is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Inkomsten

Het is van groot belang de inkomsten van de vereniging te stroomlijnen. Hoe krijg je de contributie op tijd binnen en waar moet je op letten bij fondsenwerving en het aanvragen van subsidie? En waar vind je nog meer inkomsten en geld voor jouw vereniging?

Alles over contributie

Contributieregeling Iedere vereniging heft een bijdrage van de leden, die noemen we contributie. De kern van de vrijheid van vereniging is dat iedere vereniging vrij is in het bepalen van de interne regels. Dat geldt dus ook zeker voor hoe hoog en op welke manier de leden bijdragen aan de kosten van een vereniging. De […]

Teruggave energiebelasting

Vereniging en belasting De vereniging betaalt diverse soorten belastingen. Ook belastingen die je niet direct ziet, zoals energiebelasting. Je wilt zeker niet teveel belasting betalen als vereniging. Lees daarom dit artikel goed door, mogelijk heeft de vereniging recht op terugbetaling van energiebelasting. Wie hebben recht op teruggave? Een groot aantal instellingen (ongeacht hun rechtspersoon) heeft […]

Lid kan de contributie niet betalen

Betalingsproblemen bij verenigingsleden De vereniging vraagt contributie van de leden. Met deze contributie kan de vereniging samen met haar leden het doel van de vereniging nastreven. Dit staat in de statuten. De contributie van een vereniging kan voor leden aan de hoge kant zijn. Voor de leden kan het lastig zijn om deze te betalen […]

Periodieke donaties

Wat is een periodieke donatie? Een periodieke donatie (of meerjarige schenking) is een donatie die je steeds herhaald. Je moet die minimaal voor vijf jaar vastleggen. De vereniging heeft dan zekerheid dat er de komende 5 jaar een donatie binnenkomt. Leden van de vereniging kunnen een periodieke donatie doen, maar ook mensen die geen lid zijn. Een onderhandse overeenkomst is […]

Inactieve vereniging en contributie. Geld terug?

Contributie terugvragen De vereniging ligt stil. Er worden geen activiteiten meer verricht maar je hebt wel contributie betaald. Kan je deze contributie dan terugvragen? In beginsel niet. Ben je lid van een vereniging dan is er geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten. De betaling van contributie is statutair vastgelegd. Zodra je lid wordt […]

Vereniging staat in testament

Vereniging in testament genoemd Je kunt als natuurlijk persoon een vereniging in jouw testament opnemen. De vereniging erft dan van jou. Een formele vereniging kan een erfenis ontvangen in de vorm van een erfstelling en/of een legaat ontvangen. Bij een erfstelling is de vereniging tot erfgenaam benoemd. Bij een legaat ontvangt de vereniging iets uit […]

Wat doe je met een niet betalend lid?

Het niet betalende verenigingslid Iedere vereniging kent contributie. De leden moeten die betalen. Soms betaalt een lid niet. In eerste instantie ga je dan een aanmaning sturen. Je kunt ook altijd het gesprek aangaan met een niet betalend lid. Kijk wat de achterliggende reden is. Maar wat nu als het lid dan nog niet wil […]

Loterij of bingo organiseren

Kansspel of bingo Wil jij een loterij of bingo organiseren voor jouw vereniging? Dat kan. Er zijn wel een aantal regels waar je rekening mee moet houden. Het is allereerst de vraag wat je wilt organiseren. Zorg dat je wel juist handelt, want overtreding van de kansspelwet is een strafbaar feit. Loterij organiseren Als je […]

Regels voor collecteren aan de deur

Collecteren aan de deur Je wilt met jouw vereniging gaan collecteren aan de deur. Dit kan je niet zomaar gaan doen. Er zijn een aantal regels waar jij en jouw leden zich aan moeten houden als jullie op deze manier inkomsten willen vergaren. Vergunning voor collecteren Elke gemeente in Nederland heeft eigen regels over het […]

Stappenplan contributie sneller innen

Contributie innen Leden betalen contributie. Bij de meeste verenigingen is dat eenmaal per jaar. Bovendien is het contributiejaar gelijk aan het verenigingsjaar. Het is voor de vereniging van groot belang dat alle leden de contributie ook daadwerkelijk betalen. Zet een strak plan op. Jouw doel is om zo snel mogelijk het meeste geld binnen te […]

0
Je winkelwagen