Personeelsvereniging

Niet actieve personeelsvereniging

Niet actieve personeelsvereniging De personeelsvereniging organiseert geen activiteiten meer. Wel betalen de werknemers iedere maand contributie via hun loonstrookje. Wat kan je hieraan doen? Je zal je voorstel moeten doen in de Algemene Vergadering. Een personeelsvereniging moet in ieder geval jaarlijks een Algemene Vergadering uitschrijven. Tijdens die vergadering moet de jaarrekening van de vereniging worden […]

Aansprakelijkheid bij personeelsuitje

Schade op een personeelsfeest Het kan snel gebeuren. Schade ontstaan op een personeelsfeest of tijdens een personeelsuitje. Dingen die breken, wijn over een jurk. Heel soms veel ernstiger schade. Letsel of overlijden bij een activiteit. Juist personeelsuitjes kennen soms een wat groter risico. Raften in de Ardennen, of abseilen. Wie is aansprakelijk voor die schade? […]

Vermogen bij opheffing personeelsvereniging

Naar wie gaat het geld bij opheffing personeelsvereniging Je kan de personeelsvereniging opheffen of ontbinden. Daarvoor is een ontbindingsbesluit nodig van de verenigingsleden (Algemene Vergadering). Bij dat besluit moet ook een besluit komen wat er met het geld van de vereniging gaat gebeuren. De bestemming van het restsaldo moet in overeenstemming zijn met wat de […]