Bestuurszaken

Welke bestuursfuncties zijn er, hoe kunt u beter besturen, wat zijn de taken en verantwoordelijkheden en hoe zit het met aansprakelijkheid? Deze en vele andere bestuurszaken vindt u hier.

Ontzetting of opzegging lid vereniging

Verschil opzegging en ontzetting Wat is het verschil tussen opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging met onmiddellijke ingang en ontzetting uit het lidmaatschap?De wet bepaalt dat het lidmaatschap van een verenigingslid kan eindigen door opzegging door de vereniging en door ontzetting (royement). Dat besluit wordt genomen door het verenigingsbestuur, tenzij de statuten een ander […]

Roken en de Tabakswet

Rookverbod Meeroken is ongezond en (vrijwillig) personeel heeft recht op een rookvrije werkplek, redeneert het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het rookverbod geldt voor de hele accommodatie. Dit betekent dat rokers alleen nog buiten of in speciale rookruimten mogen roken. Roken in het verenigingsgebouw is taboe. Oók in de kantine, óók als alle aanwezigen […]

TIP: Afspraken nakomen

Goede sfeer Collega’s achter hun broek aan moeten zitten is vervelend. Binnen het bestuur van een organisatie is dat nog lastiger, omdat er vaak vriendschappelijke relaties zijn en een goede sfeer een belangrijke waarde is. Afspraken nakomen is belangrijk, maar hoe zorg je ervoor dat dit gebeurt? De volgende aandachtspunten zorgen ervoor dat de leiding […]

Checklist: Dit heb je nodig voor de jaarvergadering

Checklist Het aantal stoelen en tafels Maak een reële voorstelling van het aantal leden dat op de vergadering aanwezig zal zijn. Controleer vervolgens of er op de locatie waar de vergadering zal worden gehouden, voldoende stoelen zijn. Mogelijk moet je stoelen bijzetten. Zijn die in hetzelfde gebouw aanwezig? En kunnen die makkelijk naar de bewuste […]

TIP: Hierover beslist de Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering Het bestuur is het deskundig en continu leidinggevend orgaan: het bestuurt de vereniging. De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het orgaan dat bestaat uit de leden. Zij hebben de hoogste zeggenschap. Maar de ALV mag niet op de stoel van het bestuur gaan zitten. Het bestuur heeft een geheel eigen verantwoordelijkheid met daarbij […]

Als een (bestuurs)lid overlijdt

Overlijden bestuurder Niet alleen bij een huidig bestuurslid, maar ook bij een oud-bestuurder is het zaak om gepast te reageren op diens overlijden. Het is gebruikelijk om als voorzitter de familie persoonlijk te condoleren. Maar je kan hier natuurlijk ook doen wat jij in jouw situatie goed acht. Was de penningmeester bijvoorbeeld goed bevriend met de overledene, […]

Coronacrisis: zittingstermijn verenigingsbestuur

Maximale zittingstermijn verstreken voor Algemene Vergadering Vaak wordt een verenigingsbestuur, maar ook het bestuur van een stichting of coöperatie, voor een bepaalde termijn benoemd. In de statuten staat vaak dat de Algemene Vergadering (ALV) het bestuur maximaal een of meerdere keren kan herbenoemd met een maximale bestuurstermijn. Wat nu als die termijn afloopt voordat er […]

Notuleren bij vergadering

Notulen opstellen De wet verplicht niet tot het opstellen van notulen bij vergaderingen. In de statuten kan een regeling zijn opgenomen over het opstellen van notulen. De wet stelt wel verplicht om een besluitenlijst te maken van de algemene vergadering van aandeelhouders bij een BV. Duidelijkheid over vergadering Notulering kan misverstanden, onduidelijkheden of discussie na […]

Verschil tussen bijeenroepen en oproepen ledenvergadering

Bijeenroepen ledenvergadering Voor het houden van een vergadering in een vereniging is het bijeenroepen en oproepen van de leden verplicht. Het bijeenroepen van de algemene vergadering is het (formele) besluit van het verenigingsbestuur om een vergadering te houden. Het bestuur moet dat doen als de wet of statuten dat verplichten. Het kan ook als het […]