Belasting

Ook al hebben verenigingen en stichtingen vaak geen winstoogmerk, toch moet in bepaalde gevallen belasting aan de fiscus worden afgedragen. Maar ook belastingvoordeel is mogelijk. Hier leest u met welke fiscale zaken uw organisatie te maken kan krijgen.

De SBBI-status

De SBBI SBBI betekent sociaal belang behartigende instelling. Als jouw vereniging dat is dan zijn er bepaalde belastingvoordelen. Die houden in dat de vereniging geen schenkbelasting of erfbelasting hoeft te betalen over ontvangen gelden. De SBBI status hoef je niet vooraf aan te vragen. Je doet er een beroep op bij de aangifte van de […]

De vrijwilligersregeling

De vrijwilligersregeling De vrijwilligersregeling houdt kortweg in dat je een belastingvrij bedrag aan een vrijwilliger mag uitkeren, oftwel een vrijwilligersvergoeding. Je bent vrij om dit bedrag in te vullen, mits:  Het niet meer dan 1800 euro per jaar is;  en niet meer dan 200 euro per maand. Daar vallen alle kosten onder die de vrijwilliger maakt tijdens het vrijwilligerswerk. Zoals kosten […]

Wat is een vrijwilliger?

Wanneer is een vrijwilliger een vrijwilliger? Er zijn verschillende manieren om dit te beoordelen. Er is de juridische benadering. Hierbij vergelijk je de vrijwilligers met werknemers. Er is de vrijwilliger voor de belastingdienst voor de vrijwilligersvergoeding. Er is de definitie in maatschappelijk verband. Maar er bestaat ook de vrijwilliger volgens het UWV. Dat wil zeggen […]

Checklist: welke belasting moeten we betalen?

Btw Uw organisatie kan als ondernemer voor de omzetbelasting (ook wel btw) worden aangemerkt. Is er sprake van ondernemerschap dan moet uw organisatie btw afdragen over de diensten die u verricht of de goederen die u verkoopt. Als u btw afdraagt mag u ook btw aftrekken van de goederen en diensten die u afneemt. Meer over […]

Vergeet de vennootschapsbelasting niet

Vpb afdragen Wat wordt er belast? Vrijstellingen Vpb afdragen Vennootschapsbelasting (kortweg Vpb) is een jaarlijkse belasting op de winst van rechtspersonen of samenwerkingsverbanden die vergelijkbaar zijn. De vennootschapsbelasting is van toepassing als u door de Belastingdienst als ondernemer wordt gezien. Daarvoor moet aan deze drie voorwaarden worden voldaan: Er een oogmerk is om winst te […]

Vpb afdragen voor activiteiten in besloten kring?

De vennootschapsbelasting is van toepassing als de vereniging of stichting een onderneming drijft. Daarvoor moet aan de volgende drie voorwaarden worden voldaan: Er is een oogmerk om winst te behalen. Er wordt deelgenomen aan het economisch verkeer. Er is een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal. Meer hierover leest u in het artikel Vergeet de […]

TIP: Informatie over sport en belasting

Onder Sport en belasting vindt u informatie voor bestuurders van sportverenigingen en organisatoren van sportevenementen. Over uw rechten en plichten en met welke belastingen u te maken kunt krijgen, zoals btw en loonheffingen. Ook vindt u de contactpersonen voor sportgerelateerde belastingvragen per regio. Brochures vervallen De informatie op de site vervangt de brochures van de Belastingdienst ‘Sportclubs, belastingen en […]

Btw afdragen ja of nee?

Btw afdragen en aftrekken Vrijstellingen Regeling voor kantines Btw-tarieven Btw afdragen en aftrekken Voor de btw wordt als ondernemer aangemerkt: Ieder die geheel zelfstandig, dus niet in loondienst, een bedrijf of beroep uitoefent. Personen die duurzaam een zaak, zoals bijvoorbeeld een pand (een clubgebouw) of een stuk grond (een sportveld) exploiteren. Vooral verenigingen moeten dus rekenen op […]

Btw betalen over sponsorinkomsten?

Als uw vereniging of stichting btw-plichtig is, geldt dit ook voor de sponsorinkomsten. Als uw organisatie niet aangemerkt is als btw-plichtig, is er een grote kans dat u voor de diensten die u aan sponsors verleent toch btw moet afdragen. Ook geldt er een btw-verplichting voor sponsoring in natura. Btw-plichtig Als uw vereniging of stichting door de […]

De btw-aangifte: zo werkt het

  Btw altijd aangeven Als uw vereniging of stichting btw-plichtig is, moet u btw-aangifte doen. Dit gebeurt binnen een bepaald tijdvak, dat door de Belastingdienst wordt vastgesteld. In de meeste gevallen zal dat een kwartaal zijn. En als u per jaar minder dan € 1.883 aan btw betaalt, kan het op verzoek op een jaar […]