Inkomsten

Het is van groot belang de inkomsten van de vereniging te stroomlijnen. Hoe krijg je de contributie op tijd binnen en waar moet je op letten bij fondsenwerving en het aanvragen van subsidie? En waar vind je nog meer inkomsten en geld voor jouw vereniging?

Vereniging staat in testament

Vereniging in testament genoemd Je kan als natuurlijk persoon een vereniging in jouw testament opnemen. De vereniging erft dan van jou. Een formele vereniging kan een erfenis en/of een legaat ontvangen. Een informele vereniging kan alleen een legaat ontvangen. Die kan geen erfgenaam zijn. Als je als vereniging te horen krijgt dat je in een […]

Stappenplan contributie sneller innen

Contributie innen Leden betalen contributie. Bij de meeste verenigingen is dat eenmaal per jaar. Bovendien is het contributiejaar gelijk aan het verenigingsjaar. Het is voor de vereniging van groot belang dat alle leden de contributie ook daadwerkelijk betalen. Zet een strak plan op. Jouw doel is om zo snel mogelijk het meeste geld binnen te […]

Checklist collecteren voor goede doelen

Collecteer in jouw eigen straat Als je collecteert, werkt het het beste als je dat doet bij mensen die je goed kent. Een bekend gezicht nodigt eerder uit om wat te geven. Collecteer daarom bij voorkeur in jouw eigen straat. Kies het juiste tijdstip Aan het einde van de dag zijn de meeste mensen thuis. Op […]

Geld inzamelen, hoe doe je dat?

Geld inzamelen Het is allemaal nieuw voor jou, geld inzamelen: een flinke portie creativiteit en een nog grotere portie doorzettingsvermogen vergroot de kans op succes. Maar ook het besef dat niet alles zo nieuw is als het lijkt, helpt. Donateurs werven, inzamelingsacties op touw zetten en uitvoeren en projectdoelen realiseren. Goed beschouwd verlopen ze allemaal […]

De kas onder controle

Beheer Het beheren van de kas vergt discipline, nauwkeurigheid en eerlijkheid: Discipline om werkelijk alle betalingen en ontvangsten over de kas te laten lopen (en niet over de privé-kas omdat er bijvoorbeeld even geen wisselgeld is). Nauwkeurigheid om de juiste bedragen te betalen en te innen (niet te veel betalen of te weinig innen). Eerlijkheid: […]

10 tips voor succes met subsidies

1. Zorg voor een goede toekomstvisie Subsidie is niets meer en niets minder dan een tegemoetkoming in kosten. Heeft de vereniging goed inzicht in hoe de vereniging zich in de toekomst wilt en gaat ontwikkelen? Een investeringsbegroting en een overzicht van de toekomstige activiteiten geven houvast. Je weet waar je kosten gaat maken en waar dus een […]

Als er niet betaald wordt

Betalingstermijn Het binnenkrijgen van betalingen begint met een goede factuur. Bij het versturen van een factuur geef je een betalingstermijn mee, het aantal dagen waarna het geld binnen moet zijn. Stuur de rekening ruim op tijd en houdt een redelijke termijn aan. Het duurt meestal een aantal dagen voordat geld over is geboekt. Gebruikelijk is […]

Krap bij kas? Even ruim denken!

Krap bij kas Als de vereniging krap bij kas zit, zijn er verschillende manieren om geld van buitenaf te verkrijgen. Je kan hierbij denken aan tijdelijk rood staan op de zakelijke rekening, een geldlening voor een grotere uitgave of aan een vorm van leasen. Kijk eerst in de statuten! In de statuten van de vereniging […]

Geld innen of ontvangen? Maak het makkelijk!

Geld innen of ontvangen Contributies en donaties zijn voor verenigingen cruciale inkomsten om te kunnen functioneren en doelstellingen te verwezenlijken. Als bestuur is het jouw taak de inning of ontvangst van deze gelden goed te regelen. Wanneer en hoe wil je innen of ontvangen? En is goed betaalgedrag te stimuleren? Wie mogen innen en ontvangen? […]

Geld over? Zet het weg!

Geld in de vereniging Als bestuurder ben je –  al dan niet samen met de medebestuurders – verantwoordelijk voor het beheer van de geldstromen binnen de vereniging. Maak dus een zorgvuldige afweging hoe je eventuele financiële reserves het beste kunt laten renderen. Houd ‘sleutelmomenten’ in de gaten De start van een nieuw seizoen is voor […]

0
Je winkelwagen