is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Commissies

Veel verenigingen hebben commissies om zorg te dragen voor specifieke activiteiten en taken. Bijvoorbeeld een commissie voor jeugdzaken, een commissie voor sponsoring of een feestcommissie. Ook de kascommissie heeft haar eigen regels en bevoegdheden, waar je hier alles over leest.

Wat is een kascommissie?

Is een kascommissie wettelijk verplicht? De kascommissie is de enige commissie binnen een vereniging die wettelijk verplicht is. In de wet staat in artikel 2:48 van het Burgerlijk Wetboek dat een dergelijke commissie verplicht is. Dat is het geval als de boeken van de vereniging niet door een externe accountant worden gecontroleerd. De algemene vergadering […]

Samenwerking tussen bestuur en kascommissie

Samenwerking Een gedegen jaarlijkse controle is niet alleen nuttig om administratieve fouten of fouten met belastingen te voorkomen. Goed controle kan ook om fraude en andere onregelmatigheden te voorkomen. Of in ieder geval zo snel mogelijk te signaleren! Hierbij is de samenwerking met het bestuur van groot belang. Te veel vertrouwen Vertrouwen lijkt in onze […]

Wat doet een stemcommissie?

Samenstelling stemcommissie Een stemcommissie bestaat vaak uit twee leden. Bij een stemming in een grote vergadering kan het handig zijn een grotere commissie in te stellen. De voorzitter van de vergadering stelt de commissie in en dechargeert deze na afloop van de stemming. Als de commissie bestaat uit stemgerechtigde leden, behouden zij hun stemrecht. Het is […]

De sponsorcommissie

Waarom een sponsorcommissie? Op een gegeven moment zal de vereniging groter worden en meer sponsors willen aantrekken. Dit werk kan teveel zijn voor één bestuurslid. Als de verenging het sponsorwerk serieuzer wil aanpakken kan de vereniging een sponsorcommissie benoemen. Deze commissie houdt zich specifiek bezig met de sponsors. De taken De sponsorcommissie heeft verschillende taken: […]

Het nut van commissies

Commissie In een commissie voert een (of meerdere) leden een opdracht uit. Er zijn tal van voorbeelden van commissies en commissarissen. Financiële commissies, stemcommissie, ballotagecommissies, feestcommissie, wedstrijdcommissaris, materiaalcommissaris, excursiecommissaris, etcetera. Formeel kan je de leden van een commissie ook commissaris noemen. Wat is het nu van de commissies? Voordeel van een commissie Commissies worden over […]

Help, een conflict binnen de commissie

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid Een commissie heeft een eigen verantwoordelijkheid. Die is collectief. Dat wil zeggen dat een besluit van de commissie gezien wordt als van alle leden. Ook dus van de leden die het niet met het besluit eens zijn. Ben jij het als commissielid niet eens met een besluit van de commissie dan moet […]

De commissie in de praktijk

Taken en bevoegdheden De taken die de commissie of commissaris meekrijgt, dien je van tevoren nauwkeurig vast te leggen. Datzelfde geldt natuurlijk voor de opdracht. Formuleer die opdracht SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). En controleer tussentijds. Want je ‘koopt’ met het instellen van een commissie niet de verantwoordelijk af. De insteller van de […]

0
Je winkelwagen