Homepage

Voor wie en voor wat

Support en advies voor een vast laag bedrag per jaar…

Jij draagt graag een steentje bij aan de vereniging, maar je bent ook aan het werk en misschien wel druk met het gezin. Je komt zaken tegen waar je geen verstand van hebt of te weinig tijd om uit te zoeken.

Mag u vrijwilligers een belastingvrije vergoeding geven?

Welke voorwaarden zijn hieraan verbonden?

Hoeveel kan je een vrijwilliger belastingvrij betalen?

De belastingdienst publiceert jaarlijks het bedrag dat je belastingvrij mag verstrekken aan de vrijwilligers en bestuurders.

SPONSORING

Sponsoring

Sponsoring vormt vaak een belangrijke inkomstenbron voor uw vereniging of stichting. Hier vindt u meer informatie over sponsors werven en behouden, een voorbeeld sponsorcontract en andere zaken met betrekking tot sponsoring.

Meest gelezen

Wet Van Dam Om te zorgen dat mensen niet heel lang aan een abonnement vastzitten heeft de wet het makkelijk gemaakt om tussentijds je lidmaatschap op te zeggen. Zo kan je eenvoudig van je lidmaatschap op de sportschool of tijdschrift af komen. De zogeheten Wet Van Dam geeft regels over het stilzwijgend verlengen van consumentenovereenkomsten. […]

Vereniging opheffen Het ledental van de vereniging loopt al jaren terug, er zijn niet genoeg vrijwilligers meer. Het bestuur besluit de vereniging op te heffen. Dit doet ze met een ontbindingsbesluit. Dat besluit moet bij een vereniging genomen door de leden op een algemene vergadering.In de statuten zal exact beschreven staan hoe een dergelijk besluit […]

Verschil opzegging en ontzetting Wat is het verschil tussen opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging met onmiddellijke ingang en ontzetting uit het lidmaatschap?De wet bepaalt dat het lidmaatschap van een verenigingslid kan eindigen door opzegging door de vereniging en door ontzetting (royement). Dat besluit wordt genomen door het verenigingsbestuur, tenzij de statuten een ander […]

Maximale zittingstermijn verstreken voor Algemene Vergadering Vaak wordt een verenigingsbestuur, maar ook het bestuur van een stichting of coöperatie, voor een bepaalde termijn benoemd. In de statuten staat vaak dat de Algemene Vergadering (ALV) het bestuur maximaal een of meerdere keren kan herbenoemd met een maximale bestuurstermijn. Wat nu als die termijn afloopt voordat er […]

Belastingvrije vrijwilligersvergoeding Non profit instellingen, zoals verenigingen kunnen vrijwilligers een vergoeding betalen. Er zijn regels voor een vrijgestelde vrijwilligersvergoeding. Er zijn twee mogelijkheden. Het betalen van de onkosten van de vrijwilliger of het betalen van een vaste (uur)vergoeding. Wanneer een vrijwilliger een vrijwilliger is varieert van situatie tot situatie. Onkostenvergoeding De organisatie kan aan een […]

Lucinda Opdebeek, penningmeester Stichting Vrienden van het Gooi

Verenigingen.nl helpt ons orde en inzicht te brengen in onze juridische en financiële processen en ontzorgt ons bij verschillende uitdagingen.