is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Een koninklijke onderscheiding aanvragen

Een koninklijke onderscheiding aanvragen

Hoe vraag je een lintje aan?

Je kunt als vereniging een lintje aanvragen voor een bestuurslid, vrijwilliger of medewerker. Je doet dat met een online aanvraagformulier. Er zijn verschillende redenen waarom iemand een lintje kan krijgen. Het moet gaan om een buitengewone bijdrage voor de samenleving.

Redenen voor voordracht

Jaarlijks ontvangen er tussen de 4.000 en 4.500 mensen een onderscheiding. Een (vrijwillige) medewerker kan je voor een lintje voordragen:

 • Als het prijzenswaardige gedrag gedurende meerdere jaren is waargenomen;
 • De samenleving profiteert van het gedrag en het herkent als bijzonder;
 • De medewerker is een voorbeeld en motiveert, stimuleert en/of begeleidt anderen.
lintje

Behalve bijzonder gedrag kunnen ook bijzondere prestaties een reden zijn om een lintje aan te vragen. Uiteraard moet in de voordracht duidelijk gemaakt kunnen worden waarom de prestatie persoonlijk aan de voorgedragene kan worden toegeschreven.

De leeftijd van de persoon die je wilt voordragen, doet er niet toe. Het maakt ook niet uit of de medewerker die je voor een lintje wil voordragen een vrijwilliger is of in dienst is. Voor betaalde krachten gelden uiteraard wel hogere eisen: het gedrag of de prestatie moet wel ver uitstijgen boven wat van iemand in die functie is verwacht. En het maatschappelijke aspect blijft onverminderd belangrijk: een spectaculaire bijdrage aan de winst van een onderneming kan geen reden zijn iemand met een lintje te decoreren.

Voordrachtprocedure

Iedereen kan de vrijwilliger voordragen voor een lintje, behalve de vrijwilliger zelf. De aanvraag moet worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats waarin de medewerker woont. Je kan het ook online aanvragen op lintjes.nl.

De aanvraag moet de volgende gegevens bevatten:

 • Naam, adres en woonplaats van de voorgedragene.
 • Een omschrijving van de bijzondere verrichtingen: wat heeft de persoon gedaan om in aanmerking te komen voor een lintje. Leg in de voordracht uit waarom de verrichting zo bijzonder is. Een onderscheiding kan worden toegekend voor een in het oog springende prestatie, maar ook aan mensen die achter de schermen bergen werk verzetten. Geef duidelijk aan waarom de verrichting voor de samenleving belangrijk is/was.
 • Een toelichting op de omschrijving. Besteed aandacht aan de volgende vragen:
 1. Leverde de voorgedragene de inspanning alleen, of als onderdeel van een groep?
 2. Is de inspanning op één locatie geleverd, of verspreid over meerdere locaties?
 3. In hoeverre droeg de voorgedragene verantwoordelijkheid en/of toonde hij of zij bijzondere bekwaamheden?
 4. Hoeveel lang heeft de voorgedragene de inspanning geleverd (een week, een maand, een jaar…)?
 5. Gedurende welke periode is dit gebeurd?
 6. Is de voorgedragene betaald voor zijn of haar inspanningen; was er sprake van een kostenvergoeding?
 • Hoe is het resultaat van de bijzondere verrichtingen op dit moment nog zichtbaar of voelbaar? Een aanvraag moet aan het actualiteitsvereiste voldoen.
 • Voor welke vereniging zijn de activiteiten uitgevoerd?
 • Wat is de grootte van de vereniging?
 • Wat is de functie, rol of plaats van de voorgedragene binnen de vereniging?

Uitreiking

De procedure voor de uitreiking van een lintje staat vast.

 1. De voordracht wordt ingeleverd bij de gemeente van de woonplaats van de kandidaat.
 2. De burgemeester beoordeelt de voordracht en schrijft een advies.
 3. Het advies van de burgemeester gaat samen met het aanvraagformulier naar de commissaris van de koning. Deze brengt ook een advies uit.
 4. Alle documenten gaan naar de Kanselarij der Nederlandse Orden waar een commissie, het Kapittel voor de Civiele Orden, een eindadvies uitbrengt voor een minister.
 5. De minister beoordeelt of de kandidaat wordt voorgedragen aan bij Zijne Majesteit de Koning voor een onderscheiding.
 6. De minister vraagt de Koning het besluit te ondertekenen.
 7. Na ondertekening kan de burgemeester de onderscheiding uitreiken.

De procedure van de uitreiking van het lintje is ook terug te vinden op lintjes.nl.

Bruikleen

De onderscheiding is geen eigendom van de ontvanger, maar wordt in bruikleen gegeven. Komt een gedecoreerde te overlijden, dan moet de onderscheiding worden ingeleverd. Het komt echter regelmatig voor dat de nabestaanden de onderscheiding als aandenken aan de overledene willen behouden. Er dient dan een waarborgsom te worden betaald, waarna de onderscheiding voor onbepaalde tijd in bruikleen is.

  0
  Je winkelwagen