Bestuur

Hier vindt u alles over het bestuur van een vereniging. De samenstelling, taken, het inzetten van bestuurscommissies en andere bestuurszaken. Hoe wissel je van bestuur of hoe kom je van een bestuurder af?

Fuseren of samenwerken: De mogelijkheden

Fuseren of samenwerken Fusies van verenigingen zijn van alle tijden. De redenen zo divers als bij het samengaan van twee of meer ondernemingen tot een nieuwe onderneming. De huidige naam van veel verenigingen verwijst vaak naar het roemrucht verleden van voor de fusie. Bijvoorbeeld ‘Prins Hendrik Ende Despereert Nooit Combinatie’, een naam om in te […]

Verzet tegen fusie vereniging

Oneens met fusieplan Voor de fusie tussen twee verenigingen tot stand kan komen zijn er veel besluiten noodzakelijk. Die besluiten moeten in beide verenigingen plaatsvinden. In de statuten staat hoe dat besluit tot stand moet komen. Meestal is er een ruime meerderheid voorgeschreven. Intern verzet tegen fusie De eerste mogelijkheid om je te verzetten is […]

Lidmaatschap fusie verenigingen

Lidmaatschap na fusie Als twee verenigingen gaan fuseren, hoe zit het dan met het lidmaatschap? De kern van de vrijheid van vereniging is dat je niemand kan dwingen lid te zijn van een vereniging. Ga je dus fuseren, dan kunnen de leden van de vereniging besluiten om niet mee te gaan. Dat geldt voor alle […]

Het selecteren van bestuursleden

Oprichters en bestuurders Het proces om een vereniging te starten begint meestal in het hoofd van de oprichter, of in een gesprek tussen twee of drie mensen. Het is een periode die bruist van enthousiasme. Om op een goed moment weer met twee benen op de grond te komen en te beseffen dat het starten […]

Tips voor een nieuw bestuur

Er is een vacature, omdat het ‘zittende’ bestuurslid ermee stopt of omdat er een nieuwe functie in het leven is geroepen. Het kan ook zijn dat er geen vacature komt omdat het zittende bestuurslid lijdt aan het ‘Bisonkit-syndroom’: hij doet het al heel lang, er is echter geen opvolger te vinden, dus is het wel […]

Opvolging binnen het bestuur

Nieuwe bestuursleden Bestuurswisselingen binnen een vereniging zijn er in gradaties. Er is een functieruil tussen twee bestuursleden. Maar soms heb je ook het aftreden van het gehele bestuur. Ook het moment van opvolging verschilt. Bij de vereniging is de normale bestuurswisseling op de jaarvergadering. Bij een vereniging benoemt de algemene vergadering het bestuur. Bestuursleden kunnen […]

De juiste voorzitter?

Het functieprofiel Een belangrijk startpunt om een goede match te vinden is het opstellen van een realistisch functieprofiel. Dat profiel moet duidelijk maken wat nodig is om de betreffende functie succesvol in te vullen. Kennis, vaardigheden, randvoorwaarden: werk het allemaal goed uit voor de werving begint. Zeker als er al een gegadigde lijkt te zijn, […]

Functiebeschrijving, van papier naar praktijk

Nut functiebeschrijving Het is een bekend verhaal, hoe moeilijk het is om vrijwilligers te vinden. Vooral mensen die gedurende langere tijd de kar (mee) willen trekken, bijvoorbeeld als bestuurslid. Dus is de verleiding groot om meteen maar toe te happen als een mogelijke kandidaat in het vizier komt. Iemand waar je niet veel van weet. […]

Hoe ontsla je een bestuurslid

Statuten voorop bij ontslag Bij een vereniging moet de wijze van ontslag in de statuten zijn vastgelegd. Sla deze er dus eerst op na om te kijken hoe de procedure binnen jouw organisatie moet verlopen! Heel vaak bevatten de statuten een bepaling, dat voor zo’n ontslagbesluit een gekwalificeerde meerderheid is vereist. Veel zie je bijvoorbeeld […]

Hoe zeg ik mijn bestuursfunctie op?

Bestuursfunctie zelf opzeggen Als je lid bent van een bestuur kan het zijn dat je op een gegeven moment jouw bestuursfunctie wilt opzeggen. Maar hoe doe je dat? Als je jouw bestuursfunctie wilt opzetten moet je dat schriftelijk doen. Een mailtje is ook voldoende. Dit stuur je aan de andere bestuursleden. In het bestuur gaan […]