasting (ook wel btw) worden aangemerkt. Is er sprake van ondernemerschap dan moet uw organisatie btw afdragen over de diensten die u verricht of de goederen die u verkoopt. Het kan ook een voordeel zijn, als u btw afdraagt mag u het ook aftrekken van de goederen en diensten die u afneemt. Lees meer over het afdragen van btw en welke vrijstellingen er gelden.

Loonbelasting en premieheffing

Elke stichting en vereniging die werknemers op de loonlijst heeft, krijgt te maken met loonbelasting en premieheffing. U bent in dat geval een werkgever en moet belasting inhouden en afdragen. Lees hoe u dit correct kunt regelen en doorgeven aan de Belastingdienst door het opzetten van een loonadministratie.
Wanneer iemand valt onder de noemer medewerker hangt weer af van de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking.
Voor vrijwilligers hoeft u geen belasting af te dragen, mits ze aan de voorwaarden voor een vrijwilliger voldoen. U mag ze dan belonen met een belastingvrij bedrag volgens de
vrijwilligersregeling.

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting (kortweg Vpb) is een jaarlijkse belasting op de winst van rechtspersonen of daarmee vergelijkbare samenwerkingsverbanden. De Vpb is van toepassing als u door de Belastingdienst als ondernemer wordt gezien of in concurrentie treedt met anderen. Lees meer over hoe de vennootschapsbelasting werkt en welke vrijstellingen er voor verenigingen en stichtingen zijn.

Speciale regeling voor sportevenementen

Organiseert u een sportevenement, dan zijn daar speciale belastingregels voor. U leest er meer over in de speciale brochure van de Belastingdienst: ‘Sportevenementen en belastingen‘.

Opgeven bij de Belastingdienst
Het is heel moeilijk om aan te geven welke belasting uw vereniging of stichting precies moet betalen, omdat dit per geval verschilt. De enige manier om er achter te komen is door uw organisatie op te geven bij de Belastingdienst. U doet dit via de ‘Opgaaf startende rechtspersoon’.

Nadat u uw vereniging of stichting op heeft gegeven bij de Belastingdienst krijgt u bericht in hoeverre u belastingplichtig bent. U geeft onder meer aan of u vrijwilligers in dienst heeft, een kantine runt, onroerend goed bezit, et cetera. Aan de hand daarvan neemt de Belastingdienst een besluit over welke belastingen u moet betalen. De situatie is dus per vereniging of stichting verschillend.

    0
    Je winkelwagen