Checklist: Subsidie aanvragen

Checklist: Subsidie aanvragen

Checklist: Subsidie aanvragen
Aanvraag vooraf indienen
Belangrijk om te weten: een subsidieaanvraag moet vooraf worden ingediend, dus voordat een verplichting is aangegaan of met activiteiten is gestart. Als de aanvraag is ingediend kan al worden begonnen, maar dan bestaat wel het risico dat de subsidie alsnog wordt afgewezen. De kosten die u voor de aanvraag maakt, komen niet voor subsidie in aanmerking.

Streef naar volledigheid
Een subsidieaanvraag moet aan een groot aantal criteria voldoen. Volledigheid verkleint de kans op afwijzing. Breng daarom nauwkeurig in kaart welke activiteiten u wilt gaan ontplooien, hoeveel geld u denkt nodig te hebben en waar u dat aan gaat besteden.

Oriënteren op subsidies
Ga na welke subsidieregelingen op uw situatie van toepassing zijn. Realiseer u daarbij ook dat regelingen vaak veranderen, soms openings- en sluitingstermijnen hebben en plotseling kunnen worden ingetrokken. Bovendien hebben ze vaak een ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’ karakter.

Informatie inwinnen
Er zijn diverse instanties en websites waar u terecht kunt voor informatie, zoals het subsidieloket van de overheid AgentschapNL en de subsidieshop van het Ministerie van Economische Zaken. Neem ook eens contact op met sectorgenoten die al een subsidietraject hebben doorlopen.

Meer kans op subsidies door…
Samenwerkingspartners. Onderzoek of u voor een bepaald project kunt samenwerken met collega-organisaties of bijvoorbeeld ondernemers uit de buurt. Indien u bent aangesloten bij een overkoepelende organisatie kunt u daar nagaan wat de subsidiemogelijkheden zijn. 
Schakel een subsidieadviseur in
Een adviseur kan voor u uitzoeken hoe kansrijk een aanvraag is. Dat kost u 10 tot 15% van de subsidie, waarbij u een afspraak kunt maken op basis van no cure, no pay. Meer over subsidieadviseurs » 

Toon belangstelling
Informeer tijdens de beoordelingsperiode of een nadere toelichting van uw kant gewenst is. U toont hiermee belangstelling voor het verloop van de beoordelingsprocedure. Tegelijkertijd kunt u zo voorkomen dat de subsidieverstrekker u op het allerlaatste moment nog om allerlei gegevens vraagt die u dan met spoed moet aanleveren.

Voorkom een boete
Voer het project uit volgens de planning van de ingediende aanvraag. Meld veranderingen op tijd, dan is er kans dat de subsidieverstrekker de wijziging accepteert. Vaak kost een innovatief project toch meer dan begroot en extra subsidie is niet vanzelfsprekend. Als de administratie van het project tijdens een controle niet in orde blijkt, loopt u de kans dat subsidiegeld moet worden teruggestort. In het uiterste geval kunt u zelfs een boete krijgen.