Inkomsten

Het is van groot belang de inkomsten van de vereniging te stroomlijnen. Hoe krijg je de contributie op tijd binnen en waar moet je op letten bij fondsenwerving en het aanvragen van subsidie? En waar vind je nog meer inkomsten en geld voor jouw vereniging?

Checklist collecteren voor goede doelen

Collecteer in jouw eigen straat Als je collecteert, werkt het het beste als je dat doet bij mensen die je goed kent. Een bekend gezicht nodigt eerder uit om wat te geven. Collecteer daarom bij voorkeur in jouw eigen straat. Kies het juiste tijdstip Aan het einde van de dag zijn de meeste mensen thuis. Op […]

De kas onder controle

Beheer Het beheren van de kas vergt discipline, nauwkeurigheid en eerlijkheid: Discipline om werkelijk alle betalingen en ontvangsten over de kas te laten lopen (en niet over de privé-kas omdat er bijvoorbeeld even geen wisselgeld is). Nauwkeurigheid om de juiste bedragen te betalen en te innen (niet te veel betalen of te weinig innen). Eerlijkheid: […]

10 tips voor succes met subsidies

1. Zorg voor een goede toekomstvisie Subsidie is niets meer en niets minder dan een tegemoetkoming in kosten. Heeft de vereniging goed inzicht in hoe de vereniging zich in de toekomst wilt en gaat ontwikkelen? Een investeringsbegroting en een overzicht van de toekomstige activiteiten geven houvast. Je weet waar je kosten gaat maken en waar dus een […]

De subsidieadviseur: inschakelen of niet?

Wat doet de subsidieadviseur? De subsidieadviseur weet de weg in subsidieland. Hij bekijkt de situatie, formuleert samen met jou het project of het doel van de subsidieaanvraag en gaat daarna voor jou aan de slag. Hij is op de hoogte van bestaande en nieuwe subsidieregelingen, openings- en sluitingstermijnen van aanvraagperioden en alle overige fasen in […]

Krap bij kas? Even ruim denken!

Krap bij kas Als de vereniging krap bij kas zit, zijn er verschillende manieren om geld van buitenaf te verkrijgen. Je kan hierbij denken aan tijdelijk rood staan op de zakelijke rekening, een geldlening voor een grotere uitgave of aan een vorm van leasen. Kijk eerst in de statuten! In de statuten van de vereniging […]

Geld innen of ontvangen? Maak het makkelijk!

Geld innen of ontvangen Contributies en donaties zijn voor verenigingen cruciale inkomsten om te kunnen functioneren en doelstellingen te verwezenlijken. Als bestuur is het jouw taak de inning of ontvangst van deze gelden goed te regelen. Wanneer en hoe wil je innen of ontvangen? En is goed betaalgedrag te stimuleren? Wie mogen innen en ontvangen? […]

Wegwijs in de wereld van subsidies

Nederland subsidieland Er zijn in Nederland meer dan duizend subsidie- en fiscale regelingen beschikbaar voor uiteenlopende projecten. Daarnaast zijn er nog ongeveer 800 fondsen die middelen ter beschikking stellen voor projecten met een ideëel, maatschappelijk of cultureel doel. Grote kans dus dat er ergens een subsidie is waar je voor in aanmerking komt. Om misbruik te voorkomen […]

Geld over? Zet het weg!

Geld in de vereniging Als bestuurder ben je –  al dan niet samen met de medebestuurders – verantwoordelijk voor het beheer van de geldstromen binnen de vereniging. Maak dus een zorgvuldige afweging hoe je eventuele financiële reserves het beste kunt laten renderen. Houd ‘sleutelmomenten’ in de gaten De start van een nieuw seizoen is voor […]

Als er niet betaald wordt

Betalingstermijn Het binnenkrijgen van betalingen begint met een goede factuur. Bij het versturen van een factuur geef je een betalingstermijn mee, het aantal dagen waarna het geld binnen moet zijn. Stuur de rekening ruim op tijd en houdt een redelijke termijn aan. Het duurt meestal een aantal dagen voordat geld over is geboekt. Gebruikelijk is […]

Geld inzamelen, hoe doe je dat?

Geld inzamelen Het is allemaal nieuw voor jou: een flinke portie creativiteit en een nog grotere portie doorzettingsvermogen vergroot de kans op succes. Maar ook het besef dat niet alles zo nieuw is als het lijkt, helpt. Donateurs werven, inzamelingsacties op touw zetten en uitvoeren en projectdoelen realiseren. Goed beschouwd verlopen ze allemaal langs dezelfde […]

0
Je winkelwagen