Bestuur

Hier vindt u alles over het bestuur van een vereniging. De samenstelling, taken, het inzetten van bestuurscommissies en andere bestuurszaken. Hoe wissel je van bestuur of hoe kom je van een bestuurder af?

Besluit in strijd met huishoudelijk reglement

Geldigheid van besluit in strijd met huishoudelijk reglement Stel dat jouw vereniging een (huishoudelijk) reglement heeft opgesteld. Er wordt vervolgens een besluit genomen dat in strijd is met dat reglement. Is dat besluit dan geldig of ongeldig? En wie mag of kan tegen dat besluit optreden? Besluit is geldig, maar vernietigbaar Een besluit van het […]

Wat is decharge?

Decharge Decharge is een besluit van de algemene vergadering van de vereniging. In dit besluit wordt je ontslagen van aansprakelijkheid. In dit besluit is dan opgenomen dat jij jouw bestuurswerk correct hebt achtergelaten en afgerond. Als dit besluit is genomen ben je daarna niet meer aansprakelijk voor eventuele fouten. De andere leden zijn dan wel […]

Sterke en zwakke punten van jouw vereniging

Sterke en zwakke punten van jouw vereniging Het kapitaal van jouw vereniging concentreert zich in drie hoofdpunten: De mate waarin jouw goede doel aanspreekt bij het publiek; De bevlogenheid van jou en jouw medebestuursleden. De inzet van jouw vrijwilligers. Voor het succes van jouw vereniging is het belangrijk dat je scherp zicht hebt op de sterke en […]

Opzegtermijn voor leden van een vereniging

Wet Van Dam Om te zorgen dat mensen niet heel lang aan een abonnement vastzitten heeft de wet het makkelijk gemaakt om tussentijds je lidmaatschap op te zeggen. Zo kan je eenvoudig van je lidmaatschap op de sportschool of tijdschrift af komen. De zogeheten Wet Van Dam geeft regels over het stilzwijgend verlengen van consumentenovereenkomsten. […]

Een feestelijke borrel of receptie organiseren

Speeches? Als je de mensen wilt toespreken, doe het dan aan het begin van de borrel. Dan is iedereen nog ‘bij de les’ en zijn er nog geen uitgebreide gesprekken gaande. Houd toespraken kort en zo informeel mogelijk: dat draagt bij aan een ontspannen sfeer. Bereid jouw speech wel goed voor. Als spreken voor een […]

Fuseren: de juridische en fiscale gevolgen

Wat zeggen de statuten? Wanneer de beslissing om te fuseren in strijd is met de statutaire bepalingen, heeft dit gevolgen voor de geldigheid van de besluiten. De statuten bevatten de ‘democratische’ beginselen van een organisatie. Bijvoorbeeld over de bevoegdheden van het bestuur. In alle statuten staan bijzonder bepalingen voor opheffing of fusie. Meestal gaan die […]

Wel of niet fuseren?

Fusie of samenwerken? Jullie willen niet verder zoals het nu gaat. Om de organisatie te versterken overweeg je een samenwerking of een fusie. Wat is de beste keuze? Anders dan bij samenwerken, geven de betrokken rechtspersonen bij een fusie hun zelfstandigheid geheel of gedeeltelijk uit handen. Fuseren – waarom wel? Een fusie is een onherroepelijke […]

Fusie stichting met vereniging

Fusie van vereniging en stichting Als te je twee verschillende soorten organisaties gaat samenvoegen dan kies je voor de rechtsvorm van één van beide. De nieuwe organisatie is dus ofwel een vereniging ofwel een stichting. Een fusie tussen een vereniging en een stichting gaat op dezelfde manier als tussen twee organisaties met dezelfde rechtsvorm. Het […]

Lidmaatschap fusie verenigingen

Lidmaatschap na fusie Als twee verenigingen gaan fuseren, hoe zit het dan met het lidmaatschap? De kern van de vrijheid van vereniging is dat je niemand kan dwingen lid te zijn van een vereniging. Ga je dus fuseren, dan kunnen de leden van de vereniging besluiten om niet mee te gaan. Dat geldt voor alle […]

Verzet tegen fusie vereniging

Oneens met fusieplan Voor de fusie tussen twee verenigingen tot stand kan komen zijn er veel besluiten noodzakelijk. Die besluiten moeten in beide verenigingen plaatsvinden. In de statuten staat hoe dat besluit tot stand moet komen. Meestal is er een ruime meerderheid voorgeschreven. Intern verzet tegen fusie De eerste mogelijkheid om je te verzetten is […]