is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Personeelsvereniging

De personeelsvereniging is een normale vereniging maar met een bijzonder doel. Deze vereniging is gekoppeld aan een organisatie. De werknemers kunnen lid zijn van de vereniging. Soms staat de vereniging ook open voor oud-werknemers. Het doel is meestal het vergroten van de onderlinge band tussen de medewerkers.

Een PV per BV?

Vrijheid van vereniging Zoals op verschillende plaatsen op deze site is uitgelegd is vrijheid van vereniging een grondrecht. Dat wil zeggen dat het iedereen vrij staat zich te verenigen. De personeelsvereniging is opgericht door de medewerkers en die zijn ook de baas in de vereniging. Bij de oprichting van een personeelsvereniging kun je dus alle […]

Personeelsvereniging wijzigen

Statutenwijziging personeelsvereniging Soms is het nodig om de statuten van de personeelsvereniging te wijzigen. Bijvoorbeeld omdat de statuten al heel oud zijn, de naam wijzigt, of omdat jullie aan de huidige wet- en regelgeving willen voldoen. Wettelijke gezien zijn er niet veel regels voor de personeelsvereniging. Maar als je iets wilt wijzigen in de statuten […]

Verhouding ondernemingsraad personeelsvereniging

De OR en de personeelsvereniging Werknemers kunnen de wens hebben om voor en met hun (oud-)collega’s leuke dingen te organiseren. Het is verstandig en praktisch om dat te doen met een personeelsvereniging. Moet de ondernemingsraad, of de personeelsvertegenwoordiging toestemming geven voor de oprichting van een personeelsvereniging? Rol ondernemingsraad De OR is het medezeggenschapsorgaan waarin het personeel is vertegenwoordigd. Voor het […]

Personeelsvereniging als spaarpotje

Sparen in de personeelsvereniging Kan de personeelsvereniging geld opsparen? Ja, dat kan zeker. De personeelsvereniging (ook wel personeelsfonds) kan in het kalenderjaar niet het hele budget opmaken. Dan kan de rest van dat budget nog wel in het volgend kalenderjaar worden gebruikt. Dat kun je dan gebruiken voor andere personeelsactiviteiten. Er is geen verplichting om […]

Lidmaatschap personeelsvereniging verplicht?

Lidmaatschap verplicht bij PV? Het is op deze site op veel plekken te lezen. De vrijheid van vereniging houd ook in dat iemand zelf kan bepalen om lid te zijn van een vereniging. Dat geldt zeker voor een personeelsvereniging. Anderzijds kan de vereniging de activiteiten beperken tot de leden. In dat geval kunnen de niet-leden […]

Verbieden lidmaatschap personeelsvereniging mogelijk?

Lidmaatschap verbieden? De werkgever wil de werknemers verbieden om lid te zijn van de personeelsvereniging. Dat kan zijn nadat er een conflict is ontstaan tussen de werkgever en de vereniging. Het komt ook voor dat er een onafhankelijke personeelsvereniging is opgericht. Niemand kan jou verbieden om ergens lid van te zijn. Daarnaast kun je ook […]

De personeelsvereniging en de WKR

Bijdrage werkgever aan personeelsvereniging buiten de Werkkostenregeling WKR De werkkostenregeling regelt kort gezegd dat de werkgever een maximaal percentage van de loonsom per jaar aan de werknemers mag besteden. Het is sinds de invoering van die regeling moeilijker om onbelaste vergoedingen te verstrekken. Ook personeelsfeesten, kleine cadeaus en dergelijke vallen onder de regeling. De oprichting van een personeelsvereniging is […]

Hoe richt je een personeelsvereniging op?

Personeelsvereniging oprichten Een personeelsvereniging is een bijzondere verenigingsvorm. De vereniging bestaat uit werknemers van een organisatie. Het kan een informele vereniging zijn of een formele vereniging. Bij een personeelsvereniging is het niet aan te raden om een informele vereniging op te richten in verband met de aansprakelijkheid. Als je toch een informele personeelsvereniging wilt is […]

Wat moet je regelen in een personeelsvereniging?

Wat nu? Wat moet ik nu regelen om de personeelsvereniging echt van de grond te krijgen? Je hebt bij de notaris de statuten opgesteld en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De personeelsvereniging is opgericht. Hoe ga je nu verder? Huishoudelijk reglement Je kunt een huishoudelijk reglement opstellen. Hierin staan de interne regels van […]

0
Je winkelwagen