Bestuurszaken

Welke bestuursfuncties zijn er? Hoe kan je beter besturen? Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden en hoe zit het met aansprakelijkheid? Deze en vele andere bestuurszaken vind je hier.

Bestuurder gaat buiten de bevoegdheid

Wie handelt er namens de vereniging? In beginsel is het bestuur van de vereniging bevoegd om namens de vereniging te handelen en overeenkomsten aan te gaan. In de statuten kan zijn bepaald dat één bestuurder bevoegd is, of dat bestuurders gezamenlijk bevoegd zijn. Deze gegevens zijn op te vragen bij de Kamer van Koophandel. Handelen […]

Besluit nemen vereniging opheffen

Bestuursbesluit nemen Als jullie de vereniging willen opheffen moet er een bestuursbesluit worden genomen. In de statuten staat beschreven hoe de vereniging dit besluit neemt. Dit kan dus per vereniging verschillen. Meestal is de procedure als volgt: Het verenigingsbestuur doet een voorstel om de vereniging op te heffen. Dat voorstel moet naar de leden. En […]

Stappenplan vereniging opheffen

Vereniging opheffen Jullie willen de vereniging opheffen. Hier vind je de stappen die jullie hiervoor moeten zetten. In een vereniging zit je niet alleen. Er zijn ook leden. Je kan dus niet in je eentje bepalen om de vereniging op te heffen. Hieronder vind je de besluiten die jullie samen moeten nemen om de vereniging […]

Coronacrisis: zittingstermijn verenigingsbestuur

Maximale zittingstermijn verstreken voor Algemene Vergadering Vaak wordt een verenigingsbestuur, maar ook het bestuur van een stichting of coöperatie, voor een bepaalde termijn benoemd. In de statuten staat vaak dat de Algemene Vergadering (AV) het bestuur maximaal een of meerdere keren kan herbenoemd met een maximale bestuurstermijn. Wat nu als die termijn afloopt voordat er […]

Notuleren bij vergadering

Notulen opstellen De wet verplicht niet tot het opstellen van notulen bij vergaderingen. In de statuten kan een regeling zijn opgenomen over het opstellen van notulen. Notulering kan misverstanden, onduidelijkheden of discussie na de vergadering voorkomen. In notulen leg je duidelijk vast wat op de vergadering is besproken. Zo kan achteraf makkelijk worden teruggelezen en […]

Verschil tussen bijeenroepen en oproepen algemene vergadering

Bijeenroepen algemene vergadering Voor het houden van een vergadering in een vereniging is het bijeenroepen en oproepen van de leden verplicht. Het bijeenroepen van de algemene vergadering is het (formele) besluit van het verenigingsbestuur om een vergadering te houden. Het bestuur moet dat doen als de wet of statuten dat verplichten. Het kan ook als […]

Stemrecht onbekwaam verenigingslid

Stemrecht voor onbekwaam verenigingslid De hoofdregel is dat ook het onbekwame verenigingslid zijn of haar stemrecht mag uitoefenen in de Algemene Vergadering van de vereniging. Onbekwame verenigingsleden zijn bijvoorbeeld minderjarigen, dus een lid dat nog geen 18 jaar oud is. Zie ook handelingsbekwaam. Statuten kunnen anders bepalen De statuten van de vereniging kunnen echter uitsluiten […]

Ontzetting of opzegging lid vereniging

Verschil opzegging en ontzetting De wet bepaalt dat het lidmaatschap van een verenigingslid kan eindigen door opzegging door de vereniging en door ontzetting (royement). Dat besluit wordt genomen door het verenigingsbestuur, tenzij de statuten een ander orgaan aanwijzen. Eisen voor opzegging of ontzetting In de statuten of in een huishoudelijk reglement kun je afspraken maken […]

Hoe hef ik een vereniging op?

Vereniging opheffen Het ledental van de vereniging loopt al jaren terug, er zijn niet genoeg vrijwilligers meer. Het bestuur besluit de vereniging op te heffen. Dit doet ze met een ontbindingsbesluit. Dat besluit moet bij een vereniging genomen door de leden op een algemene vergadering.In de statuten zal exact beschreven staan hoe een dergelijk besluit […]

Vergadering per e-mail oproepen

Vergadering per e-mail oproepen De manier van oproeping van de algemene vergadering door het bestuur kan in de statuten zijn geregeld. Het uitgangspunt is dat de leden per post worden opgeroepen. Dat is in deze tijd niet altijd praktisch. De voorwaarden voor het oproepen zijn: De statuten hebben de mogelijkheid tot oproeping per e-mail niet […]

0
Je winkelwagen