is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Financiën

De financiën zijn een belangrijk onderdeel van jouw vereniging. Als bestuur en penningmeester wil je zicht hebben op de financiën. Denk hierbij aan belastingen, inkomsten en uitgaven.

Alles over contributie

Contributieregeling Iedere vereniging heft een bijdrage van de leden, die noemen we contributie. De kern van de vrijheid van vereniging is dat iedere vereniging vrij is in het bepalen van de interne regels. Dat geldt dus ook zeker voor hoe hoog en op welke manier de leden bijdragen aan de kosten van een vereniging. De […]

De vereniging en verzekeringen

Verzekeringen De vereniging kan verschillende verzekeringen hebben. Bepaalde verzekeringen zijn voor iedere vereniging aan te raden, zoals een aansprakelijkheidsverzekering. Andere verzekeringen zijn niet altijd nodig voor jouw vereniging. Het hangt af van wat de vereniging doet en welke activiteiten er plaatsvinden. Let op! Bij een informele vereniging zijn de bestuurders persoonlijk aansprakelijk en niet de […]

Teruggave energiebelasting

Wie hebben recht op teruggave? Een groot aantal instellingen (ongeacht hun rechtspersoon) heeft recht op teruggave van de betaalde energiebelasting. Je hebt recht op 50% teruggave van de in een jaar betaalde energiebelasting. Het gaat om de volgende instellingen: Uitgesloten zijn dan instellingen die actief zijn als sportvereniging, in de gezondheidszorg of het onderwijs. Voor […]

Lid kan de contributie niet betalen

Betalingsproblemen bij verenigingsleden De vereniging vraagt contributie van de leden. Met deze contributie kan de vereniging samen met haar leden het doel van de vereniging nastreven. Dit staat in de statuten. De contributie van een vereniging kan voor leden aan de hoge kant zijn. Voor de leden kan het lastig zijn om deze te betalen […]

Periodieke donaties

Wat is een periodieke donatie? Een periodieke donatie (of meerjarige schenking) is een donatie die je steeds herhaald. Je moet die minimaal voor vijf jaar vastleggen. De vereniging heeft dan zekerheid dat er de komende 5 jaar een donatie binnenkomt. Leden van de vereniging kunnen een periodieke donatie doen, maar ook mensen die geen lid zijn. Een onderhandse overeenkomst is […]

Inactieve vereniging en contributie. Geld terug?

Contributie terugvragen De vereniging ligt stil. Er worden geen activiteiten meer verricht maar je hebt wel contributie betaald. Kan je deze contributie dan terugvragen? In beginsel niet. Ben je lid van een vereniging dan is er geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten. De betaling van contributie is statutair vastgelegd. Zodra je lid wordt […]

Vermogen na opheffing

Vermogen van de vereniging De vereniging moet eerst het besluit tot opheffing nemen. Het vermogen van de vereniging moet worden vereffend. Dat houdt in dat de bezittingen van de vereniging worden verkocht en de schulden worden betaald. Het kan zijn dat er hierna nog een positief vermogen overblijft. Dit positieve vermogen, ook wel overschot, kan […]

Vereniging staat in testament

Vereniging in testament genoemd Je kunt als natuurlijk persoon een vereniging in jouw testament opnemen. De vereniging erft dan van jou. Een formele vereniging kan een erfenis ontvangen in de vorm van een erfstelling en/of een legaat ontvangen. Bij een erfstelling is de vereniging tot erfgenaam benoemd. Bij een legaat ontvangt de vereniging iets uit […]

Moeten wij echt OZB betalen?

WOZ-waarde WOZ staat voor waardering onroerende zaken. De WOZ-waarde is de geschatte marktwaarde van een onroerende zaak, bijvoorbeeld het verenigingsgebouw of een sportaccommodatie. De WOZ-waarde wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente. De gemeente gebruikt deze waarde voor het vaststellen van gemeentelijke belastingen. Voor particulieren is de WOZ waarde ook van belang bij het indienen van […]

Wat doe je met een niet betalend lid?

Het niet betalende verenigingslid Iedere vereniging kent contributie. De leden moeten die betalen. Soms betaalt een lid niet. In eerste instantie ga je dan een aanmaning sturen. Je kan ook altijd het gesprek aangaan met een niet betalend lid. Kijk wat de achterliggende reden is. Maar wat nu als het lid dan nog niet wil […]

0
Je winkelwagen