is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Besluit in strijd met huishoudelijk reglement

Besluit in strijd met huishoudelijk reglement

Is een besluit dat in strijd is met een huishoudelijk reglement geldig?

Het besluit is gewoon geldig. Je kan het aanvechten, het besluit is ‘vernietigbaar’. Je moet aantoonbaar een belang hebben bij het besluit. De termijn om het besluit aan te vechten is een jaar nadat het besluit is genomen.

Geldigheid van besluit in strijd met huishoudelijk reglement

Stel dat jouw vereniging een (huishoudelijk) reglement heeft opgesteld. Er wordt vervolgens een besluit genomen dat in strijd is met dat reglement. Is dat besluit dan geldig of ongeldig? En wie mag of kan tegen dat besluit optreden?

Besluit is geldig, maar vernietigbaar

Een besluit van het bestuur of de Algemene Vergadering dat in strijd is met een reglement is in principe geldig. Maar dat besluit is wel vernietigbaar. Dat betekent dat een belanghebbende het besluit door de rechter kan laten vernietigen. Een vernietigd besluit heeft achteraf nooit bestaan. Let op: een vernietigbaar besluit blijft wettelijk bestaan en is geldig totdat het is vernietigd. Dit geldt ook voor besluiten die in strijd zijn met de statuten.

Verjaringstermijn voor vernietiging

De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen verjaart in principe één jaar nadat het besluit voldoende bekend is gemaakt. Als je kennis hebt genomen van het vernietigbare besluit, moet je dus binnen 1 jaar vernietiging bij de rechter eisen.

Belang bij vernietiging

Vanzelfsprekend moet je voldoende belang hebben om een procedure bij de rechter te starten. Je moet dus een belanghebbende zijn. Bijvoorbeeld een medebestuurder, verenigingslid of lid van de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht.

Uiteraard kan je de betrokken bestuurder of anderen die het besluit hebben genomen erop wijzen dat het besluit in strijd is met de statuten of reglementen en daarom niet mag worden uitgevoerd of moet worden teruggedraaid. Aan de andere kant is voor degenen die een besluit nemen, ook belangrijk om te controleren dat het besluit niet in strijd is met een reglement. Anders kan dat besluit mogelijk met succes worden aangetast.

Let wel op: een besluit in strijd met een reglement is niet altijd vernietigbaar. De regeling uit het reglement waarmee in strijd is gehandeld moet dan namelijk wel gaan over onderwerpen die gaan over het interne functioneren van de rechtspersoon of de organen, zoals het bestuur of de ledenvergadering. Ook moet je voldoende belang hebben bij de vernietiging. Dat kan je bijvoorbeeld hebben als het vernietigbare besluit grote financiële gevolgen voor jou heeft.

    Lees meer over Bestuur

    0
    Je winkelwagen