Leden

Leden zijn de bestaansreden van een vereniging, maar zijn niet vanzelfsprekend. Je moet wel leden werven, behouden en het lidmaatschap de moeite waard maken.

Lidmaatschap fusie verenigingen

Lidmaatschap na fusie Als twee verenigingen gaan fuseren, hoe zit het dan met het lidmaatschap? De kern van de vrijheid van vereniging is dat je niemand kan dwingen lid te zijn van een vereniging. Ga je dus fuseren, dan kunnen de leden van de vereniging besluiten om niet mee te gaan. Dat geldt voor alle […]

Goed verzekerd op stap met leden

Verzekerd op stap Een ongeluk zit in een klein hoekje. Bij evenementen, toernooien en uitstapjes met leden en (vrijwillig) personeel kan er altijd iets gebeuren. Een botsing met de touringcar, een medewerker die per ongeluk iets stuk maakt of een lid dat uitglijdt en iets breekt. Derden kunnen jou als bestuurder altijd aansprakelijk stellen voor […]

Van lid naar vrijwilliger

Van lid naar vrijwilliger Greenpeace weet hoe ze leden tot actie kan aanzetten. Eerst laten ze aangrijpende filmpjes zien die verontwaardiging en medeleven oproepen. Dan geven ze via de website de aansporing: ‘Word Ocean Defender en help de vissen beschermen’. Wie donateur wordt, verdient meteen een titel ‘defender’: Verdediger van de oceanen. Niet alleen kinderen […]

Foto’s op de vereniging en de AVG

Algemene regels van de AVG Over het publiceren van foto’s en filmpjes onder de AVG bestaan veel misverstanden. Daarom hier vier vuistregels hoe je daar mee om moet gaan. Herkenbaar in beeld? Allereerst: het gaat er om of mensen herkenbaar in beeld zijn. Een foto van een vergadering waarop iedereen op de rug gefotografeerd is, […]

Ontzetting of opzegging lid vereniging

Verschil opzegging en ontzetting De wet bepaalt dat het lidmaatschap van een verenigingslid kan eindigen door opzegging door de vereniging en door ontzetting (royement). Dat besluit wordt genomen door het verenigingsbestuur, tenzij de statuten een ander orgaan aanwijzen. Eisen voor opzegging of ontzetting In de statuten of in een huishoudelijk reglement kun je afspraken maken […]

Als een (bestuurs)lid overlijdt

Overlijden bestuurder Niet alleen bij een huidig bestuurslid, maar ook bij een oud-bestuurder is het zaak om gepast te reageren op diens overlijden. Het is gebruikelijk om als voorzitter de familie persoonlijk te condoleren. Maar je kan hier natuurlijk ook doen wat jij in jouw situatie goed acht. Was de penningmeester bijvoorbeeld goed bevriend met de overledene, […]

Stemrecht onbekwaam verenigingslid

Stemrecht voor onbekwaam verenigingslid De hoofdregel is dat ook het onbekwame verenigingslid zijn of haar stemrecht mag uitoefenen in de Algemene Vergadering van de vereniging. Onbekwame verenigingsleden zijn bijvoorbeeld minderjarigen, dus een lid dat nog geen 18 jaar oud is. Zie ook handelingsbekwaam. Statuten kunnen anders bepalen De statuten van de vereniging kunnen echter uitsluiten […]

Problemen tussen bestuur en leden

Communicatie Er kunnen altijd problemen ontstaan in het bestuur en tussen leden. Dit is een proces dat geruime tijd kan duren. Het bestuur dient bekwaam te zijn in het omgaan met problemen en conflicten. Bij het signaleren van problemen dient het bestuur direct in te grijpen om verdere escalatie te voorkomen. Nodig de betreffende bestuurders […]

Wat moet de software voor ledenadministratie kunnen?

Inventarisatie Een goede inventarisatie vooraf van de mogelijkheden en prijzen van de software voor ledenadministratie kan erg nuttig zijn. Waar moet je op letten?In dit artikel een aantal extra aandachtspunten voor de software. Er zijn tientallen punten waarop je een softwarepakket kan beoordelen. Overweeg vooraf welke taken de vereniging of stichting zelf gaat doen en […]

0
Je winkelwagen