Financiën

De financiën zijn een belangrijk onderdeel van uw vereniging of stichting. Als bestuur en penningmeester wilt u zicht hebben op belastingen, inkomsten, uitgaven en overige financiële zaken.

Wat staat er in bestuursverslag?

Wat is een bestuursverslag In een bestuursverslag legt het bestuur verantwoording af over het beleid dat in het betreffende jaar is gevoerd. Het bevat een profiel van de organisatie, een visie van het bestuur en cijfers die betrekking hebben op de organisatie. Het financiële deel van een bestuursverslag noem je de ‘jaarrekening’. Een bestuursverslag van […]

Wees alert op acquisitiefraude

Wat is acquisitiefraude? Advertenties die nooit geplaatst zijn, maar waar je wel een rekening voor ontvangt en zogenoemde spooknota’s voor producten en diensten die je nooit besteld hebt. Ook werden er valse facturen door bedrijven gestuurd namens de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst, nauwelijks van echt te onderscheiden. Een nieuwe methode van oplichting: je ontvangt […]

Voldoet de jaarrekening van jouw VvE aan de wettelijke eisen?

Wettelijke eisen jaarrekening VvE In het artikel wettelijke eisen jaarrekening zetten we de eisen die het Burgerlijk Wetboek (BW) aan de jaarrekening van verenigingen stelt op een rijtje. Voor de jaarrekening van Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) geldt een aantal aanvullende eisen. Een VvE is ook een vereniging Een VvE is een bijzondere vorm van een […]

Contant geld afschaffen?

Contant geld afschaffen de praktijk In de loop der jaren is contant geld steeds minder belangrijk geworden. Vroeger ging alles contant en liepen mensen met pakken geld in hun zak. Dat is allemaal veranderd. De betaling van de contributie is meestal al niet meer contant mogelijk. Het is niet meer dan logisch om ook sponsoren […]

Checklist: Subsidie aanvragen

Aanvraag vooraf indienen Belangrijk om te weten: een subsidieaanvraag moet vooraf worden ingediend, dus voordat een verplichting is aangegaan of met activiteiten is gestart. Als de aanvraag is ingediend kan al worden begonnen, maar dan bestaat wel het risico dat de subsidie alsnog wordt afgewezen. De kosten die u voor de aanvraag maakt, komen niet […]

Vpb afdragen voor activiteiten in besloten kring?

De vennootschapsbelasting is van toepassing als de vereniging of stichting een onderneming drijft. Daarvoor moet aan de volgende drie voorwaarden worden voldaan: Er is een oogmerk om winst te behalen. Er wordt deelgenomen aan het economisch verkeer. Er is een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal. Hieronder gaan we in op het criterium ‘deelname aan […]

Belasting betalen

Soorten belasting Een vereniging kan in het algemeen met de volgende soorten belastingen te maken krijgen: Btw Loonbelasting en premieheffing  Vennootschapsbelasting Speciale regeling voor sportevenementen Btw Uw organisatie kan als ondernemer voor de omzetbelasting (ook wel btw) worden aangemerkt. Is er sprake van ondernemerschap dan moet uw organisatie btw afdragen over de diensten die u […]

Checklist: welke belasting moeten we betalen?

Btw Uw organisatie kan als ondernemer voor de omzetbelasting (ook wel btw) worden aangemerkt. Is er sprake van ondernemerschap dan moet uw organisatie btw afdragen over de diensten die u verricht of de goederen die u verkoopt. Als u btw afdraagt mag u ook btw aftrekken van de goederen en diensten die u afneemt. Let op, […]

Btw afdragen ja of nee?

Btw afdragen en aftrekken Vrijstellingen Regeling voor kantines Btw-tarieven Btw afdragen en aftrekken Voor de btw wordt als ondernemer aangemerkt: Ieder die geheel zelfstandig, dus niet in loondienst, een bedrijf of beroep uitoefent. Personen die duurzaam een zaak, zoals bijvoorbeeld een pand (een clubgebouw) of een stuk grond (een sportveld) exploiteren. Vooral verenigingen moeten dus rekenen op […]

Uw financiële huishouding op orde

Mocht uw organisatie in de financiële problemen komen, dan is een plan van aanpak onontbeerlijk. Wat moet er gebeuren en wie moet wat doen? Laat u als bestuur hierin bijstaan door een financieel adviseur, wellicht is er een onder uw leden of relaties aanwezig? De basis voor het voorkomen van een financieel fiasco is een goede financiële […]