is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Vrijwilligers

Binnen de vereniging moet vaak een hoop werk verzet worden om de doelstelling(en) te behalen. De inzet van vrijwilligers is dan ook onmisbaar. Hierbij komen een hoop regels kijken, wanneer is iemand bijvoorbeeld een vrijwilliger en wanneer een werknemer? En waar vind je vrijwilligers voor jouw vereniging? Hoe kun je een vrijwilliger het beste begeleiden?

Grootste 7 Verenigingen van Nederland in 2022

Grote verenigingen Nederland Verenigingsland. In dit land zijn veel mensen minimaal lid van één vereniging. Uit een CBS onderzoek van 2014 kwam naar voren dan acht op de tien Nederlanders lid is van minimaal één vereniging. Wat zijn dan de grootste verenigingen van Nederland? Verenigingen zijn er in soorten en maten. Zo zijn er de […]

Werknemer of vrijwilliger?

Arbeidsovereenkomst of vrijwilligerswerk Het onderscheid tussen een arbeidsovereenkomst en vrijwilligerswerk is soms lastig te bepalen. Voor een arbeidsovereenkomst gelden een paar vereisten, maar er kan ook sprake zijn van een vermoeden van een arbeidsovereenkomst. Of er sprake is van een arbeidsovereenkomst is afhankelijk van de feitelijke situatie. Artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt wanneer […]

Aantallen vrijwilligers in Nederland in 2022

Vrijwilligers Nederland is een land van vrijwilligers. Het maatschappelijk leven draait op vrijwilligers. Bij de sport, de school, het welzijnswerk zijn heel veel vrijwilligers. Maar ook in musea, dierentuinen en zoveel andere voorzieningen zijn vrijwilligers aan de slag. Het lijkt erop dat in de afgelopen jaren het percentage Nederlanders dat zich inzet als vrijwilliger aan […]

Maximaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding 2024

Belastingvrije vrijwilligersvergoeding Non profit instellingen, zoals verenigingen kunnen vrijwilligers een vergoeding betalen. Er zijn regels voor een vrijgestelde vrijwilligersvergoeding. Er zijn twee mogelijkheden. Het betalen van de onkosten van de vrijwilliger of het betalen van een vaste (uur)vergoeding. Wanneer een vrijwilliger een vrijwilliger is varieert van situatie tot situatie. Onkostenvergoeding De organisatie kan aan een […]

Een maatschappelijke stagiair voor jouw vereniging

Wat is een maatschappelijke stage? Middelbare scholieren doen een maatschappelijke stage. Een stagevorm voor jongeren in het voortgezet onderwijs: vmbo, havo en vwo. Gedurende de schoolperiode lopen zij stage in met name non-profit organisaties. Zo kunnen zij op een praktijkgerichte wijze kennismaken met sociaal maatschappelijke aspecten in de samenleving. Wat kan de stagiair voor jou […]

Van lid naar vrijwilliger

Van lid naar vrijwilliger Greenpeace weet hoe ze leden tot actie kan aanzetten. Eerst laten ze aangrijpende filmpjes zien die verontwaardiging en medeleven oproepen. Dan geven ze via de website de aansporing: ‘Word Ocean Defender en help de vissen beschermen’. Wie donateur wordt, verdient meteen een titel ‘defender’: Verdediger van de oceanen. Niet alleen kinderen […]

Vrijwilligers en de Arbowet

Voordelen van een goed arboklimaat En waarom zou je nu zoveel moeite moeten doen voor optimale arbeidsomstandigheden in jouw vereniging? Dat heeft meerdere redenen. Hier noemen wij er twee: Je mijdt financiële risico’s. Denk aan een ongeval dat zich binnen de vereniging voordoet. Als de Arbeidsinspectie concludeert dat ‘gevaarlijke arbeidsomstandigheden’ daarvan de oorzaak zijn, kan […]

De vrijwilligersregeling 2024

De vrijwilligersregeling De vrijwilligersregeling houdt kortweg in dat je een belastingvrij bedrag aan een vrijwilliger mag uitkeren, oftwel een vrijwilligersvergoeding. De vrijwilligersvergoeding wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie en door ons gepubliceerd. Daar vallen alle kosten onder die de vrijwilliger maakt tijdens het vrijwilligerswerk. Zoals kosten voor postzegels, speciale kleding en dergelijke, en reiskosten. Jouw organisatie mag […]

Maak vrijwilligerswerk flexibel

Maak vrijwilligerswerk niet te zwaar Vrijwilligerswerk is aantrekkelijker en beter inpasbaar in een druk bestaan als we het ‘verlichten’. Zonder zware en/of langdurige verplichtingen aan te gaan, kunnen mensen met een volle agenda toch vrijwilliger voor de school, de sportclub of buurtvereniging worden. Hiermee voorkomen vrijwilligersorganisaties dat het vrijwilligersbestand versmalt en vergrijst. Voor drukbezette mensen […]

Betrekken en betrokken houden

Communicatie en informatie over activiteiten Betrokkenheid maak je mogelijk door de vereniging een gezicht te geven. Weten buitenstaanders wat de vereniging doet? En wat de medewerkers drijft? Hier volgen enkele middelen die hierbij helpen: Sociale media: Denk bij communicatie aan verschillende digitale vormen. Sociale media als Twitter, Facebook en LinkedIn kunnen als platform dienen voor persoonlijke […]

0
Je winkelwagen