Financiën

De financiën zijn een belangrijk onderdeel van jouw vereniging. Als bestuur en penningmeester wil je zicht hebben op de financiën. Denk hierbij aan belastingen, inkomsten en uitgaven.

Moeten wij echt OZB betalen?

WOZ-waarde WOZ staat voor waardering onroerende zaken. De WOZ-waarde is de geschatte marktwaarde van een onroerende zaak, bijvoorbeeld het verenigingsgebouw of een sportaccommodatie. De WOZ-waarde wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente. De gemeente gebruikt deze waarde voor het vaststellen van gemeentelijke belastingen. Voor particulieren is de WOZ waarde ook van belang bij het indienen van […]

Wat is decharge?

Decharge Decharge is een besluit van de algemene vergadering van de vereniging. In dit besluit word je ontslagen van aansprakelijkheid. In dit besluit is dan opgenomen dat jij jouw bestuurswerk correct hebt achtergelaten en afgerond. Als dit besluit is genomen ben je daarna niet meer aansprakelijk voor eventuele fouten. De andere leden zijn dan wel […]

Checklist: welke belasting moeten we betalen?

Btw De vereniging kan als ondernemer voor de omzetbelasting (ook wel btw) worden aangemerkt. Is er sprake van ondernemerschap dan moet de vereniging btw afdragen over de diensten die je verricht of de goederen die je verkoopt. Als je btw afdraagt mag je ook btw aftrekken van de goederen en diensten die je afneemt. Let op, […]

Checklist collecteren voor goede doelen

Collecteer in jouw eigen straat Als je collecteert, werkt het het beste als je dat doet bij mensen die je goed kent. Een bekend gezicht nodigt eerder uit om wat te geven. Collecteer daarom bij voorkeur in jouw eigen straat. Kies het juiste tijdstip Aan het einde van de dag zijn de meeste mensen thuis. Op […]

Kascontrole, hoe doe je dat? Kritisch controleren

Controle betekent controleren “Controle houdt in dat je moet controleren…”. Dat lijkt wellicht een open deur, maar veel kascommissieleden willen bij de jaarlijkse controle niet ‘te diep’ gaan. De penningmeester is immers een eerlijk persoon die al jarenlang plichtsgetrouw de financiën onder zijn of haar hoede heeft, toch? En bovendien hebben ook de kascommissieleden het […]

Checklist: Subsidie aanvragen

Aanvraag vooraf indienen Belangrijk om te weten: een subsidieaanvraag moet vooraf worden ingediend, dus voordat een verplichting is aangegaan of met activiteiten is gestart. Als de aanvraag is ingediend kan al worden begonnen, maar dan bestaat wel het risico dat de subsidie alsnog wordt afgewezen. De kosten die je voor de aanvraag maakt, komen niet […]

Btw afdragen ja of nee?

Btw afdragen en aftrekken Voor de btw wordt als ondernemer aangemerkt: Ieder die geheel zelfstandig, dus niet in loondienst, een bedrijf of beroep uitoefent. Personen die duurzaam een zaak, zoals bijvoorbeeld een pand (een clubgebouw) of een stuk grond (een sportveld) exploiteren. Vooral verenigingen moeten dus rekenen op het betalen van btw. De Belastingdienst bepaalt aan de […]

Financiële huishouding op orde

Mocht de vereniging in de financiële problemen komen, dan is een plan van aanpak onontbeerlijk. Wat moet er gebeuren en wie moet wat doen? Laat je als bestuur hierin bijstaan door een financieel adviseur, wellicht is er een onder jouw leden of relaties aanwezig? De basis voor het voorkomen van een financieel fiasco is een goede financiële […]

Wettelijke eisen jaarrekening

Wettelijke plicht Een vereniging is niet verplicht een jaarrekening op te stellen. Dat is anders als de vereniging de ANBI status heeft. In het kader van die fiscale regeling is het verplicht een jaarrekening te publiceren. Ook voor grote verenigingen (zie onderaan dit artikel) zijn verplicht een jaarrekening op te stellen. Bestuursverslag Onderdeel van de […]

Haal winst uit verkoopactie

De verkoop van producten kan een goede bron van inkomsten zijn voor de vereniging. Bij een aantal verenigingen is het bijvoorbeeld standaard. Studentenverenigingen verkopen ieder jaar een almanak. Je kan iedere vorm bedenken van verkoop. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde kleding. Natuurlijk heeft iedere professionele sportclub een eigen kledinglijn. Maar dat kan een amateurvereniging ook opzetten. […]

0
Je winkelwagen