is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Leden

Leden zijn de bestaansreden van een vereniging, maar zijn niet vanzelfsprekend. Je moet wel leden werven, behouden en het lidmaatschap de moeite waard maken.

Vergaderen, hoe doe je dat?

Vergaderen Iedere vereniging moet vergaderen. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Wij leggen het je hier uit! Hieronder zie je een kort stappenplan. Deze stappen worden vervolgens uitgebreid besproken. Voorbereiding Zoals met veel zaken in het leven: succes staat of valt met een goede voorbereiding. Een vergadering voorbereiden doe je vanuit het bestuur. Je […]

Alles over contributie

Contributieregeling Iedere vereniging heft een bijdrage van de leden, die noemen we contributie. De kern van de vrijheid van vereniging is dat iedere vereniging vrij is in het bepalen van de interne regels. Dat geldt dus ook zeker voor hoe hoog en op welke manier de leden bijdragen aan de kosten van een vereniging. De […]

Stemmen binnen de vereniging

Stemmen In de statuten staan de regels omtrent het stemmen tijdens de algemene vergadering. Er zijn bepaalde leden die wel mogen stemmen, en leden die niet mogen stemmen. Je kunt ook meerdere stemmen hebben. Daarnaast kunnen er voor verschillende besluiten een ander totaal aantal stemmen nodig zijn. Lees daarom altijd goed de statuten door. Wie […]

Verschillende soorten leden

Leden van de vereniging De vereniging kan verschillende soorten leden hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gewone leden, ereleden, begunstigde leden en bijzondere leden. Dit kan in de statuten zijn vastgelegd, maar dat hoeft niet. Potentiële leden worden ook wel een aspirant-leden genoemd. Zij mogen bijvoorbeeld nog niet bij alle vergaderingen van de vereniging aanwezig zijn […]

Rechtspersoon lid van vereniging

Rechtspersoon Er zijn verschillen tussen rechtspersonen en natuurlijke personen. Rechtspersonen zijn bijvoorbeeld een (formele) vereniging, een stichting en een BV. Natuurlijke personen zijn mensen van vlees en bloed. Een rechtspersoon kan, net als een natuurlijk persoon, verplichtingen aangaan, vermogen opbouwen en aansprakelijk worden gesteld. Dus een onderneming, vereniging of stichting kan zo ook lid zijn […]

Lid kan de contributie niet betalen

Betalingsproblemen bij verenigingsleden De vereniging vraagt contributie van de leden. Met deze contributie kan de vereniging samen met haar leden het doel van de vereniging nastreven. Dit staat in de statuten. De contributie van een vereniging kan voor leden aan de hoge kant zijn. Voor de leden kan het lastig zijn om deze te betalen […]

Periodieke donaties

Wat is een periodieke donatie? Een periodieke donatie (of meerjarige schenking) is een donatie die je steeds herhaald. Je moet die minimaal voor vijf jaar vastleggen. De vereniging heeft dan zekerheid dat er de komende 5 jaar een donatie binnenkomt. Leden van de vereniging kunnen een periodieke donatie doen, maar ook mensen die geen lid zijn. Een onderhandse overeenkomst is […]

Inactieve vereniging en contributie. Geld terug?

Contributie terugvragen De vereniging ligt stil. Er worden geen activiteiten meer verricht maar je hebt wel contributie betaald. Kan je deze contributie dan terugvragen? In beginsel niet. Ben je lid van een vereniging dan is er geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten. De betaling van contributie is statutair vastgelegd. Zodra je lid wordt […]

Top 10 grootste omroepverenigingen

Omroepverenigingen Nederland kent als een van de weinige landen in de wereld een systeem van omroepverenigingen. Deze verenigingen stammen nog uit de tijd van de verzuiling. In de socialistische zuil zat de PvdA als politiek partij, de NVV (voorloper van het FNV) als vakbond en de VARA als omroep. Hoe meer leden een omroep had, […]

Top 10 grootste studentenverenigingen 2022

Studentenverenigingen Nederland kent een lange traditie van studentenverenigingen. Ze zijn er in soorten en maten. Bekend zijn de corpora. De kakkerige studentenverenigingen die meestal in het nieuws komen als er een misstand is. Dat doet geen recht aan die verenigingen. Bij al die clubs leren studenten elkaar kennen, ondernemen activiteiten en vieren feest. Alle studentenverenigingen […]

0
Je winkelwagen