is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Btw-suppletie: als je te veel of te weinig omzetbelasting hebt betaald

Btw-suppletie: als je te veel of te weinig omzetbelasting hebt betaald

Wat is een BTW suppletie?

BTW suppletie is een moeilijke term voor een correctie op een eerdere aangifte. Je kunt dan later een aanvulling doen op je eerdere aangifte. Dat kan betekenen dat je meer bij moet betalen of dat je nog geld terug krijgt.

Btw-suppletie

Belastingdienst

Een btw-suppletie is een aanvulling op de aangifte btw. Het kan tenslotte gebeuren dat je, om wat voor reden dan ook, over een bepaald tijdvak te veel of juist te weinig omzetbelasting hebt betaald. Dit corrigeer je door middel van een btw-suppletie. Daarvoor moet je het formulier Suppletie Omzetbelasting van de Belastingdienst gebruiken.

Daarbij zijn twee dingen belangrijk:

  • Je mag de fout niet herstellen door de btw te verrekenen in de aangifte over een later tijdvak. Tenzij het (te ontvangen of te betalen) bedrag per saldo niet boven de € 1.000,- uitkomt. Dan mag je de btw-correctie verwerken in de eerstvolgende btw-aangifte.
  • Je mag geen aangevulde of gewijzigde aangifte omzetbelasting over hetzelfde tijdvak indienen.

Suppletie: vrijwillig of verplicht?

Je hebt geen keuze, je moet verplicht melden aan de Belastingdienst als je in de afgelopen 5 jaar te veel of te weinig btw hebt aangegeven.

Als je het nalaat om een suppletieaangifte te doen, dan kan de Belastingdienst een vergrijpboete opleggen.

Te veel btw betaald

Te veel btw betaald? Stuur dan een verzoek naar de Belastingdienst om dit bedrag terug te betalen. Dat kan digitaal via het beveiligde gedeelte van de Belastingsite.

Te weinig btw betaald

Wanneer je te weinig btw hebt betaald, dan moet je dat bedrag zo snel mogelijk bij de Belastingdienst melden. Je kan dit digitaal doen via het beveiligde gedeelte van de site van de Belastingdienst. Klik op ‘Overige formulieren’ en kies het formulier ‘Suppletie omzetbelasting’.

De Belastingdienst stuurt daarna een naheffingsaanslag, die eventueel is vermeerderd met heffingsrente en een boete. Vanwege die boete is het belangrijk dat je zelf meldt dat je te weinig btw hebt betaald. Doe je dat binnen 3 maanden na afloop van het betreffende jaar, dan wordt er geen heffingsrente berekend, op voorwaarde dat er sprake is van een vrijwillige verbetering.

Btw-schuld

Als je niet in staat bent een btw-schuld te betalen, dan kan de Belastingdienst:

  • Uitstel van betaling verlenen;
  • Een betalingsregeling treffen;
  • De btw-schuld verrekenen met een teruggaaf van (een andere) belasting of premie Volksverzekeringen;
  • In uitzonderlijke gevallen: overgaan tot kwijtschelding.
    0
    Je winkelwagen