Betrekken en betrokken houden

Betrekken en betrokken houden

Betrekken en betrokken houden

Communicatie en informatie over activiteiten
Betrokkenheid maak je mogelijk door je organisatie een gezicht te geven. Weten buitenstaanders wat je vereniging of stichting doet? En wat de medewerkers drijft? Hier volgen enkele middelen die hierbij helpen:

  • Digitale (sociale) media: Denk bij communicatie aan verschillende digitale vormen. Sociale media als Twitter, Facebook en Hyves kunnen als platform dienen voor persoonlijke verhalen over je organisatie.
  • Website inrichten op verschillende vormen van betrokkenheid: Wie voelt zich thuis op je site? Is de site alleen gericht op ‘klanten’? Of kun je ook zien welke functies/ taken ingevuld moeten worden en hoe bijvoorbeeld een vrijwilliger dat kan doen?
  • Weten wie iets kan: In sociale media wordt voortdurend gewerkt met profielen. Ook een organisatie kan een profiel aanmaken. De openheid en toegankelijkheid van sociale media maakt het mogelijk om mensen uit de doelgroep snel op te zoeken en doeltreffend te benaderen.
  • Specifieke oproepen: Op Twitter zou een ‘#durftevragen’ in verenigingsverband erg nuttig zijn. Het ‘hekje’ geeft een zogenaamde hashtag aan: een trefwoord op Twitter. Op dit trefwoord kunnen twitteraars zoeken en hun reactie geven. Zo ontstaat (vaak) een lange keten van berichten over dit onderwerp. Voor organisaties is het interessant een relevante berichtketen in gang te zetten om aandacht te vragen voor haar activiteiten.

Gemeenschap creëren 

  • Ambassadeursfunctie: Mensen willen meer doen voor je organisatie dan je denkt. Wanneer je mensen het verzoek voorlegt om de organisatie op een positieve manier bekend te maken, zijn velen bereid om aan je verzoek gehoor te geven. Voorwaarde is wel dat ze zich willen associëren met je organisatie. Voorbeelden geven van mooie acties of initiatieven helpt hierbij.
  • Broedplaatsen binnen de organisatie openstellen: Iedereen werkt op zijn eigen manier. En dat is niet altijd de manier die je als organisatie op voorhand voor ogen had. Hoe hier mee om te gaan lees je in De Broedfactor van Peter Camp (zie ook de recensie in Pak de Passie!).

Dit artikel is afkomstig uit Pak de Passie!
Pak de Passie! biedt 100 pagina’s met persoonlijke verhalen, columns, boekrecensies en achtergrondverhalen, afgewisseld met quotes, ideeën en verwijzingen naar websites. Met bijdragen van o.a. Marike Kuperus (Kuperus Advies), Lucas Meijs (EUR) en Gerard Donkers (LESI).
Bestellen en/of gratis downloaden »