VvE

Hier vind je informatie voor bestuurders van Verenigingen van Eigenaars (VvE), ook wel Vereniging van Eigenaren genoemd. Modeldocumenten, wetgeving, tips en bestuurszaken met betrekking tot een Vereniging van Eigenaars.

Functioneel vergaderen binnen VvE

Tips voor functioneel vergaderen In dit bericht geven wij je een aantal tips om functioneel te vergaderen in de Vereniging van Eigenaren (VvE). Dit bespaart een hoop tijd en maakt de vergadering effectiever. Nodig alleen mensen uit wier aanwezigheid echt noodzakelijk is en van wie een wezenlijke bijdrage te verwachten valt. Maak een strakke tijdsplanning. […]

Modelreglementen VvE

Modelreglementen VvE In vrijwel alle notariële splitsingsakten zit een verwijzing naar het zogenaamde Modelreglement. Deze kan je hieronder downloaden. In jouw splitsingsakte staat het jaartal vermeld van het Modelreglement dat van toepassing is. Modelreglement en de afwijkingen daarvan in de akte van splitsing vormen samen het reglement van splitsing. 1. Splitsingsreglement 2017 2. Splitsingsreglement 2006 […]

Zeven belastingtips voor VvE-leden

Hier vind je 7 belastingtips voor leden van een Vereniging van Eigenaren. Tip 1: Een heel klein vermogen hoef je niet op te geven Je moet jouw aandeel in het vermogen van de VvE in jouw aangifte in box 3 vermelden. Uit mededelingen van het ministerie van Financiën blijkt echter, dat je jouw aandeel in […]

Jaarvergadering van de VvE

Jaarvergadering van de VvE Minimaal één keer per jaar is het bestuur van een Vereniging van Eigenaren (VvE) verplicht om een ledenvergadering te organiseren. Ook wel jaarvergadering genoemd. In de jaarvergadering worden de financiële jaarstukken door de leden besproken en goedgekeurd en de hoogte van de maandelijkse voorschotbijdrage vastgesteld. Tijdens de vergadering kunnen ook andere […]

Slapende VvE inschrijven bij Kamer van Koophandel

Inschrijven slapende VvE Een slapende Vereniging van Eigenaren (VvE) heeft bijvoorbeeld geen actief bestuur meer, geen vergaderingen meer, geen inschrijving bij de Kamer van Koophandel en in het algemeen geen activiteiten meer. Moet die VvE dan alsnog ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel? Inschrijfplicht verenigingen en boete Alle rechtspersonen en dus […]

Verlaagd btw-tarief werkzaamheden aan woningen

Verlaagd btw-tarief werkzaamheden aan woningen Bijna elke Vereniging van Eigenaren (VvE) heeft onderhoudswerkzaamheden op de planning staan. Bepaalde werkzaamheden aan de woning vallen onder het verlaagde btw-tarief van 9%. Het gaat dan om het isoleren, schilderen, stukadoren en behangen van woningen die ouder zijn dan 2 jaar. Ook het schoonmaken in woningen valt onder het […]

Meldpunt voor klachten over VvE-beheerders

Meldpunt klachten Heb je als Vereniging van Eigenaren (VvE) bepaalde taken uitbesteedt aan een beheerder? Dan is het mogelijk dat je ontevreden bent over de werkzaamheden die de beheerder uitvoert. Of kan er een conflict ontstaan over bijvoorbeeld betalingen. Als belangenbehartiger voor VvE’s heeft Stichting VvE Belang besloten een dergelijk meldpunt in het leven te […]

Rechten, plichten en regels van een VvE

Wat staat er in de wet De belangrijkste rechten en plichten van de VvE staan in boek 2 Burgerlijk Wetboek (BW) waarin het verenigingsrecht is vastgelegd. En boek 5 BW onder titel 9, het appartementsrecht. De wet stelt een aantal belangrijke en specifieke eisen aan VvE’s, onder meer dat: de splitsing van een gebouw in […]

Hoe vind je een goede VvE-beheerder?

Een goede VvE-beheerder De ene VvE-beheerder is nog beter dan de andere – als we de advertenties mogen geloven. In de praktijk is het echter niet allemaal rozengeur en maneschijn. Op het internet en in de pers staan nogal eens berichten van appartementseigenaren die erg ontevreden zijn over hun beheerder. In september 2012 kwamen zowel […]

Voldoet de jaarrekening van jouw VvE aan de wettelijke eisen?

Wettelijke eisen jaarrekening VvE In het artikel wettelijke eisen jaarrekening zetten we de eisen die het Burgerlijk Wetboek (BW) aan de jaarrekening van verenigingen stelt op een rijtje. Voor de jaarrekening van Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) geldt een aantal aanvullende eisen. Een VvE is ook een vereniging Een VvE is een bijzondere vorm van een […]