News

De taak van de kascommissie is om de jaarrekening te controleren. Maar hoe doet u dat, zo’n controle? Deel 2 gaat in op de controle van de opbrengsten. Kascommissies hebben vaak veel aandacht voor controle van de kosten, maar letten minder op de opbrengsten.

Lees meer

De taak van de kascommissie is om de jaarrekening te controleren. Maar hoe doet u dat, zo’n controle? Deel 4 gaat in op de controle van de balans, waarbij van iedere post op de balans moet worden vastgesteld of het bedrag klopt.

Lees meer

De taak van de kascommissie is om de jaarrekening te controleren. Maar hoe doet u dat, zo’n controle? In deze serie leggen we dat uit. Deel 1 gaat in op het verschil tussen factuurcontrole en kostencontrole.

Lees meer

Veel organisaties hebben commissies om zorg te dragen voor specifieke activiteiten en taken. Wat is de reden dat ze in het leven worden geroepen en is het voor uw organisatie ook van toepassing?

Lees meer

In de jaarlijkse algemene ledenvergaderingen presenteren verenigingsbesturen hun financiële verslagen over het afgelopen jaar. En dus is er dan veel werk aan de winkel voor de ‘kascommissies’ van deze verenigingen. Want in bijna alle verenigingen controleert de commissie de jaarlijkse financiële verantwoording.
Wat is nu precies de taak van zo’n kascommissie?

Lees meer

15 tips voor een effectieve samenwerking tussen bestuur en de kascommissie. De kascommissie voert de jaarlijkse controle uit op het financieel verslag gemaakt door de penningmeester.

Lees meer

Hoewel binnen de commissie de leden vaak hetzelfde doel voor ogen hebben, kan er natuurlijk een conflict ontstaan over een bepaald besluit of de manier van handelen binnen de commissie.

Lees meer

Een stemcommissie is simpelweg de commissie die het stemmen tijdens een vergadering in goede banen leidt. Zij dragen er zorg voor dat de stemming eerlijk verloopt en daardoor ook geldig is.

Lees meer
  • 1
  • 2