Financiën

De financiën zijn een belangrijk onderdeel van jouw vereniging. Als bestuur en penningmeester wil je zicht hebben op de financiën. Denk hierbij aan belastingen, inkomsten en uitgaven.

Kascontrole, hoe doe je dat? Kritisch controleren

Controle betekent controleren “Controle houdt in dat je moet controleren…”. Dat lijkt wellicht een open deur, maar veel kascommissieleden willen bij de jaarlijkse controle niet ‘te diep’ gaan. De penningmeester is immers een eerlijk persoon die al jarenlang plichtsgetrouw de financiën onder zijn of haar hoede heeft, toch? En bovendien hebben ook de kascommissieleden het […]

Checklist: Subsidie aanvragen

Aanvraag vooraf indienen Belangrijk om te weten: een subsidieaanvraag moet vooraf worden ingediend, dus voordat een verplichting is aangegaan of met activiteiten is gestart. Als de aanvraag is ingediend kan al worden begonnen, maar dan bestaat wel het risico dat de subsidie alsnog wordt afgewezen. De kosten die je voor de aanvraag maakt, komen niet […]

Btw afdragen ja of nee?

Btw afdragen en aftrekken Voor de btw wordt als ondernemer aangemerkt: Ieder die geheel zelfstandig, dus niet in loondienst, een bedrijf of beroep uitoefent. Personen die duurzaam een zaak, zoals bijvoorbeeld een pand (een clubgebouw) of een stuk grond (een sportveld) exploiteren. Vooral verenigingen moeten dus rekenen op het betalen van btw. De Belastingdienst bepaalt aan de […]

Financiële huishouding op orde

Mocht de vereniging in de financiële problemen komen, dan is een plan van aanpak onontbeerlijk. Wat moet er gebeuren en wie moet wat doen? Laat je als bestuur hierin bijstaan door een financieel adviseur, wellicht is er een onder jouw leden of relaties aanwezig? De basis voor het voorkomen van een financieel fiasco is een goede financiële […]

Wettelijke eisen jaarrekening

Wettelijke plicht Een vereniging is niet verplicht een jaarrekening op te stellen. Dat is anders als de vereniging de ANBI status heeft. In het kader van die fiscale regeling is het verplicht een jaarrekening te publiceren. Ook voor grote verenigingen (zie onderaan dit artikel) zijn verplicht een jaarrekening op te stellen. Bestuursverslag Onderdeel van de […]

Haal winst uit verkoopactie

De verkoop van producten kan een goede bron van inkomsten zijn voor de vereniging. Bij een aantal verenigingen is het bijvoorbeeld standaard. Studentenverenigingen verkopen ieder jaar een almanak. Je kan iedere vorm bedenken van verkoop. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde kleding. Natuurlijk heeft iedere professionele sportclub een eigen kledinglijn. Maar dat kan een amateurvereniging ook opzetten. […]

Goed verzekerd op stap met leden

Verzekerd op stap Een ongeluk zit in een klein hoekje. Bij evenementen, toernooien en uitstapjes met leden en (vrijwillig) personeel kan er altijd iets gebeuren. Een botsing met de touringcar, een medewerker die per ongeluk iets stuk maakt of een lid dat uitglijdt en iets breekt. Derden kunnen jou als bestuurder altijd aansprakelijk stellen voor […]

Een bankrekening openen

Bankrekening voor de vereniging De vereniging is opgericht. Nu willen jullie een bankrekening openen. Dat kan alleen voor verenigingen die zijn ingeschreven in het Handelsregister. Wil je voor een informele vereniging een bankrekening? Dat kan ook, maar het is dan een particuliere rekening. In de naam van die rekening staat dan jouw naam en daarachter […]

Een pand kopen

Formeel eerst De statuten van de vereniging moeten het mogelijk maken om onroerend goed aan te schaffen. Soms is dat nadrukkelijk uitgesloten. In ieder geval zal er meestal een bijzonder besluit voor nodig zijn. Je gaat immers een enorme verplichting aan voor de vereniging. Zoek dit dus goed uit voor je de markt op gaat. […]

Het huren van een pand of sportaccommodatie

De locatie Wil je jouw vereniging vestigen in een pand in het centrum, op een bedrijventerrein of in een ‘verzamelgebouw’ waar meerdere verenigingen bedrijven zijn gehuisvest? Stel jezelf deze vraag voor de zoektocht naar een huurpand begint. Belangrijk is dat de locatie goed bereikbaar is, dat je je er thuis voelt en dat de organisatie er eventueel kan groeien. Je […]