Vrijwilligers

Binnen de vereniging moet vaak een hoop werk verzet worden om de doelstelling(en) te behalen. De inzet van vrijwilligers is dan ook onmisbaar. Hierbij komen een hoop regels kijken, wanneer is iemand bijvoorbeeld een vrijwilliger en wanneer een werknemer? En waar vind je vrijwilligers voor jouw vereniging? Hoe kun je een vrijwilliger het beste begeleiden?

Werknemer of vrijwilliger?

Arbeidsovereenkomst of vrijwilligerswerk Het onderscheid tussen een arbeidsovereenkomst en vrijwilligerswerk is soms lastig te bepalen. Voor een arbeidsovereenkomst gelden een paar vereisten, maar er kan ook sprake zijn van een vermoeden van een arbeidsovereenkomst. Of er sprake is van een arbeidsovereenkomst is afhankelijk van de feitelijke situatie. Artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt wanneer […]

Aantallen vrijwilligers

Vrijwilligers Nederland is een land van vrijwilligers. Het maatschappelijk leven draait op vrijwilligers. Bij de sport, de school, het welzijnswerk zijn heel veel vrijwilligers. Maar ook in musea, dierentuinen en zoveel andere voorzieningen zijn vrijwilligers aan de slag. Aantal vrijwilligers In de periode 2012-2018 heeft gemiddeld 48,9% van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of […]

Maximaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding

Belastingvrije vrijwilligersvergoeding Non profit instellingen, zoals verenigingen kunnen vrijwilligers een vergoeding betalen. Er zijn regels voor een vrijgestelde vrijwilligersvergoeding. Er zijn twee mogelijkheden. Het betalen van de onkosten van de vrijwilliger of het betalen van een vaste (uur)vergoeding. Wanneer een vrijwilliger een vrijwilliger is varieert van situatie tot situatie. Onkostenvergoeding De organisatie kan aan een […]

Tips voor een succesvolle maatschappelijke stage

Wat is maatschappelijke stage? Middelbare scholieren doen een maatschappelijke stage. Een stagevorm voor jongeren in het voorgezet onderwijs: vmbo, havo en vwo. Gedurende de schoolperiode lopen zij stage in met name non-profit organisaties. Zo kunnen zij op een praktijkgerichte wijze kennismaken met sociaal maatschappelijke aspecten in de samenleving. Wat kan de stagiair voor jou betekenen? […]

Van lid naar vrijwilliger

Van lid naar vrijwilliger Greenpeace weet hoe ze leden tot actie kan aanzetten. Eerst laten ze aangrijpende filmpjes zien die verontwaardiging en medeleven oproepen. Dan geven ze via de website de aansporing: ‘Word Ocean Defender en help de vissen beschermen’. Wie donateur wordt, verdient meteen een titel ‘defender’: Verdediger van de oceanen. Niet alleen kinderen […]

Vrijwilligers en de Arbowet

Voordelen van een goed arboklimaat En waarom zou je nu zoveel moeite moeten doen voor optimale arbeidsomstandigheden in jouw organisatie? Twee redenen: Je mijdt financiële risico’s. Denk aan een ongeval dat zich binnen de vereniging voordoet. Als de Arbeidsinspectie concludeert dat ‘gevaarlijke arbeidsomstandigheden’ daarvan de oorzaak zijn, kan zij een fikse boete opleggen.  Jouw organisatie […]

Meer actieve ouders

Succesfactoren Dat de kinderen lid zijn, betekent niet (meer) automatisch dat ouders zich verbonden voelen met de club. Zorg er dus voor dat de vereniging duidelijk is over wat de vereniging van ouders verwacht. Doe dat bij voorkeur voordat het kind lid wordt. Als het moment dan is aangebroken om inzet te vragen, zijn de […]

De vrijwilligersregeling

De vrijwilligersregeling De vrijwilligersregeling houdt kortweg in dat je een belastingvrij bedrag aan een vrijwilliger mag uitkeren, oftwel een vrijwilligersvergoeding. Je bent vrij om dit bedrag in te vullen, mits:  Het niet meer dan 1800 euro per jaar is;  en niet meer dan 200 euro per maand. Daar vallen alle kosten onder die de vrijwilliger maakt tijdens het vrijwilligerswerk. Zoals kosten […]

10 tips voor een goede gespreksvoering

Voorbereiding Besteed evenveel aandacht aan een gesprek met een medewerker als aan een gesprek met een donateur of (bestuurs)lid. Zorg ervoor dat je ongestoord kan praten en voorkom dat anderen kunnen meeluisteren. Stel zorgvuldig de punten op die besproken moeten worden en vraag jouw gesprekspartner eventueel welke onderwerpen hij/zij aan de orde wil laten komen. Opening […]

Het functionerings- en beoordelingsgesprek

Functionerings- en beoordelingsgesprek Een functioneringsgesprek is een informele manier om te toetsen of de medewerker tevreden is over zijn werk, de arbeidsomstandigheden, begeleiding en collega’s. Ook in een organisatie met vrijwilligers is het houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken inmiddels ingeburgerd.  In een functioneringsgesprek worden zowel sterke als zwakke kanten van jou als van de werknemer besproken en kijk je samen naar de toekomst. […]

0
Je winkelwagen