News

De penningmeester van een culturele stichting maakt zich zorgen. Hij betaalt alle vrijwilligers 200 euro per maand aan onkostenvergoedingen. Iemand wees hem er op dat dit voor problemen kan zorgen bij de Belastingdienst. De penningmeester vreest nu voor een boete of naheffing. Terecht of niet?

Lees meer

Verkoopacties zijn de meest gebruikte manier om extra geld voor uw organisatie te verdienen. Ieder jaar maken duizenden clubs, verenigingen, kerken, scholen, koren en stichtingen hiervan gebruik en er worden vele euro’s opgehaald. Om winst uit uw verkoopactie te halen is een goede voorbereiding het halve werk.

Lees meer

Een bankrekening is voor een vereniging of stichting onmisbaar. Lopen alle
transacties via deze bankrekening, dan is er een bijkomend voordeel: alle
geldstromen zijn volledig transparant. Waar moet u op letten bij het openen van
een rekening?

Lees meer

De taak van de kascommissie is om de jaarrekening te controleren. Maar hoe doet u dat, zo’n controle? Deel 2 gaat in op de controle van de opbrengsten. Kascommissies hebben vaak veel aandacht voor controle van de kosten, maar letten minder op de opbrengsten.

Lees meer

De taak van de kascommissie is om de jaarrekening te controleren. Maar hoe doet u dat, zo’n controle? Deel 4 gaat in op de controle van de balans, waarbij van iedere post op de balans moet worden vastgesteld of het bedrag klopt.

Lees meer

De taak van de kascommissie is om de jaarrekening te controleren. Maar hoe doet u dat, zo’n controle? In deze serie leggen we dat uit. Deel 1 gaat in op het verschil tussen factuurcontrole en kostencontrole.

Lees meer

In de jaarlijkse algemene ledenvergaderingen presenteren verenigingsbesturen hun financiële verslagen over het afgelopen jaar. En dus is er dan veel werk aan de winkel voor de ‘kascommissies’ van deze verenigingen. Want in bijna alle verenigingen controleert de commissie de jaarlijkse financiële verantwoording.
Wat is nu precies de taak van zo’n kascommissie?

Lees meer

Er wordt van u als bestuurder van een vereniging, stichting of VvE nogal wat verwacht op administratief en financieel gebied. Een goede samenwerking met uw kascommissie is voor elk bestuur van groot belang: de kascommissie geeft u als het ware een ‘second opinion’ over de correctheid en toereikendheid van het financieel verslag.

Lees meer