News

Veel verenigingen en stichtingen zijn niet belastingplichtig, al dan niet door een vrijstelling. Maar let op, er zijn situaties waarin u toch belasting af moet dragen. Met welke soorten belastingen en vrijstellingen kunt u te maken krijgen?

Lees meer

Naast ondernemers moeten ook verenigingen en stichtingen in bepaalde gevallen vennootschapsbelasting (Vpb) afdragen. Dit gebeurt wanneer u een onderneming drijft of werkzaamheden verricht waarmee u een concurrent bent van een ander.

Lees meer

Loonheffing, loonbelasting, premies werknemersverzekering, er komt veel kijken bij het in dienst nemen van personeel. Lees hier alles wat u moet weten over het opzetten van een correcte loonadministratie.

Lees meer

Verenigingen en stichtingen moeten in bepaalde gevallen vennootschapsbelasting (Vpb) afdragen. Een van de criteria daarvoor is: deelname aan het economisch verkeer. Maar, activiteiten ‘in besloten kring’ vormen daar een uitzondering op. Belastingadviseur Daniëlle Veenhuijzen licht het toe.

Lees meer

De penningmeester van een culturele stichting maakt zich zorgen. Hij betaalt alle vrijwilligers 200 euro per maand aan onkostenvergoedingen. Iemand wees hem er op dat dit voor problemen kan zorgen bij de Belastingdienst. De penningmeester vreest nu voor een boete of naheffing. Terecht of niet?

Lees meer

Voldoet uw stichting aan de eisen die aan de ANBI-status worden gesteld en is aan de stichting een fiscaal nummer toegekend? Dan is het tijd om de status aan te vragen. En wat zijn de voordelen van de ANBI-status?

Lees meer

De Belastingdienst heeft een gedeelte van haar website ingericht voor informatie over en sport en belasting. Als bestuurder van een sportvereniging of organisator van een sportevenement kunt u met belastingen te maken krijgen, zoals btw en loonheffingen.

Lees meer

Uw organisatie kan mogelijk in aanmerking komen voor belastingvoordeel. Als u door de Belastingdienst wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) heeft u voordeel op het gebied van schenken, successie en giften.

Lees meer

Werkt uw organisatie met vrijwilligers, dan vallen zij mogelijk onder de vrijwilligersregeling. U mag ze dan onbelast een vergoeding geven. Aan welke voorwaarden is deze regeling gebonden?

Lees meer

Uw organisatie kan als ondernemer voor de omzetbelasting (btw) worden aangemerkt. Wanneer is dit het geval en welke vrijstellingen gelden er?

Lees meer
  • 1
  • 2