Inkomsten

is het van groot belang de inkomsten van uw vereniging of stichting te stroomlijnen. Hoe krijgt u de contributie op tijd binnen en waar moet u op letten bij fondsenwerving en het aanvragen van subsidie? En waar vindt u nog meer inkomsten en geld voor uw vereniging of stichting?

Zo ziet een goede factuur eruit

Een goede factuur Om er zeker van te zijn dat jouw factuur betaald wordt, moet hij niet alleen voldoen aan formele vereisten. Het oog wil ook wat. Het uiterlijk van de factuur kan zelfs bepalend zijn voor de snelheid waarmee hij betaald wordt. Onderzoek wijst namelijk uit dat organisaties weinig aandacht besteden aan de vormgeving […]

Checklist collecteren voor goede doelen

Collecteer in jouw eigen straat Als je collecteert, werkt het het beste als je dat doet bij mensen die je goed kent. Een bekend gezicht nodigt eerder uit om wat te geven. Collecteer daarom bij voorkeur in jouw eigen straat. Kies het juiste tijdstip Aan het einde van de dag zijn de meeste mensen thuis. Op […]

De kas onder controle

Beheer Het beheren van de kas vergt discipline, nauwkeurigheid en eerlijkheid: Discipline om werkelijk alle betalingen en ontvangsten over de kas te laten lopen (en niet over de privé-kas omdat er bijvoorbeeld even geen wisselgeld is). Nauwkeurigheid om de juiste bedragen te betalen en te innen (niet te veel betalen of te weinig innen). Eerlijkheid: […]

10 tips voor succes met subsidies

1. Zorg voor een goede toekomstvisie Subsidie is niets meer en niets minder dan een tegemoetkoming in kosten. Heeft uw organisatie goed inzicht in hoe u zich in de toekomst wilt en gaat ontwikkelen? Een investeringsbegroting en een overzicht van uw toekomstige activiteiten geven houvast. U weet waar u kosten gaat maken en waar dus een subsidie het […]

De subsidieadviseur: inschakelen of niet?

Wat doet de subsidieadviseur? De voordelen De kosten De afweging Wat doet de subsidieadviseur? De subsidieadviseur weet de weg in subsidieland. Hij bekijkt uw situatie, formuleert samen met u het project of het doel van de subsidieaanvraag en gaat daarna voor u aan de slag. Hij is op de hoogte van bestaande en nieuwe subsidieregelingen, […]

TIP: Geld storten

U kunt het geld storten bij de bank (bank, postkantoor of postagentschap) waar uw rekening loopt. Manieren om te storten zijn: Aan de balie Bij een automaat In een speciale kluis. Voor de laatste twee heeft u afstortenveloppen of  ‘sealbags’ nodig, deze zijn bij uw bank opvraagbaar. Denk bij het storten aan de volgende zaken: Neem […]

Krap bij kas? Even ruim denken!

Als uw organisatie krap bij kas zit, zijn er verschillende manieren om geld van buitenaf te verkrijgen. U kunt hierbij denken aan tijdelijk rood staan op de zakelijke rekening, een geldlening voor een grotere uitgave of aan een vorm van leasen. Kijk eerst in de statuten! Rood staan Geld lenen Leasen Kijk eerst in de […]

Geld innen of ontvangen? Maak het makkelijk!

Contributies en donaties zijn voor verenigingen en stichtingen cruciale inkomsten om te kunnen functioneren en doelstellingen te verwezenlijken. Als bestuur is het uw taak de inning of ontvangst van deze gelden goed te regelen. Wanneer en hoe wilt u innen of ontvangen? En is goed betaalgedrag te stimuleren? Wie mogen innen/ontvangen? Tijdstip van innen Betaalwijzen […]

Wegwijs in de wereld van subsidies

Nederland subsidieland De spelregels Voordelen van subsidies Nadelen van subsidies Nederland subsidieland Er zijn in Nederland meer dan duizend subsidie- en fiscale regelingen beschikbaar voor uiteenlopende projecten. Daarnaast zijn er nog ongeveer 800 fondsen die middelen ter beschikking stellen voor projecten met een ideëel, maatschappelijk of cultureel doel. Grote kans dus dat er ergens een subsidie is […]

Geld over? Zet het weg!

Als bestuurder bent u –  al dan niet samen met uw medebestuurders – verantwoordelijk voor het beheer van de geldstromen binnen uw organisatie. Maak dus een zorgvuldige afweging hoe u eventuele financiële reserves het beste kunt laten renderen. Houd ‘sleutelmomenten’ in de gaten Sparen Deposito Beleggen Houd ‘sleutelmomenten’ in de gaten De start van een […]