Vrijwilligers

Binnen de vereniging moet vaak een hoop werk verzet worden om de doelstelling(en) te behalen. De inzet van vrijwilligers is dan ook onmisbaar. Hierbij komen een hoop regels kijken, wanneer is iemand bijvoorbeeld een vrijwilliger en wanneer een werknemer? En waar vind je vrijwilligers voor jouw vereniging? Hoe kun je een vrijwilliger het beste begeleiden?

Wie draait er op voor de schade van (vrijwillige) medewerkers?

Aansprakelijkheid werkgever Volgens de wet is een werkgever aansprakelijk voor schade die een werknemer lijdt tijdens de uitoefening van zijn werk. Tenzij hij aantoont dat hij zijn verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer (artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek). Juridisch gezien […]

10 tips voor een goede gespreksvoering

Voorbereiding Besteed evenveel aandacht aan een gesprek met een medewerker als aan een gesprek met een donateur of (bestuurs)lid. Zorg ervoor dat je ongestoord kan praten en voorkom dat anderen kunnen meeluisteren. Stel zorgvuldig de punten op die besproken moeten worden en vraag jouw gesprekspartner eventueel welke onderwerpen hij/zij aan de orde wil laten komen. Opening […]

Werknemer of vrijwilliger?

Arbeidsovereenkomst of vrijwilligerswerk Het onderscheid tussen een arbeidsovereenkomst en vrijwilligerswerk is soms lastig te bepalen. Voor een arbeidsovereenkomst gelden een paar vereisten, maar er kan ook sprake zijn van een vermoeden van een arbeidsovereenkomst. Of er sprake is van een arbeidsovereenkomst is afhankelijk van de feitelijke situatie. Artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt wanneer […]

Checklist collecteren voor goede doelen

Collecteer in jouw eigen straat Als je collecteert, werkt het het beste als je dat doet bij mensen die je goed kent. Een bekend gezicht nodigt eerder uit om wat te geven. Collecteer daarom bij voorkeur in jouw eigen straat. Kies het juiste tijdstip Aan het einde van de dag zijn de meeste mensen thuis. Op […]

Vpb afdragen voor activiteiten in besloten kring?

Activiteiten in besloten kring De vennootschapsbelasting is van toepassing als de vereniging een onderneming drijft. Daarvoor gelden drie voorwaarden: Er is een oogmerk om winst te behalen; Deelname aan het economisch verkeer; En er is een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal. Hieronder gaan we in op het criterium ‘deelname aan het economisch verkeer’ en […]

Vrijwilligers begeleiden

Werkzaamheden Om vrijwilligers op de meest effectieve manier te begeleiden, is het belangrijk dat de werkzaamheden aansluiten op de belangstelling van de vrijwilliger. Bovendien bespreek je of de vrijwilliger een specifieke taak zelfstandig kan én wil uitvoeren. Lastig? Niet als je jezelf om te beginnen de volgende vragen stelt: Kan deze vrijwilliger de taak uitvoeren? (de […]

Verzeker de vrijwilligers

Waarom verzekeren Een van de eerste uitgaven die je als vereniging zou moeten nemen is het verzekeren van de vrijwilligers. Er zijn verschillende risico’s de je kan en mogelijk wilt verzekeren. Een groot aantal gemeenten in Nederland heeft een collectieve verzekering voor alle vrijwilligers in hun gemeente. Aansprakelijkheidsverzekering Veel mensen hebben een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren […]

Van lid naar vrijwilliger

Van lid naar vrijwilliger Greenpeace weet hoe ze leden tot actie kan aanzetten. Eerst laten ze aangrijpende filmpjes zien die verontwaardiging en medeleven oproepen. Dan geven ze via de website de aansporing: ‘Word Ocean Defender en help de vissen beschermen’. Wie donateur wordt, verdient meteen een titel ‘defender’: Verdediger van de oceanen. Niet alleen kinderen […]

Zijn vrijwilligers gratis verzekerd?

Vrijwilligers verzekeren De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in samenwerking met verzekeraar Achmea een pakket ontwikkeld waarmee gemeenten alle vrijwilligers van alle vrijwilligersorganisaties in hun gemeente collectief kunnen verzekeren. De gemeenten ontvangen voor deze vrijwilligersverzekering een rijksbijdrage. Het kost jouw organisatie dan ook niets. Op deze manier wil de overheid vrijwilligerswerk populairder maken. Voorwaarde is wel […]

Meer actieve ouders

Succesfactoren Dat de kinderen lid zijn, betekent niet (meer) automatisch dat ouders zich verbonden voelen met de club. Zorg er dus voor dat de vereniging duidelijk is over wat de vereniging van ouders verwacht. Doe dat bij voorkeur voordat het kind lid wordt. Als het moment dan is aangebroken om inzet te vragen, zijn de […]