Vrijwilligers

Binnen uw vereniging of stichting moet vaak een hoop werk verzet worden om uw doelstelling(en) te behalen. De inzet van vrijwilligers is dan ook onmisbaar. Hierbij komen een hoop regels kijken, wanneer is iemand bijvoorbeeld een vrijwilliger en wanneer een werknemer? En waar vindt u vrijwilligers voor uw vereniging of stichting en hoe kunt u een vrijwilliger het beste begeleiden?

Vrijwilligers en de Arbowet

Werkt u uw organisatie uitsluitend met vrijwilligers? Dan is dit artikel van toepassing. Heeft u betaalde krachten in dienst, dan is het artikel Arbeidsomstandigheden: de Arbowet van toepassing. Werkt uw organisatie zowel met betaalde krachten als vrijwilligers, dan is het raadzaam om ze zoveel mogelijk hetzelfde te behandelen. Voordelen van een goed arboklimaat De Arbowet Algemene verplichtingen […]

Teamontwikkeling

1e fase – de ontstaansfase: Deze fase is aan de orde als u als nieuw bestuur start. Maar ook als er verkiezingen zijn geweest of als er tussentijds een bestuurslid is opgestapt en een nieuw iemand als vervanger aantreedt. In al deze gevallen bent u een team dat voor het eerst samen gaat opereren. Dat […]

Succesvol werven van vrijwilligers

Inventariseer jouw behoefte Bedenk vooraf voor welke werkzaamheden je de nieuwe vrijwilliger wilt inzetten.  Gaat het om een afgebakende functie of zoek je een alleskunner die taken verricht op velerlei gebied? Is het een vacature voor onbepaalde tijd of een tijdelijk project, bijvoorbeeld bijspringen op een open dag? Omschrijf de taken zo duidelijk en concreet […]

Maximaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding

Belastingvrije vrijwilligersvergoeding Non profit instellingen, zoals stichtingen en verenigingen kunnen vrijwilligers een vergoeding betalen. Er zijn regels voor een vrijgestelde vrijwilligersvergoeding. Er zijn twee mogelijkheden. Het betalen van de onkosten van de vrijwilliger of het betalen van een vaste (uur)vergoeding. Wanneer een vrijwilliger een vrijwilliger is varieert van situatie tot situatie. Onkostenvergoeding De organisatie kan […]

Vrijwilligers begeleiden

Werkzaamheden Om vrijwilligers op de meest effectieve manier te begeleiden, is het belangrijk dat de werkzaamheden aansluiten op de belangstelling van de vrijwilliger. Bovendien bespreek je of de vrijwilliger een specifieke taak zelfstandig kan én wil uitvoeren. Lastig? Niet als je jezelf om te beginnen de volgende vragen stelt: Kan deze vrijwilliger de taak uitvoeren? (de […]

Introductie en inwerken van een nieuwe vrijwilliger

Het belang van een goede introductie Binding van vrijwilligers begint al bij de introductie. Als een vrijwilliger goed wordt ingewerkt, zal hij zich meer betrokken voelen bij de organisatie en gemotiveerder zijn werk doen. Een uitgebreide introductie kan dus veel opleveren, terwijl het niet veel moeite hoeft te kosten. Ga uit van een introductie- of […]

Roken en de Tabakswet

Rookverbod Meeroken is ongezond en (vrijwillig) personeel heeft recht op een rookvrije werkplek, redeneert het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het rookverbod geldt voor de hele accommodatie. Dit betekent dat rokers alleen nog buiten of in speciale rookruimten mogen roken. Roken in het verenigingsgebouw is taboe. Oók in de kantine, óók als alle aanwezigen […]

TIP: Afspraken nakomen

Goede sfeer Collega’s achter hun broek aan moeten zitten is vervelend. Binnen het bestuur van een organisatie is dat nog lastiger, omdat er vaak vriendschappelijke relaties zijn en een goede sfeer een belangrijke waarde is. Afspraken nakomen is belangrijk, maar hoe zorg je ervoor dat dit gebeurt? De volgende aandachtspunten zorgen ervoor dat de leiding […]

De vrijwilligersregeling

De vrijwilligersregeling De vrijwilligersregeling houdt kortweg in dat je een belastingvrij bedrag aan een vrijwilliger mag uitkeren, oftwel een vrijwilligersvergoeding. Je bent vrij om dit bedrag in te vullen, mits:  Het niet meer dan 1800 euro per jaar is;  en niet meer dan 200 euro per maand. Daar vallen alle kosten onder die de vrijwilliger maakt tijdens het vrijwilligerswerk. Zoals kosten […]