VvE

Hier vindt u informatie voor bestuurders van Verenigingen van Eigenaars (VvE), ook wel Vereniging van Eigenaren genoemd. Modeldocumenten, wetgeving, tips en bestuurszaken met betrekking tot een Vereniging van Eigenaars.

Modelreglementen VvE

Modelreglementen VvE In vrijwel alle notariële splitsingsakten wordt verwezen naar het zogenaamde Modelreglement. Deze kan je hieronder downloaden. In jouw splitsingsakte staat het jaartal vermeld van het Modelreglement dat van toepassing is. Modelreglement en de afwijkingen daarvan in de akte van splitsing vormen samen het reglement van splitsing. Splitsingsreglement 2017 Splitsingsreglement 2006 Splitsingsreglement 1992 Splitsingsreglement […]

Zeven belastingtips voor VvE-leden

Hier vind je 7 belastingtips voor leden van een Vereniging van Eigenaren. Tip 1: Een heel klein vermogen hoef je niet op te geven Je moet jouw aandeel in het vermogen van de VvE in jouw aangifte in box 3 vermelden. Uit mededelingen van het ministerie van Financiën blijkt echter, dat je jouw aandeel in […]

Staat de bankrekening op naam van de VvE?

Op 17 januari jl. is het faillissement uitgesproken van de vennootschap, Redema VVE Beheer B.V. Dat zich toelegde op het beheren van VvE’s. Hoe komt het dat de VvE’s die onder hun beheer vielen niet meer kunnen beschikken over hun banktegoeden? Omdat de rekeningen op naam stonden van de beheerder en niet op naam van de […]

Jaarvergadering van de VvE

Jaarvergadering van de VvE Minimaal één keer per jaar is het bestuur van een Vereniging van Eigenaren (VvE) verplicht om een ledenvergadering te organiseren. Ook wel jaarvergadering genoemd. In de jaarvergadering worden de financiële jaarstukken door de leden besproken en goedgekeurd en de hoogte van de maandelijkse voorschotbijdrage vastgesteld. Tijdens de ledenvergadering kunnen ook andere […]

Ben ik verantwoordelijk voor mijn voorganger?

Verantwoordelijk voor voorganger? Juridisch gezien gaat het niet om de verantwoordelijkheid maar aansprakelijkheid van een bestuurder. Je kan voorkomen dat een nieuwe bestuurder aansprakelijk is voor daden van zijn voorganger. Dat doe je door als bestuur aan de aftredende bestuurder decharge te verlenen. Decharge Decharge is ontslag van aansprakelijkheid door het bevoegde orgaan van de […]

Slapende VvE inschrijven bij Kamer van Koophandel

Inschrijven van slapende Vereniging van Eigenaren bij Kamer van Koophandel Een slapende Vereniging van Eigenaren (VvE) heeft bijvoorbeeld geen actief bestuur meer, geen vergaderingen meer, geen inschrijving bij de Kamer van Koophandel en in het algemeen geen activiteiten meer. Moet die VvE dan alsnog ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel? Inschrijfplicht […]

Verlaagd btw-tarief werkzaamheden aan woningen

Verlaagd btw-tarief werkzaamheden aan woningen Bijna elke Vereniging van Eigenaren (VvE) heeft onderhoudswerkzaamheden op de planning staan. Bepaalde werkzaamheden aan de woning vallen onder het verlaagde btw-tarief van 9%. Het gaat dan om het isoleren, schilderen, stukadoren en behangen van woningen die ouder zijn dan 2 jaar. Ook het schoonmaken in woningen valt onder het […]

Meldpunt voor klachten over VvE-beheerders

Heb je als Vereniging van Eigenaren (VvE) bepaalde taken uitbesteedt aan een beheerder. Dan is het mogelijk dat je ontevreden bent over de werkzaamheden die de beheerder uitvoert. Of kan er een conflict ontstaan over bijvoorbeeld betalingen. Als belangenbehartiger voor VvE’s heeft Stichting VvE Belang besloten een dergelijk meldpunt in het leven te roepen. Dus […]

Rechten, plichten en regels van een VvE

Wat staat er in de wet De belangrijkste rechten en plichten van de VvE staan in boek 2 waarin het verenigingsrecht is vastgelegd, en boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (BW) onder titel 9, het appartementsrecht. De wet stelt een aantal belangrijke en specifieke eisen aan VvE’s, onder meer dat: de splitsing van een gebouw […]

Beoordeel de kwaliteit van jouw VvE

Beoordeel de kwaliteit van jouw VvE Het bestuur van een Vereniging van Eigenaren (VvE) moet van veel markten thuis zijn. Elke VvE heeft immers te maken met een veelheid van regels op het gebied van onder andere organisatie, financiën, onderhoud, verzekeringen en verenigingsrecht. Die regels staan verspreid in het Burgerlijk Wetboek, in de splitsingsakte en […]