is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Een maatschappelijke stagiair voor jouw vereniging

Een maatschappelijke stagiair voor jouw vereniging

Wat heb ik als vereniging aan een maatschappelijke stage?

Middelbare scholen sturen hun leerlingen op maatschappelijke stage. Als je hier goed over nadenkt kun je hier als vereniging voordeel van hebben. Je kunt een dergelijke stagiar ervaring op laten doen en tegelijk iets nuttigs voor de vereniging.

Wat is een maatschappelijke stage?

stagiair

Middelbare scholieren doen een maatschappelijke stage. Een stagevorm voor jongeren in het voortgezet onderwijs: vmbo, havo en vwo. Gedurende de schoolperiode lopen zij stage in met name non-profit organisaties. Zo kunnen zij op een praktijkgerichte wijze kennismaken met sociaal maatschappelijke aspecten in de samenleving.

Wat kan de stagiair voor jou betekenen?

Een leerling kan voor jou een waardevolle opdracht uitvoeren, Bijvoorbeeld werk waar tot op heden geen tijd voor was of assisteren bij de activiteiten. Enkele voorbeelden zijn:

 • Een activiteiten/sponsorplan maken;
 • Assisteren en toezicht houden;
 • Organiseren van een vrijwilligersdag;
 • Organiseren van een kinderactiviteit;
 • Onderhoudsklussen etc. etc. etc.

Met een vergrijzend bestand van vrijwilligers is het voor organisaties ook belangrijk dat zij zich gaan richten op de jonge vrijwilliger. De jongeren van nu zijn immers de vrijwilligers van de toekomst. De organisatie levert zo ook een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de jongeren.

Kandidaten

Wil je meer weten over hoe de maatschappelijke stage in jouw woonplaats en regio georganiseerd is, neem dan contact op met de vrijwilligerscentrale (stagemakelaar), de voortgezet onderwijsinstellingen of de gemeente. Houd er rekening mee dat leerlingen ook uit eigen initiatief bij jouw organisatie voor deze stage aankloppen.

Kosten

Leerlingen die een maatschappelijke stage volgen krijgen geen stagevergoeding. Hooguit een bijdrage voor reiskosten indien er een grote afstand moet worden overbrugd. In de regel worden leerlingen geplaatst bij een organisatie die dicht bij de eigen woonomgeving ligt. Het kost je de ureninvestering voor de voorbereiding, de organisatie en de uitvoering.

Opzet

Het realiseren van de stage draait vooral om een gedegen voorbereiding, een goede opzet en planning. Voor ongeveer 60% is dat een eenmalige investering. De voorbereiding zit onder meer in het creëren van geschikte stageplaatsen. Dat plan moet je uitwerken in:

 • het aantal beschikbare stageplaatsen;
 • voor welk niveau leerling de stageplaats geschikt is (vmbo, havo of vwo),;
 • in welke periode;
 • een eenmalig kort project of op structurele basis. Bij laatstgenoemde is estafettestage misschien een optie. Dit is een stagevorm waarbij leerlingen elkaar opvolgen en de continuering min of meer gewaarborgd is.


Maar je moet bij de voorbereiding ook denken aan een stagecontract, de introductie van de leerlingen (inwerkprogramma), de vorm en intensiteit van begeleiden en door wie, de eindbeoordeling en degelijke.

Bespreking vooraf

Enkele punten die voor de bespreking met de school of vrijwilligerscentrale van belang kunnen zijn:

 • Welk beleid volgt de school t.a.v. bijzonder verlof of ziekte: wordt de stage verlengd?
 • Welk aanname/sollicitatiebeleid is van toepassing? 
 • Welke competenties en vaardigheden dient de leerling zich eigen te maken. Passen ze bij de mogelijkheden en dagelijkse praktijk in de organisatie?
 • Hoe te handelen wanneer een leerling onvoldoende gemotiveerd is?
 • Is er begeleiding vanuit de school?
 • Opstellen of ondertekenen van de stageovereenkomst;
 • Verzekering van de leerling.

Uitvoering

Daarnaast is het ook belangrijk voldoende aandacht te besteden aan de uitvoering van de maatschappelijke stage. Wij geven je enkele aandachtspunten:

 • Voer een informatiemap in over de organisatie en het project;
 • Maak een duidelijke taakomschrijving;
 • Zorg voor voldoende begeleiding;
 • Zorg voor een goede registratie van de presentie en activiteiten;
 • Evalueer met de leerling hoe de stage is verlopen;
 • Geef complimenten, spreek waardering uit;
 • Voor een succesvolle samenwerking is een de introductie zeer belangrijk. Zorg daarom dat de leerling op de eerste stagedag goed opgevangen wordt.

Samengevat: criteria voor een geslaagde stage

 • Zorg voor kortlopende en flexibele projecten/stageplaatsen;
 • Formuleer een duidelijke taakomschrijving;
 • Biedt relevante en/of interessante ervaring;
 • Laat de leerling ook meedenken;
 • Zorg voor een goede begeleiding en sluit af met een getuigschrift of certificaat.
  0
  Je winkelwagen