is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Betrekken en betrokken houden

Betrekken en betrokken houden

Hoe creëer je betrokken leden en vrijwilligers?

Je hebt veel communicatiekanalen tot je beschikking. Gebruik die om de vereniging een gezicht te geven en een imago. Zorg dat de leden dit herkennen en gaan uitdragen.

Communicatie en informatie over activiteiten

Betrokkenheid maak je mogelijk door de vereniging een gezicht te geven. Weten buitenstaanders wat de vereniging doet? En wat de medewerkers drijft? Hier volgen enkele middelen die hierbij helpen:

  • Sociale media: Denk bij communicatie aan verschillende digitale vormen. Sociale media als Twitter, Facebook en LinkedIn kunnen als platform dienen voor persoonlijke verhalen over je organisatie.
  • Website inrichten op verschillende vormen van betrokkenheid: Wie voelt zich thuis op je site? Is de site alleen gericht op ‘klanten’? Of kun je ook zien welke functies/ taken ingevuld moeten worden en hoe bijvoorbeeld een vrijwilliger dat kan doen?
  • Weten wie iets kan: In sociale media wordt voortdurend gewerkt met profielen. Ook een organisatie kan een profiel aanmaken. De openheid en toegankelijkheid van sociale media maakt het mogelijk om mensen uit de doelgroep snel op te zoeken en doeltreffend te benaderen.
  • Specifieke oproepen: Op Twitter zou een ‘#durftevragen’ in verenigingsverband erg nuttig zijn. Op dit trefwoord kunnen twitteraars zoeken en hun reactie geven. Zo ontstaat (vaak) een lange keten van berichten over dit onderwerp. Voor organisaties is het interessant een relevante berichtketen in gang te zetten om aandacht te vragen voor haar activiteiten.

Gemeenschap creëren

Mensen willen meer doen voor de vereniging dan je denkt. Wanneer je mensen het verzoek voorlegt om de organisatie op een positieve manier bekend te maken, zijn velen bereid om aan je verzoek gehoor te geven. Voorwaarde is wel dat ze zich willen associëren met je organisatie. Voorbeelden geven van mooie acties of initiatieven helpt hierbij.

    0
    Je winkelwagen