News

De penningmeester van een culturele stichting maakt zich zorgen. Hij betaalt alle vrijwilligers 200 euro per maand aan onkostenvergoedingen. Iemand wees hem er op dat dit voor problemen kan zorgen bij de Belastingdienst. De penningmeester vreest nu voor een boete of naheffing. Terecht of niet?

Lees meer

Werken met vrijwilligers brengt ook risico’s met zich mee. Niet betaalde medewerkers kunnen tijdens hun vrijwillige inspanningen een ongeval krijgen en letsel oplopen, maar ook anderen schade berokkenen. Gelukkig kunt u zich verzekeren. Welke verzekeringen noodzakelijk zijn voor uw organisatie, en welke
u kunt overwegen, leest u in dit artikel.

Lees meer

Weet u of uw gemeente een collectieve vrijwilligersverzekering heeft afgesloten? In dat geval hoeft uw organisatie geen zorg meer te dragen voor het verzekeren van vrijwilligers die zich voor u inzetten.

Lees meer

De opbrengst van de collecte voor uw organisatie wordt vast een stuk hoger als uw vrijwilligers zich voor ze de straat op gaan even verdiepen in deze checklist van lichaamstaalexpert Frank van Marwijk.

Lees meer

Werkt uw organisatie met vrijwilligers, dan vallen zij mogelijk onder de vrijwilligersregeling. U mag ze dan onbelast een vergoeding geven. Aan welke voorwaarden is deze regeling gebonden?

Lees meer

In december en januari is het weer tijd voor een gezellige kerstborrel,
nieuwjaarsreceptie of ander feestelijk evenement voor uw medewerkers, vrijwilligers, donateurs en relaties. Hoe maakt u er een geslaagde happening van?

Lees meer

In bepaalde gevallen kan een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig zijn voor uw vrijwilligers of leden, bijvoorbeeld als u werkt met kwetsbare groepen. En soms moeten stichtingen of verenigingen als organisatie ook een VOG kunnen overleggen. Wat is die verklaring precies en hoe gaat de aanvraag in zijn werk?

Lees meer

Te hoge ambities, falend wervingsbeleid en een veranderende mentaliteit. Door uiteenlopende oorzaken maken verenigingen en stichtingen zich steeds vaker zorgen over hun bestuurders- en vrijwilligersbestand. Zes organisaties vertellen over hun ervaringen.

Lees meer

Vrijwilligerswerk is eigenlijk net gewoon werk: iedereen heeft
verantwoordelijkheden. Dat geldt vooral ook voor het bestuur en kader. In de praktijk lijkt soms niet iedereen daarvan doordrongen te zijn. Hoe zorgt u er op een prettige manier voor dat men zijn afspraken nakomt?

Lees meer