Leden

Leden zijn de bestaansreden van een vereniging, maar zijn niet vanzelfsprekend. Je moet wel leden werven, behouden en het lidmaatschap de moeite waard maken.

Periodieke donaties

Wat is een periodieke donatie? Een periodieke donatie (of meerjarige schenking) is een donatie die je steeds herhaald. Je moet die minimaal voor vijf jaar vastleggen. De vereniging heeft dan zekerheid dat er de komende 5 jaar een donatie binnenkomt. Leden van de vereniging kunnen een periodieke donatie doen, maar ook mensen die geen lid zijn. Een onderhandse overeenkomst is […]

Inactieve vereniging en contributie. Geld terug?

Contributie terugvragen De vereniging ligt stil. Er worden geen activiteiten meer verricht maar je hebt wel contributie betaald. Kan je deze contributie dan terugvragen? In beginsel niet. Ben je lid van een vereniging dan is er geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten. De betaling van contributie is statutair vastgelegd. Zodra je lid wordt […]

Grootste omroepverenigingen

Omroepverenigingen Nederland kent als een van de weinige landen in de wereld een systeem van omroepverenigingen. Deze verenigingen stammen nog uit de tijd van de verzuiling. In de socialistische zuil zat de PvdA als politiek partij, de NVV (voorloper van het FNV) als vakbond en de VARA als omroep. Hoe meer leden een omroep had, […]

Grootste studentenverenigingen

Studentenverenigingen Nederland kent een lange traditie van studentenverenigingen. Ze zijn er in soorten en maten. Bekend zijn de corpora. De kakkerige studentenverenigingen die meestal in het nieuws komen als er een misstand is. Dat doet geen recht aan die verenigingen. Bij al die clubs leren studenten elkaar kennen, ondernemen activiteiten en vieren feest. Alle studentenverenigingen […]

Grootste vakbonden

Vakverenigingen Nederland kent een lange traditie van vakbonden, of vakverenigingen zoals ze formeel heten. De cijfers met de ledentallen zijn al sinds 1901 bijgehouden. In de loop der jaren hebben zich reeksen van fusies tussen die verenigingen voorgedaan. Oorspronkelijk waren vakbonden georganiseerd zoals de samenleving. Er was een Katholieke, Christelijke en Socialistische bond. Inmiddels is […]

Grootste Politieke partijen

De grootste partijen Nederland kent honderden politieke partijen. De meeste partijen zijn lokale partijen. Die zijn relatief klein. Er zijn enkele landelijke partijen. De algemene trend is dat er steeds minder mensen lid zijn van een politieke partij. Het totaalcijfer laat echter iets anders zien. Dat komt doordat Forum zoveel leden trekt. Zij zijn in […]

Stemmen ronselen mag

Ronselen Over stemmen ronselen lees je meestal bij de gemeenteraadsverkiezingen. Partijen proberen dan om stemvolmachten te krijgen. Dat kan doordat bij verkiezingen mensen hun stem over kunnen dragen. Het ronselen van dit soort stemmen is verboden, maar lastig te bewijzen. In alle andere gevallen mag je best stemmen ronselen. Dat kan voor de vergadering van […]

Waaraan moet een ledenadministratie voldoen?

In de basis geen eisen ledenadministratie Een ledenadministratie mag je opzetten zoals je zelf wilt. De regels waar je aan moet denken gaan over de privacy, daarover later meer. Een ledenadministratie moet passen bij de vereniging. Heb je 30 leden? Dan hoef je natuurlijk niet een geavanceerd softwaresysteem aan te schaffen. Een Excel-bestand is voldoende, […]

Wat doe je met een niet betalend lid?

Het niet betalende verenigingslid Iedere vereniging kent contributie. De leden moeten die betalen. Soms betaalt een lid niet. In eerste instantie ga je dan een aanmaning sturen. Je kan ook altijd het gesprek aangaan met een niet betalend lid. Kijk wat de achterliggende reden is. Maar wat nu als het lid dan nog niet wil […]

Aantallen vrijwilligers

Vrijwilligers Nederland is een land van vrijwilligers. Het maatschappelijk leven draait op vrijwilligers. Bij de sport, de school, het welzijnswerk zijn heel veel vrijwilligers. Maar ook in musea, dierentuinen en zoveel andere voorzieningen zijn vrijwilligers aan de slag. Het lijkt erop dat in de afgelopen jaren het percentage Nederlanders dat zich inzet als vrijwilliger aan […]

0
Je winkelwagen