News

Een van de vragen die veel aan onze adviseurs gesteld worden komt van nieuwe bestuurders. Ze vragen zich af of ze verantwoordelijk zijn voor de zaken die hun voorganger heeft achtergelaten. Is dat zo?

Lees meer

Er ontstaat regelmatig onduidelijkheid over wat er wel en niet kan in een
Vereniging van Eigenaren (VvE). Wie mag er besluiten nemen en welke
aanpassingen mogen er aan de appartementen en het complex gedaan worden? De
rechten, plichten en regels van een VvE zijn wettelijk bepaald. Daarnaast zijn
belangrijke bepalingen vastgelegd in de splitsingsakte, het splitsings- en
huishoudelijk reglement. Deze kunnen per appartementencomplex verschillen.

Lees meer

Er is een reële kans dat het bestuur van een Vereniging van Eigenaren door de
bomen het bos niet meer goed ziet. Of één of meer belangrijke bomen over het
hoofd ziet. Er zijn online checklists die u als bestuur kunnen helpen om na te
gaan in hoeverre uw VvE aan de regelgeving voldoet en risico’s voldoende in de
greep heeft.

Lees meer

Het bestuur van een Vereniging van Eigenaren (VvE) is verplicht om minimaal één
keer per jaar een ledenvergadering te houden. Wat moet er in de jaarvergadering
aan de orde komen en hoe nodigt u de leden van de VvE uit?

Lees meer
  • 1
  • 2