Financiën

De financiën zijn een belangrijk onderdeel van uw vereniging of stichting. Als bestuur en penningmeester wilt u zicht hebben op belastingen, inkomsten, uitgaven en overige financiële zaken.

Wat is een vrijwilliger?

Wanneer is een vrijwilliger een vrijwilliger? Er zijn verschillende manieren om dit te beoordelen. Er is de juridische benadering. Hierbij vergelijk je de vrijwilligers met werknemers. Er is de vrijwilliger voor de belastingdienst voor de vrijwilligersvergoeding. Er is de definitie in maatschappelijk verband. Maar er bestaat ook de vrijwilliger volgens het UWV. Dat wil zeggen […]

Wat is decharge?

Decharge Decharge is een besluit van de algemene vergadering van de vereniging. In dit besluit wordt je ontslagen van aansprakelijkheid. In dit besluit is dan opgenomen dat jij jouw bestuurswerk correct hebt achtergelaten en afgerond. Als dit besluit is genomen ben je daarna niet meer aansprakelijk voor eventuele fouten. De andere leden zijn dan wel […]

Een pagina op Facebook voor jouw vereniging?

Facebook Met een Facebookpagina is jouw organisatie structureel zichtbaar op Facebook. Miljoenen Nederlanders hebben een account. Zoekmachines hechten waarde aan social media. Een actieve, gewaardeerde Facebookpagina draagt bij aan een hogere ranking. Als je voldoende volgers hebt krijg je van Facebook je eigen naam. Dan ben je dus vindbaar op www.facebook.com/eigenaam. Profielen op andere social […]

Het opzetten van een loonadministratie

Loonbelasting Je moet je als werkgever aanmelden bij de Belastingdienst en aangeven dat je loonadministratie gaat doen. In het Handleiding voor loonheffing staat een stappenplan beschreven. Alles over het aanleggen van een eigen loonadministratie staat hierin. Zoals: Informatie van de Belastingdienst die je nodig hebt voor jouw administratie; Algemene administratieve verplichtingen; Bijzondere administratieve verplichtingen; Gegevens […]

ANBI voor verenigingen

De ANBI status Het is voor particulieren fiscaal aantrekkelijk om te schenken aan een goed doel dat door de Belastingdienst is aangemerkt als ANBI. Dat zijn algemeen nut beogende instellingen. Voor verenigingen is het lastig om de ANBI-status te verkrijgen. De vereniging richt zich meestal op de belangen van de leden. Daarmee richt zij zich […]

De SBBI-status

De SBBI SBBI betekent sociaal belang behartigende instelling. Als jouw vereniging dat is dan zijn er bepaalde belastingvoordelen. Die houden in dat de vereniging geen schenkbelasting of erfbelasting hoeft te betalen over ontvangen gelden. De SBBI status hoef je niet vooraf aan te vragen. Je doet er een beroep op bij de aangifte van de […]

Fiscale behandeling sponsors

Sponsoren en de fiscus Er is een groot verschil tussen een donatie en een sponsor. Bij een donatie is er geen tegenprestatie van de vereniging. Als de vereniging geen ANBI-status heeft (praktisch nooit) dan is een gift slechts beperkt aftrekbaar voor de gulle gever. Meestal is een vereniging wel een SBBI waardoor er geen schenkbelasting […]

Wij kunnen geen kascontroleleden vinden

Geen kascontroleleden De vereniging moet een kascontrolecommissie hebben. In de statuten staat dat deze commissie moet bestaan uit leden buiten het bestuur. Maar wat als jouw vereniging alleen bestaat uit bestuursleden? Of wat moet je doen als er geen leden bereid zijn om deze taak op te pakken? Hoe kan je dan een kascontrole regelen? […]

Loterij of bingo organiseren

Kansspel of bingo organiseren Wil jij een loterij of bingo organiseren voor jouw vereniging? Dat kan. Er zijn wel een aantal regels waar je rekening mee moet houden. Het is allereerst de vraag wat je wilt organiseren. Zorg dat je wel juist handelt, want overtreding van de kansspelwet is een strafbaar feit. Loterij organiseren Als […]

Wettelijke eisen jaarrekening

Wettelijke plicht Een vereniging is niet verplicht een jaarrekening op te stellen. Dat is anders als de vereniging de ANBI status heeft. In het kader van die fiscale regeling is het verplicht een jaarrekening te publiceren. Ook voor grote verenigingen (zie onderaan dit artikel) zijn verplicht een jaarrekening op te stellen. Bestuursverslag Onderdeel van de […]