Inkomsten

Het is van groot belang de inkomsten van de vereniging te stroomlijnen. Hoe krijg je de contributie op tijd binnen en waar moet je op letten bij fondsenwerving en het aanvragen van subsidie? En waar vind je nog meer inkomsten en geld voor jouw vereniging?

Vereniging staat in testament

Vereniging in testament genoemd Je kan als natuurlijk persoon een vereniging in jouw testament opnemen. De vereniging erft dan van jou. Een formele vereniging kan een erfenis en/of een legaat ontvangen. Een informele vereniging kan alleen een legaat ontvangen. Die kan geen erfgenaam zijn. Als je als vereniging te horen krijgt dat je in een […]

Stappenplan contributie sneller innen

Contributie innen Leden betalen contributie. Bij de meeste verenigingen is dat eenmaal per jaar. Bovendien is het contributiejaar gelijk aan het verenigingsjaar. Het is voor de vereniging van groot belang dat alle leden de contributie ook daadwerkelijk betalen. Zet een strak plan op. Jouw doel is om zo snel mogelijk het meeste geld binnen te […]

Checklist collecteren voor goede doelen

Collecteer in jouw eigen straat Als je collecteert, werkt het het beste als je dat doet bij mensen die je goed kent. Een bekend gezicht nodigt eerder uit om wat te geven. Collecteer daarom bij voorkeur in jouw eigen straat. Kies het juiste tijdstip Aan het einde van de dag zijn de meeste mensen thuis. Op […]

Wat komt er bij een inzamelingsactie kijken?

Beoordelen  De aan de vereniging geschonken goederen moeten worden ingenomen. Bij een productiebedrijf is er dan iemand die de kwaliteit van het geleverde beoordeelt. Binnen jouw vereniging moeten de mensen die de schenkingen in ontvangst nemen ook kritisch zijn. Is kleding in het land van bestemming draagbaar? Is een fiets goed genoeg om op te […]

Geld inzamelen, hoe doe je dat?

Geld inzamelen Het is allemaal nieuw voor jou: een flinke portie creativiteit en een nog grotere portie doorzettingsvermogen vergroot de kans op succes. Maar ook het besef dat niet alles zo nieuw is als het lijkt, helpt. Donateurs werven, inzamelingsacties op touw zetten en uitvoeren en projectdoelen realiseren. Goed beschouwd verlopen ze allemaal langs dezelfde […]

Wegwijs in de wereld van subsidies

Nederland subsidieland Er zijn in Nederland meer dan duizend subsidie- en fiscale regelingen beschikbaar voor uiteenlopende projecten. Daarnaast zijn er nog ongeveer 800 fondsen die middelen ter beschikking stellen voor projecten met een ideëel, maatschappelijk of cultureel doel. Grote kans dus dat er ergens een subsidie is waar je voor in aanmerking komt. Om misbruik te voorkomen […]

De kas onder controle

Beheer Het beheren van de kas vergt discipline, nauwkeurigheid en eerlijkheid: Discipline om werkelijk alle betalingen en ontvangsten over de kas te laten lopen (en niet over de privé-kas omdat er bijvoorbeeld even geen wisselgeld is). Nauwkeurigheid om de juiste bedragen te betalen en te innen (niet te veel betalen of te weinig innen). Eerlijkheid: […]

10 tips voor succes met subsidies

1. Zorg voor een goede toekomstvisie Subsidie is niets meer en niets minder dan een tegemoetkoming in kosten. Heeft de vereniging goed inzicht in hoe de vereniging zich in de toekomst wilt en gaat ontwikkelen? Een investeringsbegroting en een overzicht van de toekomstige activiteiten geven houvast. Je weet waar je kosten gaat maken en waar dus een […]

De subsidieadviseur: inschakelen of niet?

Wat doet de subsidieadviseur? De subsidieadviseur weet de weg in subsidieland. Hij bekijkt de situatie, formuleert samen met jou het project of het doel van de subsidieaanvraag en gaat daarna voor jou aan de slag. Hij is op de hoogte van bestaande en nieuwe subsidieregelingen, openings- en sluitingstermijnen van aanvraagperioden en alle overige fasen in […]

Als er niet betaald wordt

Betalingstermijn Het binnenkrijgen van betalingen begint met een goede factuur. Bij het versturen van een factuur geef je een betalingstermijn mee, het aantal dagen waarna het geld binnen moet zijn. Stuur de rekening ruim op tijd en houdt een redelijke termijn aan. Het duurt meestal een aantal dagen voordat geld over is geboekt. Gebruikelijk is […]

0
Je winkelwagen