Van zaak tot zaak
25 okt 2012
Als uw organisatie btw-plichtig is, moet u ook btw-aangifte doen. Dat moet binnen een door de fiscus vastgesteld tijdvak. Wat komt er allemaal bij…
25 okt 2012
Betaalt uw organisatie btw over het sponsorgeld dat u ontvangt? Veel verenigingen en stichtingen weten niet of er btw moet worden afgedragen, hoe…
9 okt 2012
Een SBBI-status is een fiscale status die voor uw vereniging of stichting voordeel op kan leveren. Welke eisen zitten hieraan…
1 okt 2012
Uw organisatie kan als ondernemer voor de omzetbelasting (btw) worden aangemerkt. Wanneer is dit het geval en welke vrijstellingen gelden…
1 okt 2012
Werkt uw organisatie met vrijwilligers, dan vallen zij mogelijk onder de vrijwilligersregeling. U mag ze dan onbelast een vergoeding geven. Aan…
1 okt 2012
Uw organisatie kan mogelijk in aanmerking komen voor belastingvoordeel. Als u door de Belastingdienst wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende…
27 sep 2012
Veel verenigingen en stichtingen zijn niet belastingplichtig, al dan niet door een vrijstelling. Maar let op, er zijn situaties waarin u toch…
27 sep 2012
De Belastingdienst heeft een gedeelte van haar website ingericht voor informatie over en sport en belasting. Als bestuurder van een sportvereniging…
27 sep 2012
Voldoet uw stichting aan de eisen die aan de ANBI-status worden gesteld en is aan de stichting een fiscaal nummer toegekend? Dan is het tijd om de…
27 sep 2012
De penningmeester van een culturele stichting maakt zich zorgen. Hij betaalt alle vrijwilligers 200 euro per maand aan onkostenvergoedingen. Iemand…
27 sep 2012
Verenigingen en stichtingen moeten in bepaalde gevallen vennootschapsbelasting (Vpb) afdragen. Een van de criteria daarvoor is: deelname aan het…
27 sep 2012
Loonheffing, loonbelasting, premies werknemersverzekering, er komt veel kijken bij het in dienst nemen van personeel. Lees hier alles wat u moet…
Share on tumblr
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google

Word lid van V&S

Mijn klant betaalt altijd te laat, wat zijn mijn rechten en hoe houd ik de relatie met de klant wel goed?” Ook een prangende vraag op het moment? V&S leden krijgen onbeperkt antwoord op ondernemersvragen.

Ook al hebben verenigingen en stichtingen vaak geen winstoogmerk, toch moet in bepaalde gevallen belasting aan de fiscus worden afgedragen. Maar ook belastingvoordeel is mogelijk. Hier leest u met welke fiscale zaken uw organisatie te maken kan krijgen.