Vrijwilligers

Binnen de vereniging moet vaak een hoop werk verzet worden om de doelstelling(en) te behalen. De inzet van vrijwilligers is dan ook onmisbaar. Hierbij komen een hoop regels kijken, wanneer is iemand bijvoorbeeld een vrijwilliger en wanneer een werknemer? En waar vind je vrijwilligers voor uw vereniging? Hoe kun je een vrijwilliger het beste begeleiden?

De vijf P’s: bepaal uw kracht voor vrijwilligers

De vijf P’s: Product Prijs Plaats Personen Promotie 1. Wat is uw product?Wat heeft de organisatie vrijwilligers te bieden? Wat kunnen vrijwilligers bij ons doen? welke thema’s, doelen en doelgroepen heeft de organisatie? wat voor type organisatie is het? (voor-ons-door-ons, campagne, dienstverlener) welke functies/taken worden door vrijwilligers gedaan? welke projecten/activiteiten worden door vrijwilligers gedaan? welke mogelijkheden […]

Wat is een vrijwilliger?

Wanneer is een vrijwilliger een vrijwilliger? Er zijn verschillende manieren om dit te beoordelen. Er is de juridische benadering. Hierbij vergelijk je de vrijwilligers met werknemers. Er is de vrijwilliger voor de belastingdienst voor de vrijwilligersvergoeding. Er is de definitie in maatschappelijk verband. Maar er bestaat ook de vrijwilliger volgens het UWV. Dat wil zeggen […]

Vrijwilligers en de Arbowet

Werkt u uw organisatie uitsluitend met vrijwilligers? Dan is dit artikel van toepassing. Heeft u betaalde krachten in dienst, dan is het artikel Arbeidsomstandigheden: de Arbowet van toepassing. Werkt uw organisatie zowel met betaalde krachten als vrijwilligers, dan is het raadzaam om ze zoveel mogelijk hetzelfde te behandelen. Voordelen van een goed arboklimaat De Arbowet Algemene verplichtingen […]

Maximaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding

Belastingvrije vrijwilligersvergoeding Non profit instellingen, zoals verenigingen kunnen vrijwilligers een vergoeding betalen. Er zijn regels voor een vrijgestelde vrijwilligersvergoeding. Er zijn twee mogelijkheden. Het betalen van de onkosten van de vrijwilliger of het betalen van een vaste (uur)vergoeding. Wanneer een vrijwilliger een vrijwilliger is varieert van situatie tot situatie. Onkostenvergoeding De organisatie kan aan een […]

Investeer in de toekomst: neem een jongere aan

Leerbanen en stageplaatsen Leerbanen en stageplaatsen mogen alleen worden aangeboden door organisaties die erkend zijn als leerbedrijf door het kenniscentrum uit de bedrijfstak of beroepscategorie. Als erkend leerbedrijf kan je een jongere die een MBO-opleiding volgt op twee manieren tijdelijk in dienst nemen: via een leerbaan (BBL) of een stageplaats (BOL). Leerbaan Leerbanen combineren werk en […]

Tips voor een succesvolle maatschappelijke stage

Wat is maatschappelijke stage? In 2007 is de maatschappelijke stage in Nederland geïntroduceerd. Een geheel nieuwe stagevorm voor jongeren in het voorgezet onderwijs: vmbo, havo en vwo. Door gedurende de schoolperiode stage te lopen in met name non-profit organisaties, kunnen zij op een praktijkgerichte wijze kennismaken met sociaal maatschappelijke aspecten in de samenleving. Wat kan […]

Een feestelijke borrel of receptie organiseren

Speeches? Als je de mensen wilt toespreken, doe het dan aan het begin van de borrel. Dan is iedereen nog ‘bij de les’ en zijn er nog geen uitgebreide gesprekken gaande. Houd toespraken kort en zo informeel mogelijk: dat draagt bij aan een ontspannen sfeer. Bereid jouw speech wel goed voor. Als spreken voor een […]

Het functionerings- en beoordelingsgesprek

Functionerings- en beoordelingsgesprek Een functioneringsgesprek is een informele manier om te toetsen of de medewerker tevreden is over zijn werk, de arbeidsomstandigheden, begeleiding en collega’s. Ook in een organisatie met vrijwilligers is het houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken inmiddels ingeburgerd.  In een functioneringsgesprek worden zowel sterke als zwakke kanten van jou als van de werknemer besproken en kijk je samen naar de toekomst. […]

Checklist: 10 tips voor een goede gespreksvoering

Voorbereiding Besteed evenveel aandacht aan een gesprek met een medewerker als aan een gesprek met een donateur of (bestuurs)lid. Zorg ervoor dat je ongestoord kan praten en voorkom dat anderen kunnen meeluisteren. Stel zorgvuldig de punten op die besproken moeten worden en vraag jouw gesprekspartner eventueel welke onderwerpen hij/zij aan de orde wil laten komen. Opening […]

Checklist: Slecht nieuws goed gebracht

Struisvogelpolitiek is niet de oplossing als u slecht nieuws moet overbrengen. Het maakt de uiteindelijke kater voor beide partijen alleen maar groter. Vat de koe bij de horens en ga dat slechtnieuwsgesprek aan. Daar komt meer bij kijken dan je wellicht denkt: je moet óók emoties kunnen managen. Bereid het gesprek goed voor Oefen het gesprek […]