Leden

Leden zijn de bestaansreden van een vereniging, maar zijn niet vanzelfsprekend. U moet wel leden werven, behouden en het lidmaatschap de moeite waard maken. Een stichting kent geen leden, maar wel donateurs en andere betrokkenen die bijna als leden gezien kunnen worden.

Opzegtermijn voor leden van een vereniging

Wet Van Dam Om te zorgen dat mensen niet heel lang aan een abonnement vastzitten heeft de wet het makkelijk gemaakt om tussentijds je lidmaatschap op te zeggen. Zo kan je eenvoudig van je lidmaatschap op de sportschool of tijdschrift af komen. De zogeheten Wet Van Dam geeft regels over het stilzwijgend verlengen van consumentenovereenkomsten. […]

Lidmaatschap fusie verenigingen

Lidmaatschap na fusie Als twee verenigingen gaan fuseren, hoe zit het dan met het lidmaatschap? De kern van de vrijheid van vereniging is dat je niemand kan dwingen lid te zijn van een vereniging. Ga je dus fuseren, dan kunnen de leden van de vereniging besluiten om niet mee te gaan. Dat geldt voor alle […]

TIP: Slapende leden wakker maken?

Het benaderen van slapende leden pakt niet altijd goed uit. Er zijn voorbeelden waar mensen massaal hun lidmaatschap beëindigden toen ze eraan werden herinnerd dat ze nog lid waren. Wees dus zorgvuldig en onderzoek eerst de situatie: Kosten de slapende leden de vereniging geld of levert hun lidmaatschap netto geld op? Wat is de reden […]

Ontzetting of opzegging lid vereniging

Verschil opzegging en ontzetting Wat is het verschil tussen opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging met onmiddellijke ingang en ontzetting uit het lidmaatschap?De wet bepaalt dat het lidmaatschap van een verenigingslid kan eindigen door opzegging door de vereniging en door ontzetting (royement). Dat besluit wordt genomen door het verenigingsbestuur, tenzij de statuten een ander […]

Contributie en financiële administratie

Hoe kies je de juiste software voor jouw vereniging? Maak een goede inventarisatie van jullie wensen voor de financiële administratie. Gebruik deze lijst met punten om die inventarisatie op te zetten. De financiële administratie De automatsering van jullie vereniging bestaat uit twee delen. Het ene deel is de ledenadministratie, het andere deel betreft de financiële […]

Beveiliging van ledenadministratie

Persoonsgegevens De ledenadministratie van een vereniging bevat persoonsgegevens. Met de invoering van de AVG zijn hier veel regels op van toepassing. Doel van de wet is om te voorkomen dat mensen hun gegevens onnodig openbaar worden. Deze privacywetgeving geldt voor alle organisaties in Nederland. Het maakt niet uit op welke manier je gegevens opslaat. Natuurlijk […]

Foto’s op de vereniging en de AVG

Algemene regels van de AVG Over het publiceren van foto’s en filmpjes onder de AVG bestaan veel misverstanden. Daarom hier vier vuistregels hoe je daar mee om moet gaan. Herkenbaar in beeld? Allereerst: het gaat er om of mensen herkenbaar in beeld zijn. Een foto van een vergadering waarop iedereen op de rug gefotografeerd is, […]

Van lid naar vrijwilliger

Greenpeace weet hoe ze leden tot actie kan aanzetten. Eerst laten ze aangrijpende filmpjes zien die verontwaardiging en medeleven oproepen. Dan geven ze via de website de aansporing: ‘Word Ocean Defender en help de vissen beschermen’. Wie donateur wordt, verdient meteen een titel ‘defender’: Verdediger van de oceanen. Niet alleen kinderen vinden zo’n titel stoer. […]

Benaderen van potentiële leden

Persoonlijke benadering Het persoonlijk benaderen van potentiële leden heeft het meeste effect. Dit kan gebeuren door een brief, gesprek of via de telefoon. Dat gesprek, het persoonlijk contact kan plaatsvinden door de leden: leden werven leden. Ook tijdens informele momenten zoals een verjaardag kan een gesprek worden aangeknoopt over jouw organisatie. Benaderen van sympathisanten Een […]

Beveiliging van ledenadministratie: hoe?

Ledenadministratie beveiligen In dit artikel lees je de stappen om te komen tot een adequate beveiliging van je ledenadministratie. Bewustwording bestuur en administratie. Als eerste moet het bestuur van de verenging zich bewust worden van de noodzaak van gegevensbeveiliging. De ledenadministratie en webmaster moeten vervolgens weten dat de gegevens van leden vertrouwelijk zijn. En dus […]